Şcoala Biblică Maranata

Ioan PanicanScrisori misionare - Sesiunea de vara 2011

21.05 - 13.06.2011 - Spania

 

Iubiţi fraţi,

 

Prin îndurarea Domnului, între 21 mai – 13 iunie 2011, pentru mai bine de trei săptămâni, am călătorit în mijlocul fraţilor noştri scumpi din Spania. Tot prin îndurarea Domnului, şi numai prin îndurarea Lui, au avut loc douăzeci şi opt de slujbe, în diferite biserici, în diferite localităţi: Madrid, Arganda del Rey, Barcelona, Valencia, Alcala de Henares, Toledo, Getafe, Quintenar de la Orden, Campo de Criptano, Tarancon, ş.a.

        

Prin harul Domnului, în Spania sunt circa o sută de biserici de limbă română, răspândite în întreaga ţară, la oraş sau la sat.

        

Pastorul Viorel Candrianu, referindu-se la cele câteva sute de biserici româneşti existente în Europa, spunea că: „Dumnezeu a dat preoţia Europei românilor.

        

În urmă cu mai bine de treizeci de ani, un creştin spaniol, îngrijorat de ceea ce se întâmpla cu credinţa în ţara sa, a întrebat pe Domnul: „Doamne, se stinge credinţa în ţara asta. Ce ai în vedere?” Şi Domnul i-a răspuns: „Voi trimite din depărtare un popor, care va aprinde lumina Evangheliei în această ţară.

        

„Anii au trecut, povesteşte fratele, şi am aşteptat cu nerăbdare împlinirea Cuvântului Domnului. Şi, de când aţi început voi românii să veniţi, Domnul mi-a deschis ochii să văd împlinindu-se ceea ce Domnul îmi spusese cu zeci de ani în urmă.”

        

Fraţii noştri, mii la număr, au călătorit până în celălalt capăt al continentului, în Spania, circa 3500 de km, la fel ca famenul etiopian care a venit la Ierusalim în căutarea Dumnezeului Celui viu şi adevărat.

        

Cât de minunat este felul în care lucrează Dumnezeu!

        

Şi fraţii din Spania, şi din toate celelalte ţări din Europa, trebuie iubiţi, încurajaţi, şi slujiţi în umilinţă şi cu scumpătate. Lucrarea pe care o săvârşesc dumnealor pe acele meleaguri străine este de o însemnătate deosebită, pentru vremurile de acum şi, mai cu seamă, pentru vremurile care ne stau în faţă, vremuri foarte grele, pentru întreg pământul şi pentru mărturisitorii credinţei.

        

Slujitorii bisericilor de acolo, vrednici de toată cinstea şi iubirea noastră, trebuie încurajaţi şi ajutaţi cu toată inima.

        

Mulţumesc Domnului, şi-I sunt deosebit de recunoscător pentru harul acesta de care mi-a făcut parte, să slujesc şi eu din loc în loc, bisericilor Domnului din Europa, săvârşind lucrarea Domnului, lucrare de trezire şi zidire spirituală.

        

Odată cu trecerea timpului, veţi înţelege mai bine ce am vrut să spun prin cele afirmate mai sus. Fiecare biserică este o minune de la Dumnezeu. Să luăm bine seama cum ne apropiem de Casa Domnului şi cum stăm ea.

        

Dacă sunt în Spania circa 100 biserici, aceasta înseamnă că sunt înspre 1000 de lucrători: pastori, predicatori, evanghelişti, prezbiteri, diaconi, învăţători, dirijori de cor, orchestră, fanfară, etc.        

        

Este întradevăr minunea lui Dumnezeu, şi nu ne rămâne decât să spunem, din toată inima: Slăvit să fie Domnul!

        

Cu umilinţă,                                                                        Bucureşti, iunie 2011

Robul Domnului Isus,

 

Ioan Panican

Ioan PanicanScrisoare misionara Canada

 

Nu eu!

 

Iubiţi fraţi,

 

Prin mila Domnului, am călătorit în mijlocul frăţietăţii din Canada, pentru 31 de zile, între 19 august şi 19 septembrie 2011. Tot numai prin mila Domnului, au fost săvârşite 33 de slujbe duhovniceşti, în diferite oraşe şi biserici:

 

Montreal     – pastor Iosif Feher, Biserica Penticostală,

                   pastor Paul Banu, Biserica Baptistă,

 

Toronto      – pastor Mircea Toma, Biserica Baptistă,

                  pastor Nelu Bârle,Biserica Penticostală

   

Kietchener – pastor Corneliu Bârsan, Biserica Penticostală,

                  pastor Ioan Păsui, Biserica Baptistă,

 

Windsor      – pastor Cornel Unc, Biserica Baptistă,

                   pastor Gheorghe Diaconescu, Biserica Penticostală.

 

După cum bine ştiţi, în trecerea anilor, prin îndurarea Domnului, am săvârşit multe astfel de călătorii misionare în România, şi în diferite ţări în care se găsesc biserici de limbă română.

        

Este un mare har să ştim că există sute de biserici româneşti, răspândite în afara ţării, pe diferite continente. Îi suntem nespus de recunoscători Domnului pentru harul acesta.

        

În urma acestor călătorii misionare, în multe rânduri, am scris şi un cuvânt cu privire la lucrarea Domnului săvârşită cu acel prilej. Am scris, de asemenea, şi mai multe articole despre viaţa de credinţă. Îi sunt  recunoscător Domnului şi pentru harul acesta.

        

Mulţi dintre cei care primesc scrisorile acestea ne-au mulţumit mult pentru conţinutul lor încurajator. Unii slujitori mi-au mărturisit că aşteaptă cu mare interes scrisorile noastre. Ne bucurăm şi lăudăm pe Domnul şi pentru acest lucru.

        

Cineva s-ar putea înşela, însă, crezând că lucrurile acestea ar fi rodul destoiniciei şi priceperii mele. Nicidecum.

        

Dacă cineva m-ar întreba: Cine eşti?, aş răspunde fără ezitare: Un păcătos mizerabil, mântuit prin harul lui Hristos. Şi dacă m-ar mai întreba: Şi acum ce eşti?, aş răspunde, tot fără ezitare: Un rob netrebnic.

        

Totul se datorează numai îndurării şi bunătăţii Domnului.

        

Domnul Isus a locuit printre noi, plin de har şi de adevăr. „Şi noi toţi am primit din plinătatea Lui, şi har după har.”(Ioan 1:16)

        

Apostolul Pavel le scrie fraţilor din Corint: „Prin harul lui Dumnezeu sunt ce sunt. Şi harul Lui faţă de mine n-a fost zadarnic; ba încă am lucrat mai mult decât toţi: totuşi nu eu, ci harul lui Dumnezeu, care este în mine.” (1 Cor. 15:10)

        

Înainte să merg în această lucrare, Domnul mi-a vorbit aşa: Te aşteaptă un drum foarte îngust, alb şi neted. Fii treaz şi veghetor. Vrăjmaşul va aduce o încercare, o răzvrătire din partea celorlalţi. Sângele Meu va fi ca protecţie asupra ta. Te voi ocroti la plecare şi la sosire, şi dacă vei veghea, te voi binecuvânta acolo şi pământeşte, pentru ca în scurgerea vremii lucrarea să poată merge mai departe.

        

Şi lucrarea s-a împlinit întocmai.

        

Spun iarăşi: Este numai îndurarea Tatălui Ceresc.

        

Am avut harul să mă nasc într-o familie credincioasă Domnului.

 

Am avut harul să cunosc oameni minunaţi, slujitori ai Domnului Isus Hristos, oameni sănătoşi în credinţă, sfinţi ai lui Dumnezeu, de la care am învăţat atât de multe lucruri minunate.

        

De altă parte, sunt multe suflete credincioase care mijlocesc şi se luptă în rugăciunile lor pentru mine şi pentru lucrarea care o fac. Un alt har.

        

Un alt exemplu. O soră credincioasă Domnului din Suedia mi-a trimis, în multe rânduri, învăţături duhovniceşti minunate, pe care le-a adunat din cărţile citite, sau din predicile auzite.

        

Am citit minunate cărţi, prin care Domnul m-a învăţat multe lucruri însemnate pentru viaţa de credinţă.

        

Am avut nenumărate experienţe cu Domnul, şi cu fraţii pe calea credinţei, experienţe care au îmbogăţit şi îmbogăţesc mereu viaţa mea lăuntrică. Ar mai fi multe de spus în această privinţă.

        

V-am scris toate aceste lucruri numai pentru a vă încredinţa pe deplin de adevărul acestui cuvânt: Nu eu, ci harul lui Dumnezeu.

        

Sunt un om cu nenumărate lipsuri, slăbiciuni şi neajunsuri, dar îmi doresc din toată inima ca ceea ce fac să fie spre slava lui Dumnezeu. Prin har.

        

Am ajuns cu bine acasă, şi acum ne pregătim pentru lucrarea Şcolii Maranata care va începe săptămâna viitoare, prin mila Domnului.

        

Ne rugăm ca Domnul să deschidă şi de această dată uşă de cuvânt pentru noi, şi să coboare în adunarea noastră cu îndurarea, bunătatea şi dragostea Lui slăvită.

        

Har şi pace! 

 

 

Cu dragoste,                                                         Bucureşti 22 septembrie 2011

 

Robul Domnului Isus,

Ioan Panican

Program - Sesiunea de vara 2011 ] Scrisori de informare - Sesiunea de vara 2011 ] Scrisori de multumire - Sesiunea de primavara 2011 ] [ Scrisori misionare - Sesiunea de vara 2011 ] Articole - Sesiunea de vara 2011 ] Fotografii - Sesiunea de vara 2011 ]

Home ] Sus ] Activitate ] Inscrieri ] Arhiva Articole ] Contact ]