Şcoala Biblică Maranata

Articole - Sesiunea de primavara 2012

Ioan Panican Cuvânt la slujba de înmormantare Simion Man

 

 

Plecarea preaiubitului frate Simion la cele veşnice, este un semn din partea Domnului pentru Biserica lui Hristos din Romania. Este o chemare la luptă şi la pregătire de luptă. Este o chemare la unitate, la umilinţă şi dragoste frăţească. Cine zice că trăim vremuri de trezire şi de har, minte. Trăim vremuri de criză spirituală profundă, vremuri de luptă şi de pregătire de luptă.

Preaiubitul nostru frate Simion este triumful dragostei divine, triumful harului lui Hristos, este triumful Duhului Sfânt în omul credinţei. Un om plin de înţelepciune, de curaj şi de dragoste.

O pildă de credincioşie pentru noi toţi. Un om harnic şi destoinic pentru orice lucru bun, în Casa Domnului, în familie, în mijlocul semenilor. Un om care, din dragoste pentru Domnul Isus, a suferit batjocuri, bătăi şi închisoare. Peste tot a dus mireasma Evangheliei.

Dacă evreii ştiu să îşi cinstească înaintaşii, tot aşa şi Biserica lui Hristos din România trebuie să ştie să îşi cinstească înaintaşii, părinţii duhovniceşti, patriarhii. Fratele Simion este unul dintre mai marii noştri, un părinte duhovnicesc şi un PATRIARH al Poporului Domnului. Slăvit să fie Domnul pentru astfel de oameni!

Oameni ca fratele Simion nu mor niciodată. Spune Domnul Isus: „Oricine trăieşte şi crede în Mine, nu va muri niciodată.”

Ce minunat este să ştim că suntem străini şi călători pe pământul acesta!

Ce minunat este să ştim că nu avem de trăit doar această scurtă viaţă!

Ce minunat este să ştim că, la moarte, Dumnezeu ne va da un alt trup, dacă va găsi plăcere în ceea ce facem, aşa după cum ne-a dat un trup pentru activitatea noastră pământească.

Dumnezeu m-a onorat cu prietenia şi dragostea acestui mare luptător şi mărturisitor al credinţei din Romania, preaiubitul frate Simion Man. Îi sunt nespus de mulţumitor şi recunoscător Domnului pentru harul acesta nemeritat.

Cu trupul sunt departe de locul acela, mă găsesc pe câmpul Evangheliei, acolo unde fratele Simion dorea să mă ştie mereu, dar cu inima sunt alături de voi toţi.

Aduceţi-vă aminte de mai marii voştri, care v-au vestit Cuvântul lui Dumnezeu; uitaţi-vă cu băgare de seamă la sfârşitul felului lor de vieţuire, şi urmaţi-le credinţa! Evrei 13:7

De aceea, încingeţi-vă coapsele minţii voastre, fiţi treji, şi puneţi-vă toată nădejdea în harul, care vă va fi adus, la arătarea lui Isus Hristos. 1 Petru 1:13
 

Ioan Panican

 

video VIDEO: Documentar Simion Man

Program - Sesiunea de primavara 2012 ] Scrisori de informare - Sesiunea de primavara 2012 ] Scrisori misionare - Sesiunea de primavara 2012 ] [ Articole - Sesiunea de primavara 2012 ] Fotografii - Sesiunea de primavara 2012 ]

Home ] Sus ] Activitate ] Inscrieri ] Arhiva Articole ] Contact ]