Şcoala Biblică Maranata

Nica Precup - Secretar Scoala Biblica MaranataScrisori de multumire - Sesiunea de primavara 2011


Către Biserica „Betel” Alcala de Henares - Spania


Pastor Iacob Miron


Iubiţi fraţi,


Vă mulţumim, în Numele scump al Domnului Isus, pentru frumoasa primire de care i-aţi făcut parte fratelui Ioan Panican, în călătoria misionară întreprinsă în bisericile din Spania.


Totodată, mulţumim din toată inima Domnului nostru Isus pentru lucrarea duhovnicească săvârşită, în mijlocul fraţilor, prin preaiubitul frate Panican.


Prin îndurarea Domnului, de aproape şase ani, funcţionează în România Şcoala Biblică „Maranata”, care îşi propune să împlinească comandamentele Scripturii pe care le găsim în cartea Faptele Apostolilor 2: 42: „Ei stăruiau în învăţătura apostolilor, în legătura frăţească, în frângerea pâinii, şi în rugăciuni.”


În perioada 20 – 25 iunie 2011 a avut loc sesiunea de vară a Şcolii Biblice „Maranata”, lucrare la care aţi fost şi dumneavoastră părtaşi prin donaţia pe care aţi făcut-o Şcolii Biblice „Maranata” în sumă de 600 (şase sute) euro, echivalent în lei 2.500. Vă trimitem ataşat chitanţa corespunzătoare şi scrisoarea de informare de la sesiunea de primăvară 2011, pentru a înţelege mai bine lucrarea care se face la Şcoala „Maranata”.


Vă mulţumim pentru minunatul efort făcut pentru noi şi vă încredinţăm în mâna Domnului, pe dumneavoastră, lucrarea care o faceţi şi familiile dumneavoastră.


Domnul să vă răsplătească.


„Aşa că dovada dată de voi prin ajutorul acesta, îi face să slăvească pe Dumnezeu pentru ascultarea pe care mărturisiţi că o aveţi faţă de Evanghelia lui Hristos, şi pentru dărnicia ajutorului vostru faţă de ei şi faţă de toţi; şi-i face să se roage pentru voi, şi să vă iubească din inimă, pentru harul nespus de mare al lui Dumnezeu faţă de voi. Mulţămiri fie aduse lui Dumnezeu pentru darul Lui nespus de mare!” (2 Cor. 9:13-15)


Har şi pace!


Nica Precup - secretar

Program - Sesiunea de vara 2011 ] Scrisori de informare - Sesiunea de vara 2011 ] [ Scrisori de multumire - Sesiunea de primavara 2011 ] Scrisori misionare - Sesiunea de vara 2011 ] Articole - Sesiunea de vara 2011 ] Fotografii - Sesiunea de vara 2011 ]

Home ] Sus ] Activitate ] Inscrieri ] Arhiva Articole ] Contact ]