Şcoala Biblică Maranata

Articole - Sesiunea de toamna 2012

Ioan Panican Cinstiţi pe părinţii voştri!

 

 

Prin îndurarea Domnului, între 1 – 3 octombrie 2012, am urcat iarăşi la Casa Domnului, pentru a ne închina Domnului cu mulţumire şi recunoştinţă.

Cuvântul însemnat al Sfintelor Scripturi spune: „Copii, ascultaţi în Domnul de părinţii voştri, căci este drept. „Să cinsteşti pe tatăl tău şi pe mama ta” - este cea dintâi poruncă însoţită de o făgăduinţă - „ca să fii fericit, şi să trăieşti multă vreme pe pământ.” Efeseni 6:1-3.

În data de 2 octombrie tatăl meu, Aurel Panican, a împlinit, prin bunătatea Domnului, frumoasa vârstă de 88 de ani. Am socotit că cel mai potrivit mod de a-l cinsti la ceasul acesta de sărbătoare, este să fim împreună în Casa Domnului cu fraţii, şi să ne închinăm înaintea Celui Prea Înalt, mulţumindu-I pentru darul vieţii, pentru bucuriile vieţii de credinţă, pentru viaţa veşnică, pentru Mântuitorul Isus Hristos.

Au slujit ca învăţători:

Pavel Trandafir: „Despărţirea binecuvântată” Filimon: 15
Ionică Eftenaru: „Statornici în credinţă” Luca 18:8
Ioan Panican:

„Încrederea ta să fie în Domnul!” Filipeni 1:6
„Ajută, întăreşte, sprijineşte; trăieşte pentru alţii!” 1 Cor. 10:33, Mal. 4:6

 

 

Fratele Aurel alături de bătrânii adunării
 

Domnul vrea să facă ceva, în noi şi prin noi, toată viaţa, nu contează la ce vârstă suntem, 30 sau 90 de ani. Domnul vrea mereu creştere şi fruct. Aceasta este adevărata viaţă de credinţă. „Cei sădiţi în Casa Domnului, înverzesc în curţile Dumnezeului nostru. Ei aduc roade şi la bătrâneţe, sunt plini de suc şi verzi, …” Ps. 92:13-14

Fraţii bătrâni, care au umblat cu Domnul toată viaţa, au multe de dat. Traista le este plină de învăţături minunate şi de experienţe minunate cu Domnul, pe calea Domnului.

Nimeni nu este aşa de bucuros ca omul care trăieşte pentru alţii. Isus Şi-a pus toate darurile în slujba oamenilor. Când ne îngropăm talantul, infestăm pământul.

Nimeni nu este mai frustrat decât cel care trăieşte pentru el, în chip egoist.

„De aceea, pe orişicine aude aceste cuvinte ale Mele, şi le face, îl voi asemăna cu un om cu judecată, care şi-a zidit casa pe stâncă.” Matei 7:24

Omul înţelept îşi zideşte viaţa credinţei (casa) pe stâncă.

Să avem lumină în casă şi să luminăm. Cuvântul Domnului este lumină pe cărare.

Să avem căldură în casă, să ardă focul dragostei Duhului Sfânt în viaţa noastră.

Să avem şi un canal de scurgere în afara casei. Să ne cerem iertare şi să lăsăm răul să curgă afară, ori de câte ori este nevoie.

Hristos este Stânca neprihănirii noastre, este Lumina noastră, Dragostea noastră şi Mântuirea noastră.

Îi cinstim cu adevărat pe părinţii noştri credincioşi, atunci când suntem plăcuţi Domnului şi trăim frumos viaţa de credinţă, zi de zi.

Aşa cum noi am fost sprijiniţi de înaintaşii noştri, aşa trebuie să sprijinim şi noi generaţia care vine după noi. Dacă nu facem lucrul acesta, pierdem cea mai mare chemare ca şi creştini.

Câtă fericire a revărsat Domnul peste noi, prin Duhul Sfânt, şi de această dată. Am fost împreună spre 50 de suflete; copii, tineri, oameni maturi şi bătrâni frumoşi.

În cadrul şezătorilor duhovniceşti, au slujit, între alţii: Ştefan Aldea, Cristian Bogeanu, Liliana şi Nicu Cândea, Iulian Chelu, Voichiţa Demian, Bernhard Feder, Ioan Mihalaş, Magdalena şi Precup Nica, Aurel Panican, Vasile Tofan, Gheorghe Turcu.

Fratele Ionică Eftenaru a binecuvântat pe tatăl meu cu următoarele cuvinte: „Despre Aşer a zis: Binecuvântat să fie Aşer între copiii lui Israel! Plăcut să B. Feder fie fraţilor lui, şi să-şi moaie piciorul în untdelemn! Zăvoarele tale să fie de fier şi de aramă, şi puterea ta să ţină cât zilele tale!” Deut. 33:24-25

Aşer înseamnă fericit. Îmi doresc din toată inima ca această urare să fie pentru noi toţi, şi pentru toţi copiii lui Israel.

Prin harul Domnului, ne-am bucurat mult şi de această dată, până spre miezul nopţii; în cântări sfinte, rugăciuni fierbinţi, mărturii, poezii, îndemnuri şi lucrări de descoperire.

Am fost cercetaţi şi mult binecuvântaţi şi de cuvântul rostit de unii dintre noi, la ceasul despărţirii din locul acela minunat.

Dorel Bogdan: „Am fost la sărbătoarea Domnului, la sărbătoarea fratelui Aurel, la sărbătoarea noastră a tuturor; şi, prin aceasta, la sărbătoarea mea. Ce trist şi dureros este atunci când oamenii se sărbătoresc pe ei, risipind pe îmbuibări şi alte lucruri rele şi nelegiuite. Să învăţăm să sărbătorim prin lucrurile frumoase, cinstind pe Domnul şi pe părinţii noştri. Vă binecuvântez şi eu cu 1 Tim. 5:7-8. „Porunceşte şi aceste lucruri, ca să fie fără vină. Dacă nu poartă cineva grijă de ai lui, şi mai ales de cei din casa lui, s-a lepădat de credinţă, şi este mai rău decât un necredincios.”

Să purtăm de grijă celor din casa noastră!”

Daniel Ignat: „Dacă voi trăiţi, şi sufletul meu trăieşte!”

Milică Tofan: „Bunătatea lui Dumnezeu ne îndeamnă la pocăinţă.”

Mihai Seria: „Să iubim mustrarea. Un vers de cântare spune: „De ce nu mă mai mustri?” ”

Pavel Trandafir: „Am venit cu mare bucurie în locul acesta, după cuvântul care spune: „Mă bucur când mi se zice haidem la Casa Domnului.” Vă binecuvântez cu un vers de poezie:
„Hristos şi voi mi-aţi fost comoară,
În lumea asta de noroi.”

Radu Bota: „Şi preotul le-a răspuns: „Duceţi-vă în pace; călătoria pe care o faceţi este sub privirea Domnului.”” Judecători 18:6

Nicolae Stanciu: „Tatăl meu nu a trăit o viaţă dublă. Cum a trăit în casă, aşa a trăit şi în biserică, şi în mijlocul semenilor. A crescut 7 copii. Eu am 11 copii şi doresc să trăiesc aceeaşi frumoasă viaţă de credinţă ca tatăl meu.”

Gheorghe Lucaciu: „Cuvântul acesta să fie pentru noi toţi adevăr, până la sfârşitul vieţii.” „Cine cugetă la Cuvântul Domnului, găseşte fericirea, şi cine se încrede în Domnul este fericit.” Proverbe 16:20

Sandu Borz: „Mă minunez să văd în locul acesta oameni de diferite confesiuni, care cred toţi în lucrarea Duhului Sfânt.” „Deci, dacă este vreo îndemnare în Hristos, dacă este vreo mângâiere în dragoste, dacă este vreo legătură a Duhului, dacă este vreo milostivire şi vreo îndurare, faceţi-mi bucuria deplină, şi aveţi o simţire, o dragoste, un suflet şi un gând.” Filipeni 2:1-2

Dana David: „Domnul ne-a adus în locul acesta ca să ne îmbărbăteze şi să ne întărească inimile, şi să căpătăm toate bogăţiile cereşti, adică pe Hristos – Taina.”

Ana Lucaciu: „La vârsta de 10 ani am rămas orfană; şi, pe mormântul mamei, m-am rugat Domnului să mă ţină credincioasă Lui până la sfârşitul vieţii, ca să mă întâlnesc cu mama în cer. Vă binecuvântez cu: „Fiindcă Mă iubeşte-zice Domnul-de aceea îl voi izbăvi; îl voi ocroti, căci cunoaşte Numele Meu.” Psalmi 91:14

Liliana Cândea: „Lucrul care lipseşte astăzi cel mai mult în Biserica Domnului este frica de Domnul. Frica de Domnul înseamnă admiraţie, respect, cinstire, preţuire şi slujire în iubire.” „Frica de Domnul este un izvor de viaţă, ea ne fereşte de cursele morţii.” Proverbe 14:27

Un singur cuvânt se cuvine să mai spunem la sfârşitul tuturor acestor lucruri minunate: Slăvit să fie Domnul!

 Noiembrie 2012

Program - Sesiunea de toamna 2012 ] Scrisori de informare - Sesiunea de toamna 2012 ] Scrisori misionare - Sesiunea de toamna 2012 ] [ Articole - Sesiunea de toamna 2012 ] Fotografii - Sesiunea de toamna 2012 ]

Home ] Sus ] Activitate ] Inscrieri ] Arhiva Articole ] Contact ]