Şcoala Biblică Maranata

Nica Precup - Secretar Scoala Biblica MaranataScrisori de multumire - Sesiunea de iarna 2006

 

Iubiţi fraţi,

 

Prin Harul Domnului Isus, între 25-30 decembrie 2006, la Casa ELIM, localitatea Zărneşti, judeţul Braşov, a avut loc sesiunea de iarnă a Şcolii Biblice Maranata. Domnul Isus a fost şi de data aceasta împreună cu noi şi ne-a dat biruinţă.

 

Am adus jertfă de mulţumire Celui Prea Înalt, şi am hotărât să petrecem acest timp în prezenţa Tatălui Ceresc, pentru a ne sfinţi şi pentru a trece în Anul cel Nou, într-o stare după Voia Sa.

 

Au fost 5 (cinci) zile de conferinţe, după cum urmează:

1. IOAN PANICAN

          – Omul credinţei adevărate

          – Măreţia lui Dumnezeu

 

2. LUC HENRIST

          – Importanţa oraşului Ierusalim

          – Umplerea cu Duhul Sfânt

 

3. VIOREL CANDRIANU

          – Vremurile de pe urmă - postmodernism

          – Integrarea europeană - încotro?

 

4. CONSTANTIN JOLDES

          – Surprins de puterea Duhului

 

5. DAVID LĂCĂTUŞ

          – În slujba Domnului

Prin donaţia pe care aţi făcut-o Şcolii Biblice Maranata, sunteţi şi Dumneavoastră parte, şi Domnul Isus Însuşi vă va răsplăti osteneala.

 

Nădăjduim într-o colaborare frăţească şi pe mai departe.

 

În Anul cel Nou vă îmbrăţişăm, în Numele Domnului Isus cu dragoste.

„Domnul să-ţi răsplătească ce ai făcut, şi plata să-ţi fie deplină din partea Domnului, Dumnezeului lui Israel, sub ale cărui aripi ai venit să te adăposteşti!” (Rut 2:12)

Har şi pace!

 

Conditii de participare - Sesiunea de iarna 2006 ] Program - Sesiunea de iarna 2006 ] Scrisori de informare - Sesiunea de iarna 2006 ] [ Scrisori de multumire - Sesiunea de iarna 2006 ] Scrisori misionare - Sesiunea de iarna 2006 ] Articole - Sesiunea de iarna 2006 ] Fotografii - Sesiunea de iarna 2006 ]

Home ] Sus ] Activitate ] Inscrieri ] Arhiva Articole ] Contact ]