Şcoala Biblică Maranata

Articole - Sesiunea de iarna 2011

Ioan Panican Harul şi Numele Domnului Isus 

 

Prin îndurarea Domnului, aşa după cum ştiţi, între sesiunea de toamnă şi cea de iarnă a Şcolii Maranata – Biserica dragostei, am călătorit mult în bisericile Domnului, în ţară (Satu Mare, Bistriţa, Cluj-Napoca, Arad, Cugir, Braşov, Bucureşti, Sibiu, Baia Mare, Orăştie, Zalău şi altele) şi în afara ţării: Austria, Germania, Belgia, Olanda.

Sufletul meu preamăreşte pe Domnul pentru fiecare călătorie şi lucrare săvârşită, pentru fiecare biserică şi pentru fiecare suflet întâlnit.

Mulţumesc iarăşi din toată inima Domnului pentru miile şi miile de slujitori pe care Îi are în bisericile din ţara noastră, şi în bisericile răspândite în afara ţării, până la marginile pământului.

Un slujitor al Bisericii lui Hristos, foarte drag şi scump inimii mele, mi-a spus printre altele, şi cuvântul acesta important: „Ani de-a rândul am fost înşelat de afirmaţia pe care a făcut-o în repetate rânduri un coleg de slujbă, care spunea că la Dumnezeu nu cantitatea contează, ci calitatea. De câte ori auzeam cuvântul acesta, mi se inducea în minte gândul că eu sigur sunt între cei de calitate. Într-o zi, Dumnezeu s-a îndurat de mine şi m-a adus la adevăr şi în privinţa aceasta, întrebându-mă: „Ce crezi că ar gândi şi ar spune oamenii despre tine dacă ţi-ar cunoaşte trecutul vieţii, şi mai ales lucrurile care ţin de partea intimă a vieţii?” M-am pocăit de atitudinea mea greşită, de păcatul judecăţii şi al deosebirilor, săvârşit în inima mea, şi am înţeles că Dumnezeu îi iubeşte pe toţi cei ce vin la biserică, şi voieşte mântuirea tuturor oamenilor: „care voieşte ca toţi oamenii să fie mântuiţi şi să vină la cunoştinţa adevărului.” (1 Timotei 2:4) Am înţeles că trebuie să le slujesc tuturor cu aceeaşi dragoste care nădăjduieşte totul. Am înţeles cu nu avem nici unul dintre noi nici o vrednicie înaintea Domnului, căci toţi am păcătuit şi suntem lipsiţi de slava lui Dumnezeu. Şi dacă avem ceva, dacă suntem ceva, şi dacă facem ceva este numai şi numai harul lui Dumnezeu.”

Dumnezeu îi iubeşte şi pe cei slabi ca şi pe cei tari cu aceeaşi dorinţă şi gelozie de mântuire. Fiecare om este creatura mâinilor lui Dumnezeu, şi fiecare om are mare preţ în ochii Domnului.

Inspirat de Duhul Sfânt, patriarhul David spune: „Nu-Ţi aduce aminte de greşelile din tinereţea mea, nici de fărădelegile mele; ci adu-Ţi aminte de mine, după îndurarea Ta, pentru bunătatea Ta, Doamne!”(Psalmul 25:7)

Slujitorii Bisericii trebuie să nădăjduiască mântuirea pentru toţi membri bisericii, aşa cum o nădăjduiesc pentru ei şi casele lor, şi să le slujească tuturor cu inimă bună.

Un cuvânt al Domnului poate schimba viaţa unui om pentru totdeauna.

Când foloseşti Numele lui Isus se deschide cerul, rugăciunea în Numele lui Isus este ascultată. Numele lui Isus este cheia. „În ziua aceea, nu Mă veţi mai întreba de nimic. Adevărat, adevărat, vă spun că, orice veţi cere de la Tatăl, în Numele Meu, vă va da. Până acum n-aţi cerut nimic în Numele Meu: cereţi, şi veţi căpăta, pentru ca bucuria voastră să fie deplină.” (Ioan 16:23-24)

Acest cuvânt, Numele Domnului Isus ne este suficient toată viaţa.

Armata unui popor se află sub comanda unui general, şi numele generalului este peste întreaga armată.

Peste armata lui Hristos, peste ostaşii Domnului, se află Numele Domnului nostru Isus Hristos.

Apostolul Pavel a fost ales ca să ducă Numele Domnului, aceasta este şi însărcinarea noastră: „…să ducă Numele Meu…”(Fapte 9:15)

Creştinii din toată lumea sunt un popor rânduit să poarte Numele Domnului: „..ca să aleagă din mijlocul lor un popor, care să-I poarte Numele.” (Fapte 15:14)

Isus este cel mare dar pe care Tatăl ceresc L-a făcut omenirii.

Sângele lui Isus este cel mai mare preţ plătit pentru mântuirea noastră.

Legea lui Hristos este mult mai grea decât Legea lui Moise, dar ea poate fi împlinită în chip minunat prin harul lui Hristos.

Să alergăm aşadar plini de încredere la tronul scaunului de har, şi să ne împlinim cu destoinicie lucrarea la care am fost chemaţi.

„Dar tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în Numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu;” (Ioan 1:12)

Înţelegem deci că nu este meritul şi vrednicia omului, ci este numai şi numai harul lui Dumnezeu. „Harul şi pacea să vă fie înmulţite prin cunoaşterea lui Dumnezeu şi a Domnului nostru Isus Hristos!” (2 Petru 1:2)
 


În umblarea mea prin lume,
Prin ispitele haine,
Peste tot, Isuse Doamne,
Numai harul Tău mă ţine!...

/: Numai harul, numai harul
Mă păstrează ne'ncetat!
El mă face, el mă ţine
Credincios cu-adevărat!... :/

Pe cărarea curăţiei
Şi în lupta spre mai bine,
Să mă ţin, nu pot ci-ntruna
Numai harul Tău mă ţine! ...

În lucrarea Ta preasfântă,
Unde m-ai chemat pe mine,
Cât e de puţină roadă!...
Numai harul Tău mă ţine!

Când aş vrea s-ascult Cuvântul,
Să-mplinesc cum se cuvine,
Văd cum totu-mi stă-mpotrivă -
Numai harul Tău mă ţine!...

Orişicând şi-n orice stare,
Doamne, îndrăznesc la Tine;
Şi-n cădere şi-n 'nălţare,
Numai harul Tău mă ţine!...

de N. Moldoveanu
 

 

Ioan Panican Cuvânt la slujba de înmormântare T. Pandrea 

 

Domnul Isus când era pe pământ a întâlnit un om cu numele Natanael şi a zis: "Iată cu adevărat un Israelit, în care nu este vicleşug".

Fratele nostru Teodor Pandrea a fost un astfel de om: un Israelit fără vicleşug.

Mă rog Domnului, ca duhul care a fost peste Natanael, să fie şi peste mine, peste toţi slujitorii şi peste toate bisericile Domnului.

Fariseii ocupă un spaţiu mare în Evanghelii, în învăţătura şi în lucrarea Mântuitorului.

De ce oare? Deoarece, Domnul ştia că vor fi mereu farisei, oameni făţarnici, în Biserica Sa, oameni care înţeleg Evanghelia cu mintea, dar inima le este în întuneric.

Fratele nostru Teodor Pandrea a fost un om nefăţarnic.Teodor Pandrea

Credinţa care nu ne-a schimbat, şi care nu ne schimbă în mod continuu, nici nu ne mântuieşte. Nu doar necredinţa îi duce pe oameni în Iad, ci şi credinţele false.

Mă rog Domnului, să coboare în inimă, credinţa din mintea tuturor fariseilor şi făţarnicilor prezenţi astăzi aici, şi din toate bisericile Domnului. Doar credinţa din inimă mântuieşte.

Cuvântul Domnului ne îndeamnă să luptăm lupta cea bună a credinţei sfinţilor.

Fratele nostru Teodor Pandrea a fost un astfel de luptător.

Şi-a dorit cu ardoare ca lucrarea Domnului să înainteze în Biserică.

Era adeseori mâhnit în duhul lui, văzând cum duhul lumii pătrunde tot mai mult în Casa Domnului, şi era şi mai mâhnit, văzând cum mulţi dintre foştii lui studenţi sunt susţinători şi promotori ai aşa zisei "Culturi creştine contemporane", atât de dăunătoare sufletelor credincioşilor.

Biserica trebuie să se întoarcă grabnic la începuturile ei, la închinarea plăcută lui Dumnezeu, la închinarea în duh şi în adevăr.

Pentru mine, Teodor Pandrea a fost ruda cea mai apropiată şi cea mai dragă. A fost prietenul şi fratele cel mai bun, în credinţă. A fost omul prin care Dumnezeu, în marea Lui înţelepciune şi îndurare, a lucrat în chip minunat, uneori hotărâtor, în viaţa mea de credinţă şi de slujire. A avut o influenţă benefică asupra vieţii mele încă din copilărie. Tot prin el am cunoscut, în urmă cu aproape 20 de ani, familia Wurmbrand şi însemnata lucrare săvârşită de dumnealor prin misiunea "Vocea Martirilor". Îi sunt nespus de recunoscător Domnului pentru harul acesta nemeritat.

Cu mai bine de 10 ani în urmă, când fratele Pandrea a primit vestea că inima îi este foarte slăbită, mi-a spus: "Această boală este pentru mine o mare binecuvântare din partea Domnului. Domnul mă avertizează cu privire la drumul pe care umblu, să fiu mereu atent şi să mă pregătesc în vederea întâlnirii cu El". Lucru pe care fratele Pandrea l-a şi făcut, prin bunătatea Domnului. Când mai vorbeam uneori la telefon seara, la sfârşit îi spuneam: "Dacă n-ai să te mai trezeşti dimineaţă din aşternutul patului, să te trezeşti în Împărăţia cerurilor". El răspundea, de fiecare dată, cu glas tare: "Amin, aşa să fie!"

Prin harul Domnului, fratele Teodor Pandrea a fost foarte ataşat de lucrările Scolii Biblice Maranata, în ultimii 4 ani de viaţă, începând cu toamna anului 2007.

La una din sesiuni, înainte să ne despărţim din locul acela minunat – Casa Elim, fratele Pandrea s-a ridicat să spună şi dumnealui un cuvânt de rămas bun.

Nu a reuşit să spună nimic, să articuleze niciun cuvânt, doar a plâns. Am plâns şi noi împreună cu el, preţ de mai multe minute. Lacrimi sfinte, de bucurie şi recunoştinţă.

A fost cel mai impresionant discurs pe care el, ca dascăl adevărat, l-a rostit vreodată.

Era adeseori cercetat de Domnul cu lacrimi sfinte, prin cântările duhovniceşti, pe care le-a iubit atât de mult.

Fratele Teodor Pandrea a fost un om foarte sensibil, un suflet bun şi nobil. A fost o mireasmă mult binecuvântată pentru mulţi dintre noi.

Fără Duhul Sfânt, Hristos nu este viu în noi. Fără Duhul Sfânt, slujbele religioase din adunările noastre sunt ca lumina pentru orbi şi ca muzica pentru surzi. Adică nefolositoare.

Slova omoară, Duhul dă viaţă. Noi suntem slujitori ai Duhului.

Domnul Isus S-a botezat ştiind că, după acea, Duhul Sfânt Se va pogorî peste El. Şi aşa a şi fost. Acesta trebuie să fie şi scopul nostru în împlinirea fiecărei slujbe din Casa Domnului. Şi la împlinirea slujbei acesteia de înmormântare.

La moartea fratelui meu, Teodor Panican, în urma cu 23 de ani, Duhul Sfânt S-a pogorât peste mine cu pocăinţa, cu naşterea din nou, cu focul credinţei, cu viaţa veşnică.

La moartea unchiului meu, Teodor Pandrea, astăzi, Duhul Sfânt să Se pogoare peste slujitorii nenăscuţi din nou, peste cei din familia noastră care nu-L cunosc pe Domnul, şi peste întreaga adunare.

Cu trupul sunt departe de locul acela de jale, dar cu inima sunt alături de voi şi plâng.

Acum, la ceasul despărţirii vremelnice de el, regret nespus că nu l-am iubit şi nu l-am preţuit încă mai mult. Dumnezeu să aibă mila de noi toţi.

NOI NU NE ÎNTRISTĂM CA CEILALŢI, CARI N-AU NĂDEJDE.

Cuvântul de poezie pe care îl veţi auzi, un cuvânt primit de fratele Traian Dorz prin Duhul Sfânt, este cuvântul pe care preaiubitul nostru frate Pandrea ni-l lasă nouă tuturor, drept poruncă şi moştenire sfântă.


Duhul Sfânt, Mângâietorul, să coboare cu mângâiere divină peste întreaga adunare, peste cei dragi din familie: Rodica, Dadiana, Darius şi Bogdan, peste familiile lor şi peste întreaga noastră familie. Amin!

Nu-mi acoperiţi mormântul
de Traian Dorz

Nu-mi acoperiţi mormântul cu cununi, ci cu iubire
Nu cununi am vrut în viaţă, ci cântare şi-nfrăţire,
Căci cununile se uscă şi se şterg de ploi şi soare
Dar iubirile curate sunt cununi nemuritoare.

Nici nu-mi scrieţi pe-a mea cruce data morţii-ntunecată
Eu am fost născut din ceruri ca să nu mor niciodată,
Nici să nu-mi spuneţi adio, ci-mi spuneţi la revedere,
Mâine vom cânta-mpreună la Întâia Înviere!

Eu mi-am pregătit o cruce şi un loc de-nmormântare
Crucea nu-i a mea, iar locul nu-i mormânt ci numai pare,
Pot muri în orice vreme şi-ngropat pot fi oriunde
Cu o cruce sau şi fără, - nici o groapă nu m-ascunde.

Voi trăi în orice cântec,orice frunză-mi va fi soră,
Orice fir de iarbă prieten,orice seară auroră,
Orice foşnet frate dulce,casă-mi va fi orice zare,
Căci prin toate trece veşnic harfa mea nemuritoare.

Drumul meu spre lumea asta l-am plătit cu cât pot duce,
Drumul meu spre cealaltă L-a plătit Hristos pe cruce.
Naşterea spre moartea asta mi-a putut fi cunoscută,
Naşterea spre Nemurire mi-e-n lumina neştiută.

Nici o groapă de pe lume n-o s-acopere-n uitare
Părtăşia ce a-mpletit-o Dragostea Nemuritoare,
Nici o moarte de pe lume nu va nimici vreodată
Viaţa ce-a trecut prin soare cu Hristos împreunată.

Amin!

 

Ioan Panican

Ioan Panican Noi nu ne întristăm ca ceilalţi 

 

Câteva ore în urmă, am primit vestea plecării la Domnul a preaiubitului nostru frate Teodor Pandrea, împreună lucrător cu noi şi în ogorul Şcolii Maranata – Biserica dragostei.

Căile şi lucrările Domnului sunt desăvârşite, chiar şi atunci când noi nu le înţelegem pe deplin. Ştiţi cuvântul care spune: "De ce-i aşa, o ştie El"!

Fratele Pandrea a împlinit, la începutul acestui an, vârsta de 69 de ani.

Dumnezeu, în marea Lui milă şi dragoste, ne-a înştiinţat, în urmă cu câteva săptămâni, cu privire la plecarea fratelui nostru Teodor dintre noi, aşa cum a făcut-o şi cu privire la pastorul Petru Dugulescu, câţiva ani în urmă.
Fratele Teodor a participat cu un mare interes la lucrările Şcolii Maranata, începând din toamna anului 2007. A fost pentru mulţi dintre noi o mireasmă mult binecuvântată.

Pentru mine, a fost ruda cea mai apropiată şi cea mai dragă. A fost prietenul şi fratele cel mai bun în credinţă. Mai mult, fratele Pandrea a fost omul prin care Dumnezeu, în înţelepciunea şi marea Lui îndurare, a lucrat în chip minunat, uneori hotărâtor, în viaţa mea de credinţă şi de slujire. A avut o influenţă benefică asupra vieţii mele încă din copilărie.

Îi suntem nespus de recunoscători Domnului pentru lucrarea pe care a săvârşit-o prin preaiubitul nostru frate Pandrea, în cadrul Institutului Teologic Penticostal - Bucureşti, şi în diferitele biserici unde i-a fost dat uneori să slujească.

Cu o seară înaintea celor întâmplate, fraţii noştri Pandrea şi Nica s-au sfătuit cu privire la o lucrare însemnată ce urma să fie făcută, spre binecuvântarea celor de la Şcoala Maranata, şi spre binecuvântarea multor suflete credincioase, însetate după Hristos Domnul – Apa Vieţii. A fost cea din urmă convorbire avută cu fratele nostru Teodor, de către unul dintre ai noştri.

Cu mai bine de 10 ani în urmă, când fratele Pandrea a primit vestea că inima îi este foarte slăbită, mi-a spus: "Această boală este pentru mine o mare binecuvântare din partea Domnului. Domnul mă avertizează cu privire la drumul pe care umblu, să fiu mereu atent şi să mă pregătesc în vederea întâlnirii cu El". Lucru pe care fratele Pandrea l-a şi făcut, prin bunătatea Domnului. Când mai vorbeam uneori la telefon seara, la sfârşit îi spuneam: "Dacă n-ai să te mai trezeşti dimineaţă din aşternutul patului, să te trezeşti în Împărăţia cerurilor". El răspundea, de fiecare dată, cu glas tare: "Amin, aşa să fie!"

Pentru a înţelege mai bine inima fratelui nostru Teodor, ataşăm şi două epistole scrise de dumnealui, cu diferite prilejuri. Tot din aceste epistole, vom înţelege mai bine şi cele întâmplate astăzi. Prin harul Domnului.

Nădăjduim să vă trimitem cât de curând un cuvânt mai bogat.

„ …să nu vă întristaţi ca ceilalţi, care n-au nădejde. Căci dacă credem că Isus a murit şi a înviat, credem şi că Dumnezeu va aduce înapoi împreună cu Isus pe cei ce au adormit în El. …mângâiaţi-vă, deci, unii pe alţii cu aceste cuvinte.” 1 Tes. 4: 13-14,18

Cu inima plină de durere, dar şi de nădejde,
Roma 27 ian. 2012

Cu umilinţă şi dragoste,

 

Ioan Panican

Program - Sesiunea de iarna 2011 ] Scrisori de informare - Sesiunea de iarna 2011 ] Scrisori misionare - Sesiunea de iarna 2011 ] [ Articole - Sesiunea de iarna 2011 ] Fotografii - Sesiunea de iarna 2011 ]

Home ] Sus ] Activitate ] Inscrieri ] Arhiva Articole ] Contact ]