Şcoala Biblică Maranata

Ioan PanicanScrisori de informare - Sesiunea de toamna 2012

Iubiţi fraţi,

 

Prin îndurarea Domnului, între 20 – 25 august 2012, a avut loc o nouă sesiune a Şcolii Biblice Maranata – Biserica Dragostei, la Casa Elim, Zărneşti, judeţul Braşov.

Au participat peste 80 de suflete, dintre care 30 au venit pentru prima oară. Ne-am bucurat mult şi de cei câţiva veniţi din afara ţării: Anglia, Austria, Spania şi Statele Unite ale Americii. Slăvit să fie Domnul!

Cred că este foarte important să amintim şi de această dată care sunt obiectivele adunărilor noastre.

Ei stăruiau: - în învăţătura apostolilor,
- în legătură frăţească,
- în frângerea pâinii,
- şi în rugăciuni. Fapte 2:42.


Atunci când întâlnirile noastre împlinesc în mod real aceste comandamente biblice, Domnul, în marea Lui milă bunătate şi îndurare, ne binecuvântează cu o îmbelşugată revărsare de har, şi alergarea noastră nu este zadarnică, şi nici nu ne adunăm să ne facem mai răi.

Sunt tot mai multe bisericile şi întrunirile creştine de la care participanţii pleacă într-o stare chiar mai rea decât cea cu care au venit, adică încă mai fireşti şi mai lumeşti.

Este foarte important să luăm foarte bine seama la avertizările Scripturii, într-o vreme cu frământări şi lupte mari, cum este vremea în care ne este dat să trăim. „Vă dau aceste învăţături, dar nu vă laud pentru că vă adunaţi laolaltă nu ca să vă faceţi mai buni, ci ca să vă faceţi mai răi.” 1 Corinteni 11:17

Au slujit ca învăţători:

Ionel Chivoiu:
- „Comoara din cer” Matei 6:19-34
- „Creşterea spirituală” Coloseni 1:1-12

Ovidiu Ghiţă:
- „Lucrarea credinţei,osteneala dragostei,tăria nădejdii”1Tes.1:2-3
- „Pilda celor zece fecioare: uleiul din vase” Matei 25:1-13

Eugen Jugaru: „Unicitatea lui Hristos” Filipeni 1:21

Viorel Candrianu: „Lupta copiilor lui Dumnezeu” 2 Împ. 6:8-23

Ioan Panican:
- „Rugăciuni neascultate: cauze” Isaia 59:2
- „Sabatul şi însemnătatea lui” Isaia 58:13-14
- „Semnele primirii Duhului Sfânt” Ioan 7:37-39

Pastorii Ovidiu Ghiţă şi Eugen Jugaru au slujit pentru prima oară în adunarea noastră. Şi unul şi celălalt, prin harul Domnului, au adus învăţături frumoase din Cuvânt, învăţături ziditoare. Mulţumim Domnului şi pentru aceşti fraţi scumpi. Slăvit să fie Domnul!

Pastorul Ovidiu Ghiţă (Biserica Baptistă Sfânta Treime - Galaţi) vine dintr-o familie de slujitori ai Evangheliei, originari din Baia Mare.

Ne-am bucurat mult şi de mărturiile sincere (experienţe de viaţă) rostite de preaiubitul nostru frate Ovidiu în cadrul şezătorilor duhovniceşti.

Pastorul Eugen Jugaru (Biserica Penticostală Codlea, Braşov) a venit împreună cu tatăl dumnealui, fratele Gheorghe Jugaru.

La sfârşitul slujbei din dimineaţa zilei de joi, fratele Gheorghe a rostit un înălţător cuvânt de rugăciune înaintea Domnului şi înaintea poporului Domnului. Pentru noi toţi, momentul acesta a reprezentat un alt nou prilej de mulţumire înaintea Domnului pentru părinţii(înaintaşii) noştri, pentru credincioşia lor şi pentru înţelepciunea cu care Domnul i-a împodobit, în marea Lui bunătate şi dragoste. Slăvit să fie Domnul!

În cadrul şezătorilor duhovniceşti, adunările de seară, au slujit prin cântare, poezie, mărturie: Ştefan Aldea, Abel Aronică, Cristi Bogeanu, Ionel Chivoiu, Daniel Cuculea, Voichiţa Demian, Oana David, Nelu Dinică, Remus Ogradă, Ionuţ Pârvu, Remus Popu, Maria şi Ghiţă Silaghi, Vasile Tofan, Magelon Tudora, Ghiţă Turcu, Dumitru Ţăranu, Viorica şi Doru Ţiclea, Nicolae Vicol, Ina Ţiclea, Apolo şi copiii.

Între cei noi veniţi se numără şi fraţii noştri Daniel Cuculea şi Nicolae Vicol.

Fratele Daniel Cuculea este preşedintele Societăţii Evanghelice din România, societate înfiinţată de pr. Dumitru Cornilescu, mult binecuvântatul traducător al Bibliei din anii ’20.

Fratele Nicolae Vicol este un bine cunoscut artist din România – cântăreţ de muzică populară, întors la Domnul cu aproape 20 de ani în urmă.

Mulţumim din toată inima Domnului şi pentru aceste seri duhovniceşti, unele prelungite şi după miezul nopţii, în care Domnul a lucrat în chip minunat prin mărturii, cântări, poezii, rugăciuni înălţătoare, zguduitoare şi ziditoare.

Pe toată durata lucrării Domnul a lucrat în chip minunat şi în multe feluri. Slăvit să fie Domnul!

Unii au fost eliberaţi de anumite stări rele (duh de judecată, duh de îngrijorare, duh de teamă, duh de îndoială), alţii au fost întăriţi, învioraţi, alţii au fost vindecaţi de diferite boli trupeşti, alţii au primit inimi noi.

Cel mai important lucru pentru noi toţi, pentru vremea în care ne este dat să trăim, este să ne pregătim să ne întâlnim cu Domnul şi Mântuitorul nostru Isus Hristos.

Am avut şi de această dată printre noi doi sărbătoriţi: Doru Ţiclea şi fata lui, Ema. Mulţumim frumos Domnului Isus şi pentru această bucurie.

Oamenii nu sunt interesaţi de religia noastră, de doctrinele noastre, ei se uită la viaţa noastră. Dacă în biserică este o adâncă şi reală părtăşie şi dragoste între fraţi, atunci oamenii vin la mântuire.

„Prin aceasta vor cunoaşte toţi că sunteţi ucenicii Mei, dacă veţi avea dragoste unii pentru alţii.” Ioan 13:35

Oamenii nu vin la o biserică în care noi şi programele noastre religioase suntem interesanţi, ei vin la o biserică în care Domnul Isus este interesant.

Câtă amăgire este şi în programele religioase neduhovniceşti organizate pe stadioane şi în alte asemenea locuri.

Câtă amăgire este şi în cele două săptămâni de evanghelizare, organizate de unele biserici peste an.

Evanghelizarea este o lucrare care trebuie să aibă loc zi de zi, şi pe care trebuie să o facă fiecare copil al lui Dumnezeu. Cei mai mulţi membri din bisericile noastre au abandonat această lucrare esenţială, vin la biserică doar să încălzească un loc pe bancă sau să ceară Domnului mereu câte ceva, considerând că sunt arhisuficiente cele două săptămâni de evanghelizare şi programele religioase organizate în afara bisericii.

Trebuie să ne dezlipim inimile de idoli şi lucrurile pământeşti trecătoare, care ne ocupă timpul şi ne epuizează fizic şi nervos. Trebuie să ne întoarcem la dragostea dintâi şi la bucuria trăirii credinţei celei adevărate, trăirea prin Duhul Sfânt. Credinţa ne duce în cer, nelegiuirea şi indiferenţa ne duc în iad.

În cea din urmă zi, la ceasul despărţirii, Duhul Domnului s-a coborât iarăşi peste întreaga adunare şi am fost mult binecuvântaţi cu îndemnuri şi saluturi sfinte, poezii sfinte, cântări sfinte, mărturii sfinte şi lacrimi de bucurie şi recunoştinţă.

Între alţii, sora Camelia Popu a spus: „Domnul s-a atins de inima mea şi plec din locul acesta plină de bucurie.”

Am fost mult încurajaţi şi de cuvântul rostit de sora Valeria Naş, imobilizată într-un cărucior cu rotile, care a spus: „Plec din locul acesta întărită, fericită, şi mult binecuvântată de Domnul şi Mântuitorul meu Isus Hristos.” Slăvit să fie Domnul!

Ar mai fi multe alte însemnate lucruri de spus, credem însă că ele sunt scrise în ceruri, într-o carte de aducere aminte.

Mulţumim din toată inima Domnului pentru fiecare suflet care a putut participa la această adunare.

Mulţumim Domnului şi pentru descoperirile profetice însemnate cu care ne-a binecuvântat.

„Când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul; căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit, şi vă va descoperi lucrurile viitoare.” Ioan 16:13

Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toţi cu această călăuzire sfântă!

Plin de recunoştinţă, în umilinţă şi în dragoste,

Robul Domnului Isus,

 

Ioan Panican