Şcoala Biblică Maranata

Teodor PandreaScrisori de informare - Sesiunea de vara 2009

Iubiţi fraţi, în Domnul

Prin harul şi prin bunăvoinţa pe care Şi le-a arătat Domnul faţă de noi, “cursanţii” Şcolii Biblice “Maranata”, am participat şi anul acesta, la Sesiunea de vară a Şcolii, la Zalău, în biserica “Harul”, în perioada 8-14 iulie 2009.

Încă din Sesiunea de primavară - Casa “Elim”, Zărneşti, s-a luat hotărârea, în prezenţa fratelui pastor C. Joldes, ca următoarea noastră întâlnire să fie găzduită de Biserica “Harul”, unde urma să ţină, timp de o săptămână, fratele Zac Poonen, pastor indian, o Conferinţă cu tema: ”Să trăieşti o viaţă cerească aici, pe Pământ”

Pe toată durata Conferinţei, localul Bisericii ”Harul” a fost plin şi arhiplin, îndeosebi la slujba de după-amiază.

 Oaspeţi din aproape toate zonele ţării (Dobrogea, Moldova, Oltenia, Banat, Crişana, Maramureş etc.), ba chiar şi din Moldova de peste Prut s-au bucurat împreună cu noi de harul pe care l-a revărsat Domnul peste cei prezenţi la acest praznic duhovnicesc.

Am trăit zile de aleasă bucurie şi de vie emoţie, în prezenţa Domnului, care credem că a privit cu plăcere la felul cum am petrecut acest timp, această vreme de har, în care I-am adus lauda, recunoştinţa şi mulţumirea  noastră, urmare a dragostei pe care Şi-a arătat-o faţă de noi, atunci când a “trimis în lume pe singurul Său Fiu (…) ca jertfa de ispăşire pentru păcatele noastre (…) ca noi să trăim prin El” (1 Ioan 4:9,10).

Revederea cu fraţii care participă cu o oarecare regularitate la sesiunile Şcolii Biblice “Maranata”, dar şi cu unii care iubesc întâlnirile noastre, fără a putea fi prezenţi în fiecare sesiune la Şcoală, din varii motive, a constituit şi de această dată un prilej de aleasă fericire şi  bucurie duhovnicească.

În fiecare zi, fr. Z. Poonen a ţinut două predici: una la serviciul de dimineaţă şi una la cel de după-amiază. De fiecare dată, subiectele predicilor sale s-au circumcis temei generale a conferinţei: “Să trăieşti o viaţă cerească aici, pe Pământ.”

Între fraţii care ne-au condus în rugăciune îi amintim şi pe următorii: fr. Vasile Tofan, fr. Adrian Burghelea, fr. Vasile Hozan (venit tocmai din Canada) şi fr. Ilie Neamţu.

Pe fratele Z. Poonen îl cunoşteam indirect, din înregistrările audio-video (pe CD-uri şi DVD-uri),  înregistrări de la precedentele 2 Conferinţe, ţinute în 2008 (tot la Zalău) şi pe care cu generozitate ni le-au pus la dispoziţie fraţii de la Editura “Alfa Software”, în Sesiunea de primăvară,  la Casa “Elim” – Zărneşti. Acum, însă, puteam să-l “vedem şi să-l ascultăm pe viu”,  “în direct”, ocazie binecuvântată şi totodată, prilej de sporită bucurie duhovnicească.

Mai întâi de toate fr. Z. Poonen îi cucereşte pe ascultători prin naturaleţea şi simplitatea (nu simplismul) cu care rosteşte marile adevăruri din Sfintele Scripturi. Nimic căutat, nimic forţat, niciun fel  de efort, nicio sforţare în transmiterea mesajului divin. Adresarea caldă şi învăluitoare, o voce plăcută, bine timbrată, iată câteva calităţi necesare celui ce vorbeşte în public.

Prin tot ce spune şi prin felul cum, Z. Poonen nu urmăreşte niciun moment să atragă atenţia ascultătorilor asupra sa, ci o îndreaptă spre Isus Cristos Domnul.

De asemenea, convins fiind că amvonul e un loc sfânt, nu-şi permite să spună glume din acel loc şi nici nu ţopăie în jurul amvonului (ca un ţap bine hrănit) cu dorinţa expresă de a câştiga bunăvoinţa ascultătorilor şi cu intenţia vădită de-a smulge aplauzele acestora. Nu, nimic din toate aceste “scamatorii” cu care ne-au obişnuit unii predicatori străini, care s-au perindat pe la amvoanele bisericilor noastre în ultimile două decenii.

Predicile lui Z. Poonen sunt, în schimb, însoţite de autoritatea pe care i-o conferă Duhul Sfânt, autoritate izvorâtă din studierea temeinică a Cuvântului lui Dumnezeu, timp de mai bine de 50 de ani.

Trebuie să spunem că la sfârşitul fiecărei predici, fratele Z. Poonen a rezervat un timp pentru a răspunde la întrebările fraţilor şi a surorilor, întrebări care aveau legătură direct cu tema Conferinţei, altele privitoare la prorocii mincinoşi, la darurile Duhului Sfânt, la trăirea (ca-n Cer) a vieţii de credinţă etc., etc.

În altă ordine de idei, credem că obiectivele urmărite la Şcoală au rămas aceleaşi (vezi scrisoarea trecută); căile, mijloacele de realizare a scopurilor (obiectivelor), însă, pot fi îmbunătăţite, structura programei poate fi adaptată la nevoile duhovniceşti ale fraţilor participanţi, şi, fără a ignora pilda pe care ne-au lăsat-o  înaintaşii, să ne ancorăm mai mult în realităţile prezente şi să ne îndreptăm mai mult atenţia înspre viitor, care – de prisos să mai spunem – depinde de harul dumnezeiesc, dar neîndoios şi de osteneala noastră, pentru că la revenirea Sa, Domnul îi va răpi pe cei care aşteaptă veghind acest eveniment unic în istoria universului, vegherea însemnând să ostenească  întru desăvârşirea lor.

În sensul celor de mai sus, vă rugăm să veniţi cu sugestii, cu propuneri concrete, privitoare la structura Şcolii, şi să le trimiteţi la Secretariatul Şcolii.

Cu dragoste frăţească,

Teodor Pandrea

[ Scrisori de informare - Sesiunea de vara 2009 ] Articole - Sesiunea de vara 2009 ] Fotografii - Sesiunea de vara 2009 ]

Home ] Sus ] Activitate ] Inscrieri ] Arhiva Articole ] Contact ]