Şcoala Biblică Maranata

Ioan PanicanScrisori de informare - Sesiunea de vara 2011

Iubiţi fraţi,

 

Prin îndurarea Domnului, în perioada 20-25 iunie 2011, s-a desfăşurat sesiunea de vară a Şcolii Biblice Maranata – Biserica Dragostei, la Casa Elim, Zărneşti.

 

Mulţumim şi de această dată Domnului, pentru timpul minunat petrecut în acest loc minunat, Casa Elim.

 

Duhul Sfânt ne-a făcut de cunoscut care este planul Satanei, în vremurile acestea de pe urmă, cu privire la Biserica Domnului:

 

- Un duh de dezbinare între biserici

- Un duh de nepăsare peste membri Bisericii

- Un duh de nemulţumire, mai ales peste cei din fruntea poporului

 

Să ne rugăm stăruitor Domnului, să ne ferească de o astfel de stare rea, şi să ne dea harul de care avem atâta nevoie, pentru a lupta lupta cea bună a credinţei.

 

Spre bucuria noastră, au participat pentru prima oară, la lucrările Şcolii, 25 de suflete mult iubite. Slăvit să fie Domnul!

 

Unele familii au venit împreună cu copiii mult iubiţi. Ne-am bucurat mult şi de lucrul acesta.

 

Au slujit ca învăţători:

 

Ø Beniamin Poplăcean:

- Închinarea ca mod de viaţă” (Iosua 3),

- Închinarea lui Ghedeon” (Judecători 6)

 

Ø Moise Ardelean:

- Harul lui Dumnezeu: Învăţător desăvârşit” (Tit 2:11-13),

 

Ø Ioan Panican:

- Vindecarea lui Naaman” (2 Împ. 5:1-19),

- Zideşte cameră pentru Cuvântul Domnului” (2 Împ. 4:8-37),

- „Du-te pe drumul dragostei!” (1 Corinteni 12:31)

 

Ø Bernhard Feder:

- Biruitori prin credinţă” (Efeseni 6:12-18)

 

Pastorul Moise Ardelean, bine cunoscut şi destoinic slujitor al Evangheliei, prin harul Domnului, este şi vicepreşedinte al Cultului Penticostal din România. Ne-am bucurat mult de slujirea dumnealui în adunarea noastră, şi am slăvit pe Domnul pentru astfel de slujitori. Dumnealui păstoreşte, prin îndurarea Domnului, de mai mulţi ani, Biserica Gloria – Arad.

 

Pastorul Beniamin Poplăcean, slujitor al Bisericii Betania – Sibiu, a revenit în mijlocul nostru, după mai mult timp, timp în care i-a fost dat să treacă printr-o mare încercare, încercare din care Domnul, în îndurarea Lui, l-a scos biruitor şi întărit.

 

Despre încercarea aceasta, la vremea hotărâtă, vă vom scrie mai multe lucruri.

 

În cuvântul de învăţătură adus, pastorul Poplăcean a evo- cat cu nostalgie momente din copilăria şi tinereţea dumnealui, când şi-a însoţit tatăl, în lucrarea de vestire a Evangheliei, cântând cu acordeo- nul. Tatăl cu Evanghelia, fiul cu cântarea duhovnicească.

 

Fratele Binu Poplăcean, în cadrul şezătorilor duhovniceşti de seară, a înălţat Numele Domnului prin cântări sfinte.

 

Fratele Bernhard Feder, gazda noastră, este slujitor al Bisericii Creştine după Evanghelie Braşov.

 

Ce revărsare îmbelşugată de har peste Poporul Român. Mii de poezii sfinte, mii de cântări sfinte, mii de învăţători şi slujitori sfinţi ai Bisericii lui Hristos. Slăvit să fie Domnul pentru această revărsare îmbelşugată de har!

 

La şezătorile duhovniceşti, au slujit, prin cuvânt de poezie: Rodica Gârboan, Emanoel Coleş, Petrişor Stroe; prin cântare: grupul de la Galaţi – Oastea Domnului, Daniel Ardelean, Dorel Bogdan, familia Elena şi George Marin, şi alţii.

 

Au slujit, prin mărturii minunate: Ioan Mihalaş, Dumitru Ţofei, George Marin, Eugen Stoica, şi alţii.

 

În cuvântul mărturisit, fratele nostru mult iubit Eugen Stoica, ne-a mărturisit păţania unui slujitor al Evangheliei, care a cumpărat televizor pentru cei şapte copii ai săi, pentru ca aceştia să nu mai umble prin vecini la televizor. După o vreme, bărbatul acesta a avut un vis din partea Domnului, vis în care i se arăta că un şarpe gros, puternic şi lung, a intrat în camera în care dormeau copiii, cameră unde fusese instalat televizorul. Acest şarpe i-a încolăcit pe toţi cei şapte copii, de la cap până la talpa piciorului, strângându-i cu o aşa putere încât le trosneau oasele, care cădeau apoi morţi. Tatăl s-a trezit din vis, şi s-a dus la camera copiilor. Era trecut de miezul nopţii. Nici un copil nu dormea, toţi priveau cu mare interes înspre ecranul televizorului, unde se transmiteau programe indecente. Îngrozit, a înţeles semnificaţia visului. Imediat a smuls cablul tv, şi a scos afară televizorul din casă. Ascultarea dovedită de tatăl, chemat să fie preot în casa lui, a închis uşa vrăjmaşului, şarpele cel vechi, şi a deschis uşa binecuvântărilor divine.

 

Între lucrurile însemnate prin care Domnul a cercetat adunarea noastră, este şi acesta: să începem ziua cu mulţumire şi să o încheiem cu mulţumire. Să mergem la culcare cu mulţumire şi să ne trezim din aşternutul patului cu mulţumire. Să începem orice rugăciune cu mulţumire şi să o sfârşim cu mulţumire. Să începem orice lucrare cu mulţumire şi să o sfârşim cu mulţumire.

 

Fiecare credincios să ridice Biblia, şi să spună: „Eu cred tot ce spune Cartea aceasta că sunt, tot ce spune Cartea aceasta că am, şi tot ce spune Cartea aceasta că pot face.

 

Cine aduce mulţumiri, ca jertfă, acela Mă proslăveşte, şi celui ce veghează asupra căii lui, aceluia îi voi arăta mântuirea lui Dumnezeu.” (Ps. 50:23 )

 

 

În umilinţă şi cu dragoste, Iulie 2011

Robul Domnului Isus,

 

Ioan Panican

 

 

Program - Sesiunea de vara 2011 ] [ Scrisori de informare - Sesiunea de vara 2011 ] Scrisori de multumire - Sesiunea de primavara 2011 ] Scrisori misionare - Sesiunea de vara 2011 ] Articole - Sesiunea de vara 2011 ] Fotografii - Sesiunea de vara 2011 ]

Home ] Sus ] Activitate ] Inscrieri ] Arhiva Articole ] Contact ]