Şcoala Biblică Maranata

Ioan PanicanScrisori misionare - Sesiunea de iarna 2012

 

ITALIA – AUSTRIA – DECEMBRIE  2012

 

Iubiţi fraţi,

 

Prin îndurarea Domnului, în primele săptămâni ale lunii decembrie 2012, am slujit în câteva biserici din Italia şi Austria: la Trento, Torino, Verona, Mansue, Pordenone, Udine, Basilliano, Gleisdorf, Graz, Viena.

 

Mărturisesc şi de această dată profunda admiraţie pe care o am faţă de toţi cei care se ostenesc în lucrarea Domnului, în toate bisericile din afara ţării.

 

Trento este un orăşel de munte aflat în partea de nord a Italiei, situat la cca. 100 km. de Verona.

 

Şi aici există o binecuvântată comunitate creştina de câteva zeci de suflete, slujită cu dragoste de fr. Florin Onica şi de slujitorii bisericii de la Verona, prin fr. George Sava.

 

Chiar în acele zile, când mi-a fost dat să mă găsesc în mijlocul lor, fraţii de la Trento făceau ultimele lucrări de amenajare a noului locaş de închinare. Am mulţumit mult Domnului şi pentru fraţii noştri de la Trento, pentru devotamentul şi priceperea lor, şi pentru dorinţa lor de a sluji Domnului cu scumpătate. Slăvit să fie Domnul!

 

Torino este un oraş situat în partea de nord-vest, înspre graniţa cu Franţa şi Elveţia.

 

În Torino exista 3 biserici penticostale, 2 biserici creştine după evanghelie, 2 biserici baptiste, 1 biserică ortodoxă - oastea Domnului.

 

Biserica penticostală Betel îşi desfăşoară serviciile religioase în noua sală de închinare care are cca. 700 locuri.

 

Chiar din ziua inaugurării lui, câteva luni în urmă, şi acest nou loc de închinare s-a dovedit neîncăpător. Cei 400 de copii nu au loc în biserică, ei îşi desfăşoară activitatea în săli special amenajate, şi vin în biserică pe rând, în grupe de 50.

 

Am avut harul să-i întâlnesc pe învăţătorii de copii, într-o zi de sâmbătă, şi să îi încurajez cu privire la foarte însemnata activitate pe care o desfăşoară.

 

Şcoala duminicală pentru copii poate face mult bine copiilor, familiilor şi bisericii, sau poate face mult rău.

 

Sunt mulţi părinţi care şi-au abandonat chemarea de învăţători biblici ai copiilor lor, lăsând totul pe seama şcolii duminicale, şi acesta este un lucru rău. Părinţii sunt cei care trebuie să îi înveţe pe copiii lor Calea Domnului, întâi de toate.

 

Apoi, daca învăţătorii de la şcoala duminicală sunt imaturi spiritual, copiilor li se va induce în minte ideea că biserica este un loc de joacă, un fel de grădiniţă sau club. Aşa se face că, una din cauzele pentru care cca. 80% dintre copiii din bisericile americane părăsesc biserica atunci când ajung la maturitate, este felul deficitar în care sunt învăţaţi şi educaţi în cadrul şcolii duminicale. Cât de însemnat trebuie să fie, pentru noi toţi, cuvântul din Ieremia 48:10 "Blestemat să fie cel ce face cu nebăgare de seamă lucrarea Domnului."

 

Un responsabil cu şcoala duminicală, venit din Romania, le-a spus învăţătorilor de copii, la o conferinţă: "Daca aceste 4 metode nu dau rezultate în educarea copiilor, puteţi apela şi la rugăciune." (!!!) Cu astfel de învăţători (funcţionari religioşi) şi cu astfel de învăţături, şcoala duminicală nu poate avea rezultatele dorite, mai ales în lumea aceasta care se luptă cu disperare să ne distrugă familiile, copiii şi bisericile.

 

"Daca nu zideşte Domnul o casa, degeaba lucrează cei ce o zidesc". Fără rugăciune totul este degeaba.

 

Rugăciunea trebuie să fie înainte de toate, să fie necurmată. Aşa au zidit Casa Domnului înaintaşii noştri, şi numai aşa putem zidi şi noi Casa Domnului. Fără rugăciune nici o lucrare nu poate zidi spiritual Casa Domnului: copii, tineri, maturi sau bătrâni.

 

Rugaţi-vă neîncetat! Slăvit să fie Domnul!

 

Pastorul bisericii Betel, Petru Ungureanu, îmi spunea, printre altele: "Cu ani în urmă, organizam şi noi săptămâni de evanghelizare la care nu se pocăia nimeni. Am înţeles că lucrul acesta nu este după voia Domnului. Aşa se face că am hotărât să nu mai chemăm predicatori-vedete, cântăreţi-vedete, sau grupuri-vedete (gen Speranţa, Toflea, ş.a.). În schimb, am hotărât să chemăm prietenii la adunarea de rugăciune de marţi seara.

 

De atunci, tot mai mulţi oameni s-au predat Domnului. La fiecare botez, avem mai mulţi candidaţi din lume decât din biserică. Aceasta este deci voia Domnului."

 

Am mulţumit mult Domnului şi pentru biserica din Verona (slujitori Emil Fălcuşan, fraţii Stănuş, s.a.). O biserică dinamică, bine organizată, în care corul, orchestra şi fanfara slujesc nu doar duminica, ci şi la slujba de peste săptămână, joi seara.

 

Slăvit să fie Domnul!

 

Suntem în ultima lună a anului în care sărbătorim iarăşi Naşterea (Venirea) Domnului. Împăratul împăraţilor, Domnul universului, a venit umil şi simplu, a ales să fie ca noi; „ci S-a dezbrăcat pe sine însuşi şi a luat un chip de rob, făcându-Se asemenea oamenilor.” Filipeni 2:7

 

Motivul venirii Lui a fost să împlinească, în smerenie, voia Tatălui, să-Şi întemeieze Împărăţia pe pământ, în mijlocul întunericului.  „Duhul Domnului este peste Mine, pentru că M-a uns să vestesc săracilor Evanghelia; M-a trimis să tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită, să propovăduiesc robilor de război slobozirea, şi orbilor căpătarea vederii; să dau drumul celor apăsaţi,  şi să vestesc anul de îndurare al Domnului.” Luca 4:18-19. Acesta este felul în care Domnul Isus a întemeiat Împărăţia lui Dumnezeu pe pământ.

        

Cum Îşi întemeiază El astăzi Împărăţia pe pământ? În doua feluri: în noi şi prin noi, prin actul slujirii semenilor.

        

Isus vrea să fie Împărat, să domnească în gândirea noastră, în trăirea noastră, în relaţiile noastre, în tot ceea ce suntem.

        

Căci Împărăţia lui Dumnezeu nu este mâncare şi băutură, ci neprihănire, pace şi bucurie din Duhul Sfânt." Romani 14:17  

        

Isus vrea ca Împărăţia Lui să se răspândească în toată lumea, şi aceasta nu se poate face decât prin oameni care Îl iubesc şi Îi urmează în smerenie şi ascultare. El nu Îşi conduce Împărăţia prin metode sau putere politică, ci prin slujire, motivat de dragoste şi milă. Sărbătoarea Naşterii Domnului vorbeşte despre dragostea lui Dumnezeu şi astăzi, prin Biserică.

        

Domnul Isus să fie Domn în noi şi în Biserică, şi să ne folosească pentru scopul şi voia Lui în lumea aceasta. Să fim canale prin care Împărăţia Lui să se răspândească în lume. Să ajutăm, să sprijinim, să încurajăm, să binecuvântăm peste tot pe unde mergem. Isus să Se vadă clar în vieţile noastre. Să trăim frumos. Isus va stăpâni până la marginile pământului. „Saltă de veselie, fiica Sionului! Strigă de bucurie, fiica Ierusalimului! Iată că Împăratul tău vine la tine; El este neprihănit şi biruitor, smerit şi călare pe un măgar, pe un mânz, pe mânzul unei măgăriţe. Voi nimici carele de război din Efraim, şi caii din Ierusalim, şi arcurile de război vor fi nimicite. El va vesti neamurilor pacea, şi va stăpâni de la o mare la cealaltă, şi de la râu până la marginile pământului.” Zaharia 9: 9-10.

        

Să spunem şi noi, din toată inima, cuvântul din Matei 21.9 b „Osana Fiul lui David! Binecuvântat este Cel ce vine în Numele Domnului! Osana în cerurile prea înalte!

        

Advent înseamnă venire. Să pregătim drum Domnului în inimile noastre.

        

Plin de recunoştinţă, în umilinţă şi în dragoste,

 

Robul Domnului Isus        

 

Ioan Panican

Ioan Panican

GERMANIA - NOIEMBRIE 2012

 

Iubiţi fraţi,

 

Prin harul Domnului, în luna noiembrie 2012, am slujit în mai multe biserici şi oraşe din Germania: Trossingen, Freiburg, Stuttgart, Singen, Metzingen, Frankfurt, Wiesbaden, Würzburg.

 

Suntem nespus de recunoscători Domnului pentru toate bisericile Domnului din Germania, şi pentru toţi slujitorii din aceste biserici.

        

În marea Lui îndurare, Domnul are şi în Germania o mărturie a Cuvântului Său,   într-o vreme ca aceasta, printre germanii şi românii de acolo. Slăvit să fie Domnul!

        

Oraşul Trossingen este situat în partea de sud a Germaniei, înspre graniţa cu Elveţia. Acest oraş este renumit în lumea întreagă datorită firmei Hohner, firmă producătoare de instrumente muzicale.

        

Familia Hohner a înfiinţat firma Hohner in anul 1857. Cu timpul, firma Hohner a avut mii de angajaţi, trataţi cu preţuire şi respect de către conducerea firmei. Erau consideraţi ca fiind parte din marea familie Hohner. Familia Hohner a trăit o viaţă în simplitate şi, între altele, a purtat multă vreme de grijă şi săracilor din oraş. Nu este de mirare faptul că mulţi îi consideră ca fiind un fel de „părinţi” ai oraşului Trossingen

        

Firma Hohner a construit multe case mari pentru angajaţii care aveau copii mulţi.

        

În generaţia aceasta, familiile din Germania nu mai nasc prunci mulţi. Casele mari din Trossingen, zidite pentru familii numeroase, au ajuns o mare binecuvântare pentru familiile fraţilor noştri, aşezaţi acolo pentru o vreme.

        

Fratele Joel Liciu, tată a 5 copii, de la care am primit informaţiile de mai sus, locuieşte într-o casă cumpărată de la o descendentă a familiei Hohner, familie care a avut 13 copii. Fratele Joel a cumpărat această casă ca un dar de binecuvântare din partea lui Dumnezeu.

        

Fratele Joel slujeşte, prin harul Domnului, în una din bisericile Domnului din Trossingen. Dumnealui mai face şi slujba traducerii cuvântului de predică, din limba română în limba germană, atunci când este nevoie. Într-o zi, fratele Joel mi-a spus: „Am fost solicitaţi şi noi să participăm la conferinţa Peniel organizată în Germania. Am răspuns pastorilor, care ne-au solicitat participarea, că noi nu vrem să luăm parte la lucrări care nu sunt duhovniceşti, care nu sunt după voia Domnului.” Am mulţumit Domnului pentru fratele Joel, pentru maturitatea lui spirituală, pentru felul duhovnicesc în care înţelege el lucrurile, în anumite privinţe.

          

Fratele Georg Siegel, tată a 12 copii, este unul dintre slujitorii bisericii, un bătrân al norodului. La slujba care a avut loc în biserică, vineri seara, slujbă de pregătire pentru Cina Domnului, care avea să fie celebrată două zile mai târziu, fratele Georg a primit un scump şi sfânt cuvânt de mustrare din partea Domnului: „Bărbatule, nu descuraja şi nu da înapoi din lucrarea la care te-am chemat. Nu te uita la oameni, la împrejurări, şi nici la slăbiciunile tale. Căci Eu, Domnul, mai am de lucru cu tine în locul acesta. Rămâi în locul şi în lucrarea în care te-am aşezat, zice Domnul.” Fratele Georg Siegel are peste 80 de ani. Am lăudat Numele Domnului şi pentru acest cuvânt de încurajare, cuvânt pe care îmi doresc mult, să îl luăm toţi, ca atare,pentru noi înşine.

        

Fratele Andreeas Siegel slujeşte într-o altă biserică din Trossingen. Dumnealui are 11 copii şi provine dintr-o familie cu 11 copii. Este interesant faptul că şi soţia dumnealui provine tot dintr-o familie cu 11 copii. Soţia fratelui Andreeas, Olga, este de origine germană, născută în Lituania. Am fost mult binecuvântat de Domnul şi cu prietenia şi părtăşia acestor familii şi fraţi scumpi.

        

Lucrul cel mai important pentru noi toţi este să ne pregătim în vederea zilelor ce ne stau în faţă, şi în vederea întâlnirii cu Domnul. Să dorim după Domnul, după fraţi şi Casa Domnului, mai mult ca oricând.

        

Să fim mereu sensibili faţă de Dumnezeu şi faţă de Cuvântul Lui.

        

Să conducem oameni la Dumnezeu.

        

Aceasta nu se poate însă atunci când inima noastră este împărţită.

 

Isus Îşi întemeiază Împărăţia în două feluri: în noi şi prin noi, prin slujirea noastră.

 

… Fiul omului n-a venit să I se slujească, ci El să slujească şi să-Şi dea viaţa ca răscumpărare pentru mulţi.” Matei 20:28  

 

Căutaţi mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu şi neprihănirea Lui, şi toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra.” Matei 6:33  

 

Să fim canale pentru răspândirea Împărăţiei lui Dumnezeu.

 

Căci Domnul Îşi întinde privirile peste tot pământul, ca să sprijinească pe aceia a căror inimă este întreagă a Lui” 2 Cronici 16:9  

                  

Plin de recunoştinţă, în umilinţă şi în dragoste,

 

Robul Domnului Isus

 

Ioan Panican

Program - Sesiunea de iarna 2012 ] Scrisori de informare - Sesiunea de iarna 2012 ] [ Scrisori misionare - Sesiunea de iarna 2012 ] Articole - Sesiunea de iarna 2012 ] Fotografii - Sesiunea de iarna 2012 ]

Home ] Sus ] Activitate ] Inscrieri ] Arhiva Articole ] Contact ]