Şcoala Biblică Maranata

Articole - Sesiunea de vara 2011

Ioan PanicanPalimarul casei

 

Ioan Panican

 

„Când zideşti o casă nouă, să-ţi faci un pălimar împrejurul acoperişului, ca să nu aduci vină de sânge asupra casei tale, dacă s-ar întâmpla să cadă cineva de pe ea.” Deuteronomul 22:8

 

Iubită adunare de sărbătoare,

 

Prin îndurarea Domnului, astăzi, la Bistrita, în Biserica „Sfânta Treime”, se zideşte o casă nouă. Mult iubiţii noştri, Gabriel şi Damaris, întemeiază o nouă familie, după Cuvântul Domnului.

 

Porunca Scripturii citite, spune că atunci când se zideşte o casă nouă, să se facă şi un pălimar împrejurul casei, ca să nu cadă cineva de pe ea.

 

Astăzi, tot mai multe familii se destramă, deoarece nu au pălimar. Sunt soţi care cad de pe casă, soţii care cad de pe casă, copii care-şi părăsesc familiile şi pe Domnul şi se duc în lume. De ce? Casa aceea nu a avut pălimar împrejurul acoperişului.

 

Familia care nu se roagă împreună, nu rămâne împreună.

 

Familia care nu cântă împreună, nu rămâne împreună.

 

Familia care nu citeşte Cuvântul Domnului împreună, nu rămâne împreună.

 

Familia care nu slujeşte Domnului împreună, nu rămâne împreună.

 

Damaris şi Gabriel!

 

Astăzi, voi zidiţi o casă nouă. Să faceţi pălimar împrejurul acoperişului casei voastre; de rugăciune, de cântare, de slujire, de împărtăşire din Cuvântul sfânt.

 

Familia care se roagă împreună, rămâne împreună.

 

Familia care cântă împreună, rămâne împreună.

 

Familia care citeşte Cuvântul Domnului împreună, rămâne împreună.

 

Familia care slujeşte Domnului împreună, rămâne împreună. Indiferent de vremurile care vor veni.

 

Mult iubiţii mei,

 

Împrejurările sunt de aşa natură, că sunt departe de voi cu trupul, dar cu inima sunt alături de voi, prin Duhul Sfânt, la ceasul acesta de aleasă sărbătoare.

 

Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, să vă binecuvânteze căsătoria, şi să îi binecuvânteze pe toţi cei prezenţi, cu pace şi mult har.

 

Binecuvântare înseamnă putere de reuşită.

 

Cu dragoste,                                                                              Madrid, iulie 2011

Robul Domnului Isus,

 

Ioan Panican

Ioan Panican Cu scumpătate

 

Ioan Panican

 

Iubiţi fraţi,

 

Aşa după cum ştiţi, prin mila Domnului, mă aflu iarăşi, de ceva vreme, în mijlocul fraţilor din Spania.

 

Zilele acestea, am cercetat din nou minunata epistolă scrisă de ap. Pavel romanilor.

 

În cap.15, ap. Pavel le scrie fraţilor din Roma tocmai despre călătoria misionară ce urma să o săvârşească în Spania: versetele 24 şi 28.

 

În versetul 16 însă, ap. Pavel face o frumoasă şi adevărată afirmaţie: „Eu îmi împlinesc cu scumpătate slujba Evangheliei lui Dumnezeu.” Ce cuvânt însemnat: cu scumpătate.”

 

Pentru un muritor, cel mai mare privilegiu este să fie vestitor al Evangheliei.

 

Ce minunat este faptul că Dumnezeu, Tatăl nostru Cel ceresc, nu a încredinţat îngerilor vestirea Evangheliei, ci nouă, oamenilor. Slăvit să fie Domnul!

 

Înainte să Se înalţe la cer, Domnul Isus ne-a poruncit: „Duceţi-vă în toată lumea şi vestiţi Evanghelia...”! Apoi, ne-a lăsat această minunată făgăduinţă: ”Şi iată că Eu sunt cu voi în toate zilele.” Făgăduinţa aceasta este pentru cei care „se duc” să vestească Evanghelia. În casele lor, la serviciile lor, la şcolile lor, în lumea lor.

 

Dumnezeu a iubit lumea atât de mult încât L-a dat pe Fiul Său Isus Hristos.

 

Domnul Isus este Cel mai mare dar de iubire din toate timpurile.

 

Iubirea adevărată se poate cunoaşte numai din virtutea acţiunilor pe care le produce.

 

Dumnezeu Îşi iubeşte oile pentru că le-a plătit cu sângele preţios al Fiului Său Isus.

 

Acesta este cel mai mare preţ care putea fi plătit pentru noi.

 

Oile scumpe ale lui Dumnezeu au fost date în grija slujitorilor Bisericii.

 

Slujitorii Bisericii lui Hristos, ştiind bine lucrul acesta, tratează oile lui Dumnezeu cu consideraţie. Cu lepădare de sine. „Păstoriţi turma lui Dumnezeu, care este sub paza voastră, nu de silă, ci de bună voie, după voia lui Dumnezeu; nu pentru un câştig mârşav, ci cu lepădare de sine.” 1 Petru 5.2.

 

Ce cuvânt însemnat: ”Eu Îmi împlinesc slujba cu scumpătate...”

 

Îmi doresc, mie şi tuturor slujitorilor Evangheliei, să se împlinească şi cu noi cuvântul acesta, adică să ne facem şi noi datoria cu scumpătate.

 

Slujitorii Evangheliei îşi împlinesc datoria cu scumpătate, şi atunci când rostesc adevărul întreg, cu umilinţă şi în chip responsabil. Cu autoritate.

 

Amintesc iarăşi descoperirea Duhului Sfânt cu privire la starea Bisericii de astăzi, şi cu privire la starea unora dintre cei ce sunt în fruntea poporului Domnului: un duh de dezbinare, de nepăsare şi de nemulţumire, caută să pună stăpânire pe cât mai mulţi din Biserică. Să ne ferim de o astfel de stare de lucruri. Să ne întoarcem la Domnul cu toată inima!

 

Un alt cuvânt de descoperire. Mulţi din poporul Domnului şi-au alipit inimile de lucrurile pieritoare. Vin la Casa Domnului şi Îl caută pe Domnul numai pentru aceste lucruri.

 

Sunt tot mai stăpâniţi de un duh de îngrijorare, de teamă şi disperare. Domnul îi lasă să treacă prin încercări mari, tocmai pentru că vrea să le dezlipească inima de ce este trecător, şi să le alipească inima de El. „Să nu poftim după lucruri rele, după cum poftesc cei din lume”. Să ne pocăim grabnic şi de păcatul acesta.

 

Să-ţi împlineşti cu scumpătate slujba Evangheliei lui Dumnezeu, înseamnă să spui mereu adevărul în mod apăsat, pentru a-i scoate pe oameni de sub autoritatea Satanei.

 

Îi sunt nespus de recunoscător Domnului pentru faptul că m-a ales şi pe mine, dintre miliardele de oameni care trăiesc pe pământ, să Îi slujesc Lui. Eu, un păcătos mizerabil. Dar, un păcătos mântuit prin har. Iar acum, tot prin har, un rob al Evangheliei Harului şi Împărăţiei lui Hristos. Mărire Domnului!

 

Să ne rugăm stăruitor Domnului, pentru toţi vestitorii Evangheliei, de pe întreg pământul, să ne dea har, că să putem să ne împlinim cu scumpătate marea chemare, în vremurile acestea atât de grele de pe urmă.

 

Dumnezeu să vă binecuvânteze, pe voi toţi, şi casele voastre, cu pace şi mult har.

 

 

Cu dragoste,                                                                             Madrid, august 2011

Robul Domnului Isus,

 

Ioan Panican

Program - Sesiunea de vara 2011 ] Scrisori de informare - Sesiunea de vara 2011 ] Scrisori de multumire - Sesiunea de primavara 2011 ] Scrisori misionare - Sesiunea de vara 2011 ] [ Articole - Sesiunea de vara 2011 ] Fotografii - Sesiunea de vara 2011 ]

Home ] Sus ] Activitate ] Inscrieri ] Arhiva Articole ] Contact ]