Şcoala Biblică Maranata

Ioan PanicanScrisori de informare - Sesiunea de iarna 2006

Scrisoare de informare Nr. 1

 

Mult iubiţii mei fraţi,

 

Am intrat prin mila Domnului în anul de graţie 2007.


Şcoala Maranata şi-a săvârşit sesiunea de iarnă la Casa ELIM, Zărneşti, judeţul Braşov, între 25 – 30 decembrie 2006.


Mulţumim Domnului Isus pentru minunatul Har de care ne-a făcut parte şi de această dată, pentru a putea aduce jertfă de mulţumire la sfârşit de an, şi pentru a ne curăţi şi sfinţi în vederea intrării în Anul cel Nou. Dorinţa fierbinte a oricărui credincios este de a fi într-o stare după sfântă voia Domnului.


Au fost 5 (cinci) zile de lucru cu următoarele teme:

1. IOAN PANICAN

          – Omul credinţei adevărate

          – Măreţia lui Dumnezeu

 

2. LUC HENRIST

          – Importanţa oraşului Ierusalim

          – Umplerea cu Duhul Sfânt

 

3. VIOREL CANDRIANU

          – Vremurile de pe urmă - postmodernism

          – Integrarea europeană - încotro?

 

4. CONSTANTIN JOLDES

          – Surprins de puterea Duhului

 

5. DAVID LĂCĂTUŞ

          – În slujba Domnului

În ultima zi au depus mărturie înaintea adunării următorii fraţi: Dorel Cojocnean, Liviu Cicorschi şi Gheorghe Juravle.


Din cartea „Avraam, tatăl tuturor credincioşilor” (Richard Wurmbrand) au prezentat învăţături:


 - Gheorghe Juravle – „Crede-L pe Dumnezeu”

 - Eugen Stoica – „Două atitudini faţă de proorocii care au păcate”

 - Apolodor Pavîlcu – „Promisiunile înmulţite”

 

Pastorul Viorel Candrianu este slujitor în Biserica Baptistă din localitatea Ipoteşti, judeţul Suceava şi un bun cunoscut evanghelist în biserici de toate confesiunile, în ţară şi peste hotare. Mulţumim Domnului Isus pentru slujirea minunată de care i-a făcut parte preaiubitului frate Viorel în mijlocul adunării noastre – Biserica Dragostei.

 

Pastorul Constantin Joldes este slujitor în Biserica Harul din Zalău, unul din oamenii de care Domnul s-a folosit şi se foloseşte în mişcarea de trezire spirituală din Zalău şi din alte localităţi. Dumnealui a participat pentru prima oară la lucrările Şcolii Maranata şi mulţumim Domnului Isus pentru harul acesta.


Un alt participant la această sesiune, în calitate de slujitor, a fost fratele David Lăcătuş, luptător pentru cauza Evangheliei în vremea regimului comunist. Şi prezenţa Dumnealui printre noi a fost o mare binecuvântare.

 

Fratele Ioan Mihalaş, patriarhul şcolii noastre (cel mai în vârstă membru) a prezentat materialul „De la mansardă la subsol”.

 

Vă facem cunoscut, fraţilor, că sesiunea de primăvară a Şcolii Maranata urmează a se desfăşura prin mila Domnului Isus, în perioada 19 – 24 martie 2007 la Casa ELIM, Zărneşti, judeţul Braşov.


Taxele de participare pentru această sesiune sunt de 250 RON (2.500.000 lei vechi).


În acest sens, vă rugăm să luaţi măsuri din timp şi să adunaţi încet, încet suma necesară.


De asemenea, vă rugăm să ne comunicaţi cât mai curând cu putinţă dacă veţi participa sau nu la lucrările Şcolii Maranata din primăvară.


Nu uitaţi Cuvântul Domnului Isus: „Felul vostru de vorbire să fie: „Da, da; nu, nu”; ce trece peste aceste cuvinte, vine de la cel rău.” (Matei 5: 37)

 

Alte lucruri vi le voi scrie într-o epistolă viitoare.


Cuvântul nostru pentru întreaga frăţietate în anul în care am intrat este: „Îmi pusesem nădejdea în Domnul ...” (Psalmul 40:1a).


Nu uitaţi slujba de rugăciune de la orele 22:00, în fiecare seară.


Cu dragoste frăţească,


Robul Domnului Isus,

 

Ioan Panican