Şcoala Biblică Maranata

Ioan PanicanScrisori de informare - Sesiunea de iarna 2011

Iubiţi fraţi,

Bunătatea Domnului a făcut să ne mai putem întâlni o dată pe Muntele Domnului, la sesiunea de iarnă a Şcolii Maranata, sesiune ce s-a desfăşurat între 26 dec. 2011 – 02 ian. 2012, la Casa Elim, Zărneşti.

Pentru prima dată, am fost împreună la trecerea dintre ani.

Au participat spre 90 de suflete, într-un cadru natural foarte pitoresc, cu pământul îmbrăcat în haină de nea.

Am avut împreună cu noi, la bucuriile sfinte din Casa Domnului, şi mulţi dintre copiii din familiile fraţilor. Copiii au participat împreună cu noi la slujbele de dimineaţă şi seară (şezătorile duhovniceşti), dar au avut şi slujbe distincte, adică întâlniri separate în care au învăţat Cuvântul Domnului, poezii, s-au rugat şi au cântat împreună. De această lucrare foarte însemnată cu copiii s-a ocupat, cu dăruire şi pricepere, familia mult iubită Lili şi Apolo Pavîlcu.

În mai multe rânduri, ne-am rugat stăruitor Domnului pentru copiii noştri, pentru ca Domnul să-i atingă cu Duhul şi cu ungerea Sa sfântă. Şi aşa s-a şi întâmplat. Slăvit să fie Domnul!

Au slujit ca învăţători:

Ø Luc Henrist:

- Identitatea lui Hristos” (Matei 1:1-17)

- „Identitatea creştinului” (Efeseni 2:11-20)

- „Însemnătatea Ierusalimului” (2 Cronici 6:6)

-„Cain şi Abel” (Geneza 4:9)

-„Foametea în Egipt” (Geneza 44-46)

Ø Ion Eftenaru: - „Fiicele Ierusalimului” (Rut cap. 3)

Ø Nicu Palade: - Fericirile” (Matei 5: 1-11)

Ø Pavel Trandafir: - „Un caracter sfânt(Psalmul 121)

Ø Ioan Panican:

- „Biruinţa în suferinţă” (Isaia 53:3)

-„Păcatele de omitere şi comitere” (Evrei 12:1)

- „Desăvârşirea noastră” (Matei 5:48)

Scurtă vreme după ajungerea noastră la Casa Elim, am hotărât să facem, fiecare în dreptul lui, o listă cu persoanele care ne-au făcut vreodată rău şi pe care nu le-am iertat, pentru vindecarea rănilor trecutului. I-am iertat înaintea Domnului, din toată inima, rostind cu glas tare fiecare nume în parte, şi I-am cerut, în acelaşi timp, şi Domnului să-i ierte.

Totodată, am hotărât să ne iertăm şi noi pe noi înşine de toate deciziile greşite pe care le-am luat în trecutul vieţii noastre. Sunt oameni care trăiesc sub blestem, neputând să-i ierte pe cei care le-au greşit, şi nici să se ierte pe ei înşişi de propriile greşeli. Cheia biruinţei în această însemnată lucrare este cuvântul Domnului Isus rostit pe cruce: „Tată, iartă-i, căci nu ştiu ce fac!

Într-una din zile, Domnul ne-a făcut de cunoscut că mulţi dintre noi sunt atinşi de păcatul mândriei, şi că trebuie să ne pocăim grabnic de păcatul acesta luciferic. După ce ne-am pocăit cu toată adunarea, şi am strigat la Domnul cu glas tare, Duhul Sfânt s-a pogorât şi a lucrat în chip minunat în mijlocul nostru. Slăvit să fie Domnul!

Între cei care au participat pentru prima oară la adunarea noastră, s-a numărat şi profesorul Jean Constantinescu de la Bucureşti, care a făcut în câteva rânduri slujba de traducător pentru fratele Luc. Mulţumim Domnului şi pentru preaiubitul nostru frate Jean.

Spre marea bucurie a inimii mele, în cea din urmă zi a anului, cei mai mulţi au hotărât să vină înaintea Domnului cu o zi de post, ca dar de mulţumire, de curăţire şi de sfinţire, pentru ca, şi în felul acesta, intrarea în Anul cel Nou să fie binecuvântată.

Trecerea dintre ani ne-a găsit pe toţi pe genunchi, la rugăciune. După rugăciune, ne-am ridicat şi ne-am binecuvântat unii pe alţii, în Numele Domnului, cu o sărutare sfântă. Apoi, prin mila Domnului, am stat la masa Domnului, la slujba solemnă de împărtăşire cu trupul şi sângele Mântuitorului Isus Hristos.

Bucuria noastră a continuat până spre dimineaţă, în cântare, rugăciune, poezie, mărturie şi lacrimi sfinte.

Fiecare familie şi-a ales pentru anul acesta un psalm, pe care l-a citit înaintea adunării. Eu am ales, pentru mine şi casa mea, cuvântul din Psalmul 126.

La şezătorile noastre duhovniceşti au slujit cu cuvânt de poezie: Ştefan Aldea, Liliana Cândea, Viorica Ţiclea, Ioan Panican şi alţii.

Au înălţat Numele Domnului Isus prin cântări duhovniceşti: Elena şi Ionel Albu, Magdalena şi Marian Anghel, Monica şi Emil Anghel, Anişoara şi Cornel Stroia, Rodica şi Dorel Bogdan împreună cu familia, surorile şi fraţii de la Galaţi de la Oastea Domnului, Magdalena şi Precup Nica, Ina Ţiclea şi Linda Daiana Nica, Ina Dobrotă, Grupul minunat de copii coordonaţi de Lili şi Apolo Pavîlcu, Lucii şi Veronica Pintilie, Vasile Tofan şi alţii.

Au depus mărturii minunate: Ionel Albu, Marian şi Emil Anghel, Ina Dobrotă, Marian Moldovan, Lucii Pintilie, Cornel Stroia, Viorica şi Doru Ţiclea, Liliana şi Nicu Cândea, Lucian Nica, Cornel şi Angela Niste, Aurel Coscai şi alţii.

În secolul al XXI-lea au apărut noi temple, în aşa zisa lume civilizată, unde oamenii merg zilnic, dar mai ales la sfârşit de săptămână, să se închine dumnezeilor străini. Templele acestea sunt mall-urile, magazinele universale, cum erau numite odinioară. Milioane şi milioane de oameni merg duminică de duminică, cu religiozitate, în aceste temple, unde se închină cu timpul şi banii lor.

Milioane şi milioane de oameni, copii, tineri şi adulţi, ajung în fiecare an sub stăpânirea acestui duh numit shopping.

În cuvântul de mărturie rostit, sora Angela Niste a confirmat lucrul acesta, faptul că duhul acesta rău îi stăpâneşte pe mulţi din biserică, şi ne-a îndemnat să ne rugăm stăruitor pentru eliberare; lucru pe care l-am şi făcut. „Dacă avem, deci, cu ce să ne hrănim şi cu ce să ne îmbrăcăm, ne va fi de ajuns.” (1Timotei 6:8)

La una din şezătorile duhovniceşti, în timpul rezervat prezentării de documentare, fratele Luc Henrist ne-a prezentat, în imagini şi cuvinte mişcătoare, ţara Israel. Fratele Luc Henrist a fost vreme de 8 ani pastor într-o biserică mesianică la Tel Aviv.

Între cei care au slujit în chip minunat în cadrul şezătorilor noastre, se numără şi familiile mult iubite Anghel şi Stroia din Galaţi, care ne-au mângâiat şi înălţat sufletele prin cântările duhovniceşti aduse pe altarul Domnului.

O mare bucurie ne-a făcut Domnul şi prin venirea în mijlocul nostru a fraţilor noştri ostaşi, chiar dacă au venit pentru puţină vreme. Parte din dumnealor au venit însoţiţi şi de soţii, şi aceasta a făcut ca bucuria noastră să fie şi mai mare.

Sora noastră Ina Dobrotă (Sibiu), cea care a încheiat legământ cu Domnul în apa botezului câteva luni în urmă, a adus cu dumneaei la şcoală o prietenă foarte bună, Cristinela Dinescu. Domnul a lucrat în chip minunat şi la inima acestei femei care, la plecare, ne-a mărturisit că este hotărâtă să-L urmeze pe Domnul cu toată inima. Slăvit să fie Domnul!

Şi la această sesiune am avut bucuria unui ceas aniversar. Am mulţumit Domnului pentru sora noastră Viorica Ţiclea, şi pentru anii şi zilele de care Domnul i-a făcut parte până aici, în viaţa de pe pământ.

În cuvântul de rămas bun, una dintre surori a spus aşa: „Plec din locul acesta despovărată, liberă şi cu bucuria pe care a avut-o apostolul Petru când a fost izbăvit din temniţă de îngerul Domnului.

Ar mai fi încă multe alte lucruri de spus, lucruri ce sunt scrise în Cartea aducerilor aminte, şi de care ne vom bucura, prin harul Domnului, în ziua aceea.

„Şi fără credinţă este cu neputinţă să fim plăcuţi Lui! Căci cine se apropie de Dumnezeu, trebuie să creadă că El este, şi că răsplăteşte pe cei ce-L caută.” (Evrei 11:6)

Robul Domnului Isus, Ianuarie 2012


Ioan Panican

 

 

Program - Sesiunea de iarna 2011 ] [ Scrisori de informare - Sesiunea de iarna 2011 ] Scrisori misionare - Sesiunea de iarna 2011 ] Articole - Sesiunea de iarna 2011 ] Fotografii - Sesiunea de iarna 2011 ]

Home ] Sus ] Activitate ] Inscrieri ] Arhiva Articole ] Contact ]