Şcoala Biblică Maranata

Ioan PanicanScrisori misionare - Sesiunea de toamna 2012

 

26 august - 16 septembrie 2012


Iubiţi fraţi,

Între 26 august – 16 septembrie 2012, imediat după încheierea lucrărilor Şcolii Maranata, am slujit în mai multe biserici, în diferite localităţi din ţară: Deva, Lugoj, Timişoara, Săcălaz, Parţa, Remetea, Făget, Cimpa, Petroşani.

Prin harul Domnului, au fost înspre 40 de adunări.

Le mulţumesc mult tuturor celor care s-au ostenit pentru mine, într-un fel sau în altul, şi în timpul acestei lucrări. Sunt deplin încredinţat că Domnul îi va răsplăti în „ziua aceea”.

Mulţumesc de asemenea Domnului şi pentru împotrivitori. Au şi ei partea lor însemnată de lucrare în lupta credinţei noastre.

Am fost şi de această dată impresionat de alergarea stăruitoare a unora dintre slujitorii Bisericii Domnului Isus, în ogorul Evangheliei. Pastorul Ionel Tuţac – Biserica Baptistă Harul – Lugoj, mărturisea cu înflăcărare despre intensele lucrări de evanghelizare, pe care dumnealui şi alţi slujitori le săvârşesc mereu, în biserici, case de cultură, pe străzi, sau în parcuri, după porunca Domnului, în Oltenia, în judeţul Timiş, şi în alte locuri. Slăvit să fie Domnul pentru toţi semănătorii Lui!

În data de 28 august, am participat, împreună cu alte câteva sute de persoane, la minunata sărbătoare a soţilor Dorel şi Mărioara Măcelaru – 50 de ani de căsătorie. Slujba a avut loc la Biserica Elim – Timişoara, pe o durată de mai multe ore. Au fost rugăciuni minunate, cântări minunate, poezii minunate, mărturii minunate, aduceri aminte minunate, îndemnuri minunate, cercetări minunate, bucurii minunate, lacrimi minunate. Slăvit să fie Domnul şi pentru această lucrare minunată!


Într-una din zilele şederii mele la Timişoara, împreună cu fratele nostru Irinel Ştefan, am vizitat pe preaiubitul nostru frate Ioan Mihalaş, unul din bătrânii Şcolii Maranata, aflat acum la frumoasa vârstă de 86 de ani. Fratele Mihalaş, prin harul Domnului, vreme de zeci de ani a vestit Evanghelia în multe locuri din ţară. Neobosit alergător. A fost întemniţat de autorităţile comuniste pentru credinţă. „Căci cu privire la Hristos, vouă vi s-a dat harul nu numai să credeţi în El, ci să şi pătimiţi pentru El, şi să şi duceţi, cum şi faceţi, aceeaşi luptă pe care aţi văzut-o la mine, şi pe care auziţi că o duc şi acum.” Filipeni 1:29-30

Fratele Mihalaş este căsătorit cu sora Lidia de 66 de ani, şi sunt originari din Bucovina.

La Timişoara, am slujit în mai multe biserici: Elim, Apele Vii, Smirna, Golgota, Poarta cerurilor, Harul, Filadelfia. Mulţumesc Domnului pentru toţi slujitorii destoinici din Biserica Domnului, atât pentru cei vârstnici, cât şi pentru tineri.

La Biserica Filadelfia, pastorul Constantin Leontiuc, aflat acum la binecuvântata vârstă de 86 de ani, mi-a vorbit despre minunatele lucrări pe care Domnul le-a săvârşit în biserica aceea, de-a lungul timpului, prin credinţă şi jertfă. Mulţumim din toată inima Domnului, încă odată şi încă odată, pentru minunea miilor de biserici răspândite pe tot cuprinsul ţării noastre. Slăvit să fie Domnul!

Pastorul Lăpugean Ioan Alexandru de la Biserica Betel – Făget, aflat acum la vârsta pensionării, îmi spunea, printre altele, că îşi doreşte foarte mult ca Domnul să trimită pentru biserica dumnealor un slujitor plin de Duhul Sfânt. Prin harul Domnului, fratele Alexandru iubeşte mult pe Domnul, Cuvântul Domnului şi lucrarea Domnului. A slujit cu mult devotament Bisericii Domnului Isus vreme de zeci de ani, şi credem că o va face şi de acum înainte, până când Domnul îl va chema acasă. „ Aşa dar, fraţilor, rămâneţi tari, şi ţineţi învăţăturile pe care le-aţi primit fie prin viu grai, fie prin epistola noastră.” 2 Tesaloniceni 2:15

La sfârşitul slujbei care a avut loc, prin îndurarea Domnului, în localitatea Cimpa – judeţul Hunedoara, pastorul Corneliu Coţan s-a ridicat şi a spus: „În urmă cu două săptămâni, Domnul ne-a înştiinţat că va trimite la noi un rob al Său, pentru a da pe faţă păcatul bisericii. În seara aceasta, Duhul Sfânt a vorbit în chip lămurit despre acest lucru, pentru cei ce au urechi de auzit. Să ne pocăim, fraţilor, şi să ne întoarcem cu toată inima la Domnul. Ca să trăim, noi şi copiii noştri. ”

M-am bucurat mult şi de lucrarea săvârşită în seara aceea, în biserica aceea, şi am lăudat Numele Domnului. Autoritatea propovăduirii Evangheliei vine din sinceritate, din credincioşia noastră faţă de Cuvântul Domnului. Îmi doresc mult, ca toate lucrările săvârşite să aibă drept ţintă trezirea poporului Domnului şi zidirea Trupului lui Hristos.

„Trezeşte-te, trezeşte-te! îmbracă-te în podoaba ta, Sioane! Pune-ţi hainele de sărbătoare, Ierusalime, cetate Sfântă! Căci nu va mai intra în tine nici un om netăiat împrejur sau necurat.” Isaia 52:1


 

Ultima slujbă, din cadrul acestei călătorii misionare, a avut loc la Biserica Filadelfia din Petroşani. Am avut harul să slujesc în altar împreună cu preaiubitul frate Eugen Stoica. Fratele Eugen, asemenea patriarhului Iacov, este tatăl mult binecuvântat a 12 copii; 7 fete şi 5 băieţi. O parte din copiii fratelui Eugen sunt de-acum la casa lor. Ajutorul foarte potrivit al fratelui nostru Eugen, soţia lui, este sora Lidia.

Pentru mai multe zile, s-au aflat la Petroşani câteva familii din Suedia care, de aproape 20 de ani, vin în România în fiecare an, pentru a ajuta bisericile Domnului de acolo, familiile nevoiaşe, lucrarea din penitenciare, etc. Binecuvântat să fie Domnul pentru astfel de oameni şi pentru astfel de lucrări!

Scurtă vreme după întoarcerea mea la Domnul, citind cu nesaţ Cuvântul Sfintelor Scripturi, am ajuns şi la Evanghelia după Ioan capitolul 10, v.10, unde Domnul Isus spune:

„Hoţul nu vine decât să fure, să junghie şi să prăpădească. Eu am venit ca oile să aibă viaţă, şi s-o aibă din belşug.”

Ţinându-i ocupaţi cu tot felul de lucruri, Diavolul le fură creştinilor timpul de părtăşie cu Domnul, cu Sfintele Scripturi, cu fraţii, le fură bucuria mântuirii şi puterea credinţei.

Domnul Isus a venit ca noi, oile Lui, să avem o viaţă din belşug. Aici nu se are în vedere nicidecum belşugul pământesc, cum încearcă să ne convingă pastorii şi predicatorii mincinoşi care propovăduiesc evanghelia prosperităţii. Este vorba despre o viaţă spirituală duhovnicească, bogată în conţinut şi semnificaţii. Toţi copiii Domnului au mereu parte de experienţe minunate cu Domnul, cu fraţii, şi în viaţa de zi cu zi. Am întâlnit şi eu, de-a lungul timpului, astfel de oameni minunaţi, şi m-am îmbogăţit mult din belşugul vieţii lor de credinţă.

Cea mai răspândită boală a timpului în care ne este dat să trăim este plictiseala, adică melancolia, care vine dintr-un prea plin de toate din lucrurile vieţii pământeşti trecătoare.

Patriarhul David zice: „…paharul meu este plin de dă peste el.” Inima lui era plină de Duhul Sfânt şi de o viaţă de credinţă plină de putere, de biruinţe şi de bucurii sfinte.

Aceasta este ceea ce dă Păstorul cel bun oilor Sale: o viaţă minunată, o viaţă din belşug. Slăvit să fie Domnul!

„Mulţămiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne poartă totdeauna cu carul Lui de biruinţă în Hristos, şi care răspândeşte prin noi în orice loc mireasma cunoştinţei Lui.” 2 Cor. 2:14

Plin de recunoştinţă, în umilinţă şi în dragoste,

Robul Domnului Isus,

 

Ioan Panican

Program - Sesiunea de toamna 2012 ] Scrisori de informare - Sesiunea de toamna 2012 ] [ Scrisori misionare - Sesiunea de toamna 2012 ] Articole - Sesiunea de toamna 2012 ] Fotografii - Sesiunea de toamna 2012 ]

Home ] Sus ] Activitate ] Inscrieri ] Arhiva Articole ] Contact ]