Şcoala Biblică Maranata

Ioan PanicanScrisori de informare - Sesiunea de iarna 2009

Mult iubiţii mei fraţi,

Prin mila şi prin îndurarea Domnului, am ajuns şi la sfârşitul acestui an. După buna rânduială a Şcolii Maranata – Biserica Dragostei, între 14 – 19 decembrie, la Casa Elim, Zărneşti, a avut loc sesiunea de iarnă, cea de-a patra şi ultima din anul acesta.

Printre altele, sesiunea de iarnă are, după cum bine se ştie, două obiective majore:

a. să aducem Domnului o jertfă de mulţumire pentru anul care se încheie.

b. să ne sfinţim, să ne curăţim,şi să ne pregătim pentru a intra în Anul cel Nou într-o stare după voia lui Dumnezeu.

Interesant este faptul că până în cea dintâi zi a sesiunii, respectiv luni 14 decembrie, nu au fost ninsori semnificative, drumurile au fost deschise, şi cei care şi-au propus să ajungă la timp au ajuns fără nici o dificultate. Imediat după aceea, au căzut ninsori abundente, multe drumuri au fost blocate din această cauză şi unii dintre cei care şi-au propus să vină la Casa Elim, în felul acesta, au fost împiedecaţi să o facă.

Când s-a terminat sesiunea, respectiv în ziua de 19 decembrie, toate drumurile au fost deblocate, curăţate, şi toţi am putut ajunge cu bine la casele noastre.

Peisajul la Casa Elim a fost, prin dragostea Domnului, un peisaj de basm care ne-a stârnit amintiri dintre cele mai plăcute, amintirile copilăriei.

Au slujit ca învăţători:

* Virgil Achihai - „Viaţa de credinţă trăită deasupra împrejurărilor”, Filipeni 1: 12-14

* Beniamin Poplăcean - „Responsabilitatea slujirii (slujitorilor), 1 Petru 5: 1-14

- „Aşteptarea venirii Domnului Isus”, 2 Petru cap. 1

- „Ce fel de oameni ar trebui să fim noi”, 2 Petru cap. 3

* Bernhard Feder - „Vremurile de pe urmă”, 2 Timotei 3:1

* Ioan Panican - „Criza Bisericii; lepădarea de credinţă”, 1 Timotei 4: 1-2.

Pastorul Ioan Chivoiu, mult iubit şi mult dorit de frăţietatea noastră, a înălţat Numele Domnului prin cântare şi minunate poezii duhovniceşti. După plecarea la cele veşnice a prea iubitului nostru pastor Petru Dugulescu, în inimile noastre şi în adunare a rămas un mare gol. Dar Dumnezeu, Tatăl oricărei mângâieri, ne-a mângâiat inimile trimiţând în mijlocul nostru pe acest minunat frate, pastorul Ionel Chivoiu. Îi suntem nespus de recunoscători Domnului pentru această binecuvântată lucrare.

A participat pentru prima oară la lucrările Şcolii Maranata fratele Mihai Brumă, preşedintele Asociaţiei de Prietenie a Militarilor Creştini din România. Fratele Mihai a depus mărturie privind întoarcerea sa la Domnul, mărturie care a mişcat profund inimile celor prezenţi.

În ultima seară au fost împreună cu noi la închinare şi cei trei fraţi de la grupul Harul: Octavian Luncan, Răcăteanu Emanuel şi Flowig William. Bucuria închinării noastre prin cântare, rugăciune, mărturie, părtăşie frăţească s-a întins până după miezul nopţii.

Lumea în care ne este dat să trăim se află într-un continuu proces de degradare şi destrămare. Se destramă viaţa oamenilor, familiile, bisericile, naţiunile.

De aceea, credem că cel mai important îndemn pentru frăţietatea din lumea întreagă este acesta: „Vă dau o poruncă nouă: Să vă iubiţi unii pe alţii; cum v-am iubit Eu, aşa să vă iubiţi şi voi unii pe alţii”. (Ioan 13:34)

Biserica trebuie să se întoarcă grabnic la începuturile ei, şi să-şi trăiască viaţa de credinţă după pilda creştinilor din Biserica primară.

Cu smerenie şi dragoste,

Robul Domnului Isus,

 

Ioan Panican

Program - Sesiunea de iarna 2009 ] [ Scrisori de informare - Sesiunea de iarna 2009 ] Scrisori de multumire - Sesiunea de iarna 2009 ] Fotografii - Sesiunea de iarna 2009 ]

Home ] Sus ] Activitate ] Inscrieri ] Arhiva Articole ] Contact ]