Şcoala Biblică Maranata

Nica Precup - Secretar Scoala Biblica MaranataScrisori de multumire - Sesiunea de iarna 2009

 

Mult iubiţii noştri fraţi,

Mult iubite frate păstor Ionel Vlas,

Prin mila şi prin îndurarea Domnului şi Mântuitorului nostru Isus Hristos, în perioada 27 nov. - 11 dec. 2009, prea iubitul nostru frate profesor Ioan Panican a slujit în mai multe rânduri în mijlocul frăţietăţii din comunitatea Dvs. 

Îi suntem recunoscători Domnului Isus pentru harul acesta nemeritat şi vă suntem recunoscători şi Dvs. pentru dragostea arătată faţă de fratele Panican, şi faţă de lucrarea pe care o face din partea Domnului.

Mai mult decât atât, în urma strângerii de ajutoare băneşti săvârşită în seara zilei de vineri 11 dec.,aţi trimis pentru ajutorarea lucrării şi sfinţilor de la Şcoala Maranata suma de 900 euro, sumă pe care fratele Panican a înmânat-o şcolii la revenirea lui în ţară.

Menţionăm că, prin mila şi îndurarea Domnului, sesiunea de iarnă a Şcolii Biblice Maranata s-a desfăşurat între 14 – 19 dec. la Casa Elim, Zărneşti.

Vă trimitem alăturat chitanţa în lei, pentru suma de 900 euro pe care aţi donat-o Şcolii Maranata.

Cu mulţumire, plini de recunoştinţă, vă încredinţăm în mâna cea bună a Domnului şi pentru anul care vă stă în faţă.

Lumea în care ne este dat să trăim se află într-un continuu proces de degradare şi destrămare. Se destramă viaţa oamenilor, familiile, bisericile, naţiunile.Este o vreme de criza tot mai accentuata.

De aceea, credem că cel mai important îndemn pentru frăţietatea din lumea întreagă este acesta: „Vă dau o poruncă nouă: Să vă iubiţi unii pe alţii; cum v-am iubit Eu, aşa să vă iubiţi şi voi unii pe alţii”.(Ioan 13:34)

Biserica trebuie să se întoarcă grabnic la începuturile ei, şi să-şi trăiască viaţa de credinţă după pilda creştinilor din Biserica primară,după pilda inaintasilor noştri în credinta.

Cu smerenie şi dragoste,

Robul Domnului Isus,

 

NOTA: Ionel Vlas este pastorul Bisericii Penticostale nr. 1 din Viena, Austria.

Nica Precup - Secretar Scoala Biblica MaranataMult iubită familie

Vasile şi Katharina Tiran, Stuttgart

Prin mila şi prin bunătatea Domnului şi Mântuitorului nostru Isus Hristos, timp de o săptămână, între 2 – 9 dec. 2009 aţi găzduit pe prea iubitul nostru frate profesor Ioan Panican care, prin harul Domnului, a slujit în mai multe rânduri în comunităţile bisericeşti de acolo.

Vă mulţumim, în Numele Domnului Isus, pentru dragostea arătată faţă de fratele Panican şi pentru jertfa lucrării de slujire în calitate de gazde ospitaliere.

Mulţumim de asemenea şi pentru ajutorul bănesc primit cu această ocazie, ajutor banesc pus de către fratele Panican în slujba Şcolii Biblice Maranata.

Vă rugăm să transmiteţi mulţumirile noastre şi Bisericii Penticostale de la Degerlock pentru suma de 150 euro colectată în acest sens.

Lumea în care ne este dat să trăim se află într-un continuu proces de degradare şi destrămare. Se destramă viaţa oamenilor, familiile, bisericile, naţiunile. Este o criza generalizata tot mai accentuata.

De aceea, credem că cel mai important îndemn pentru frăţietatea din lumea întreagă este acesta: „Vă dau o poruncă nouă: Să vă iubiţi unii pe alţii; cum v-am iubit Eu, aşa să vă iubiţi şi voi unii pe alţii”.(Ioan 13:34)

Biserica trebuie să se întoarcă grabnic la începuturile ei, şi să-şi trăiască viaţa de credinţă după pilda creştinilor din Biserica primară,după pilda inaintasilr noştri în crdinta.

Cu smerenie şi dragoste,

Robul Domnului Isus,

Program - Sesiunea de iarna 2009 ] Scrisori de informare - Sesiunea de iarna 2009 ] [ Scrisori de multumire - Sesiunea de iarna 2009 ] Fotografii - Sesiunea de iarna 2009 ]

Home ] Sus ] Activitate ] Inscrieri ] Arhiva Articole ] Contact ]