Şcoala Biblică Maranata

Ioan PanicanScrisori de informare - Sesiunea de iarna 2012

Iubiţi fraţi,

Prin îndurarea Domnului, în perioada 28 decembrie – 2 ianuarie 2013, a avut loc sesiunea de iarnă a Şcolii Biblice Maranata –Biserica Dragostei, la Casa Elim – Zărneşti.

Pentru al doilea an consecutiv, lucrările şcolii s-au săvârşit în perioada trecerii dintre ani. Este minunat să intri într-un an nou de viaţă, în părtăşie cu Domnul şi cu fraţii.

Am fost, prin harul Domnului, mai bine de 100 de suflete, din ţară şi străinătate (Germania, Canada, Spania), pe parcursul întregii lucrări, şi am trăit şi noi, uneori foarte intens, sentimentul pe care l-au avut ucenicii cu Domnul pe Muntele schimbării la faţă: „Învăţătorule, este bine să fim aici!” 

Au fost zile de mare har, Domnul S-a coborât la noi în chip minunat, slava Domnului a umplut Casa Domnului – locul închinării noastre, şi am fost atât de copleşiţi încât ne doream să nu se mai   Adrian Frăţiloiu termine niciodată bucuria şi părtăşia noastră în Duhul Sfânt.Slăvit să fie Domnul!

Au slujit ca învăţători:

Ø Vasile Tofan – Rugăciuni neascultate: cauze. Marcu 11: 20-26

Ø Pavel Trandafir – „Simeon – Cântarea ascultării.” Luca 2: 25-38

Ø Ionică Eftenaru – „Ascultă, Israele!” Deuteronom 6:4

Ø Ioan Panican – Lasă Cuvântul Domnului să te poarte” Marcu 4:35

Ø Ioan Panican – Când întâlneşti crucea lui Isus” Marcu 15:21

Ø Ioan Panican – Ţine-te mereu de cruce” 1 Corinteni 1:17-18

Ø Ioan Panican – Faţă în faţă” Exod 3:1-10

În cadrul minunatelor şezători duhovniceşti, prelungite uneori mult după miezul nopţii, au slujit cu multă tragere de inimă următorii:poezie: Ştefan Aldea, Rahela Blaga (psalm), Liliana Cândea, Nicu Cândea, Remus Ogradă;cântare: familia Ionel Albu, familia Dorel Ambrău, familia Anghel, familia Bogdan, fraţii din Bucureşti conduşi de fratele Burloi Iulian, familia Simona şi Cristi Calini, familia Ilie Aurel, Lauric George şi Mihaela, Luminiţa Măgheruşan, familia  Nica, Ioan Panican, Mirela şi Liviu Mihăileanu, fraţii de la Oastea Domnului, şi alţii;mărturie: familia Dorel Ambrău, Magdalena şi Marian Anghel, Dorel Bogdan, Liliana şi Nicu Cândea, Adrian Frăţiloiu, Floarea şi Aurel Ilie, Ana Lucaciu, Luminiţa Măgheruşan, Mohamed Ali Abas, Remus Ogradă, Mirela M. şi alţii. 

Sufletele credincioase sunt mădulare ale Trupului lui Hristos (Biserica), rânduite a se sluji unele pe altele. Noi toţi avem experienţe minunate cu Domnul pe calea credinţei, experienţe care ne ajută să înţelegem şi mai bine Adevărul. Fiecare lucrare înCasa Domnului trebuie să aibă în vedere zidirea Trupului lui Hristos. Şi noi am fost zidiţi în chip minunat prin toate lucrările săvârşite în aceste zile de mare har. Îi suntem nespus de mulţumitori şi recunoscători Domnului şi pentru harul acesta.Slăvit să fie Domnul!     

Cuvântul Domnului Isus creează în noi credinţă, ne face viaţa înfloritoare şi ne dă biruinţă. Satana se luptă să ne ţină departe de Cuvântul Domnului, să nu mergem la biserică, să nu citim şi să nu auzim Cuvântul lui Hristos. Credinţa vine prin auzirea Cuvântului lui Hristos. Şi aceasta în mod continuu, adică toată viaţa. Prin predică primim credinţa, dar nu prin orice predică, ci numai prin predica care vine din Cuvântul lui Hristos. Cuvântul curăţă, taie şi pune lucrurile la locul lor. Dacă numai ascultăm Cuvântul şi nu-l împlinim, ne înşelăm singuri. Isus este Cuvântul. Dacă Îl iubim pe EL, iubim şi Cuvântul Lui. Satana vrea să ne tragă din Cuvânt, să ne separe de el. El ştie ce mari făgăduinţe sunt în Cuvântul Domnului. „Întăreşte-te şi îmbărbătează-te, căci tu vei da în stăpânire poporului acestuia ţara pe care am jurat părinţilor lor că le-o voi da.  Întăreşte-te numai, şi îmbărbătează-te, lucrând cu credincioşie după toată legea pe care ţi-a dat-o robul Meu Moise; nu te abate de la ea nici la dreapta nici la stânga, ca să izbuteşti în tot ce vei face. Cartea aceasta a legii să nu se depărteze de gura ta; cugetă asupra ei zi şi noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea; căci atunci vei izbândi în toate lucrările tale, şi atunci vei lucra cu înţelepciune. Nu ţi-am dat Eu oare porunca aceasta: „Întăreşte-te şi îmbărbătează-te? Nu te înspăimânta şi nu te  îngrozi, căci Domnul, Dumnezeul tău, este cu tine în tot ce vei face.” Iosua 1:6-9

Mohamed Ali Abas       Dacă noi ţinem Cuvântul Domnului, şi Cuvântul Domnului ne ţine pe noi în toate împrejurările vieţii. Cuvântul Domnului ne poartăpe partea cealaltă.Căci Cuvântul lui Dumnezeu este viu şi lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două tăişuri: pătrunde până acolo că desparte sufletul şi duhul, încheieturile şi măduva, judecă simţirile şi gândurile inimii.” Evrei 4:12

Fără crucea Domnului Isus nu este mântuire. Când te uiţi la crucea lui Hristos, la jertfa Lui, la dragostea Lui, lumea şi lucrurile ei trecătoare dispar şi îşi pierd valoarea. „În ce mă priveşte, departe de mine gândul să mă laud cu altceva decât cu crucea Domnului nostru Isus Hristos, prin care lumea este răstignită faţă de mine, şi eu faţă de lume!” Galateni. 6:14

Prin crucea lui Hristos primim putere de sus, suntem stabili în orice vreme şi avem Cerul pe pământ.

Când nu ne mai uităm la suferinţele îndurate de Isus pentru noi, atunci ne uităm la noi şi la suferinţele noastre, şi cădem de oboseală în suflete noastre şi ne pierdem inima.

Uitaţi-vă, deci, cu luare aminte la Cel ce a suferit din partea păcătoşilor o împotrivire aşa de mare faţă de Sine, pentru ca nu cumva să vă pierdeţi inima, şi să cădeţi de oboseală în sufletele voastre.” Evrei 12:3  

Învăţătorii mincinoşi spun că Isus este viu şi nu mai are cruce. Nu este adevărat lucrul acesta. Isus este identificat veşnic cu crucea, Isus şi crucea 

nu pot fi despărţiţi niciodată. „Căci n-am avut de gând să ştiu între voi altceva decât pe Isus Hristos şi pe El răstignit.” 1 Corinteni 2:2 „…dar noi propovăduim pe Hristos cel răstignit, …” 1 Corinteni 1:23. Noi nu trebuie să avem un Hristos fără cruce, şi nici o cruce fără Hristos.

Fără cruce nu putem fi ucenicii Domnului Isus, crucea noastră este crucea Lui. Crucea înseamnă să fim aproape de Isus şi să-I vedem rănile, sângele, ochii blânzi, mila, dragostea, iertarea. „Şi oricine nu-şi poartă crucea, şi nu vine după Mine, nu poate fi ucenicul Meu.” Luca 14:27

În cruce este putere, pace, bucurie, binecuvântare. Crucea ne formează, ne transformă, personalitatea Domnului Isus devine personalitatea noastră.

Crucea este centrală în viaţa creştină. Noi trăim o viaţă egoistă. Numai prin crucea Domnului Isus putem vedea nevoile oamenilor, nu doar exterioare, ci şi pe cele interioare. Când ne plecăm la cruce, găsim sensul vieţii noastre, care înseamnă unire cu Domnul Isus. Să purtăm deci crucea în fiecare zi pentru mântuirea oamenilor. În fiecare zi avem nevoie de răstignire, de crucificare. În fiecare zi să tăiem şi să lepădăm de la noi ce nu este plăcut Domnului.

Dacă noi purtăm de bună voie crucea, în vremuri grele crucea ne poartă pe noi spre Cer.

Astfel, deci, ca nişte aleşi ai lui Dumnezeu, sfinţi şi prea iubiţi, îmbrăcaţi-vă cu o inimă plină de îndurare, cu bunătate, cu smerenie, cu blândeţe, cu îndelungă răbdare.  Îngăduiţi-vă unii pe alţii, şi, dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertaţi-vă unul pe altul. Cum v-a iertat Hristos, aşa iertaţi-vă şi voi.” Coloseni 3:12-13      

La ceasul despărţirii, participanţii au rostit un cuvânt de rămas bun. Redăm câteva dintre acestea.

Ioan Albu: „Cea mai mare este dragostea” 1 Cor. 13:13

Alexandru Stanciu: „Plec şi această dată întărit din locul acesta. Să ne încredem în Domnul şi să căutăm adăpost numai în El” Psalmul 118:8-9

Apolodor Pavîlcu:Să adâncim şi să împlinim Cuvântul Domnului” Ezra 7:10

Adi Coscai: „Am cântat aici cântări venite din cer” Iosua 1:7

Cristian Blaga: „Nu stingeţi Duhul” 1 Tes.5:16-19

Gheorghe Lucaciu: „Plec binecuvântat din locul acesta. Îmi saltă inima de bucurie.” Psalmul 91:14-16

Adrian Marcu: „Pentru mine locul acesta a fost ca o scăldătoare. Plec cu o inimă nouă, cu o stare nouă, îmbărbătat, înviorat. Mă rog Domnului să mă învrednicească să împlinesc ce am învăţat aici.

Mirela Tofan: „Să Îl urmăm pe Domnul Isus oriunde vom merge.

Mihaela Barbu: „Am venit pentru prima oara împreună cu soţul meu la Şcoala Maranata. Nu am crezut că mai există astfel de lucrări în zilele noastre.    Plecăm încurajaţi, vindecaţi şi recunoscători Domnului.” Psalmul 91:7

Viorica Ţiclea: „Domnul mi-a vorbit de multe ori în locul acesta. Este atât de bine să fim în Casa Domnului la începutul Anului Nou. Domnul să vă binecuvânteze pe toţi.

Ana Lucaciu: „Prin lucrările săvârşite în săptămâna aceasta, am fost din nou îmbogăţiţi în toate privinţele.

Slăvit să fie Domnul!

Mulţămesc Dumnezeului meu totdeauna, cu privire la voi, pentru harul lui Dumnezeu, care v-a fost dat în Isus Hristos. Căci în El aţi fost îmbogăţiţi în toate privinţele, cu orice vorbire şi cu orice cunoştinţă.” 1 Corinteni 1:4-5

Plin de recunoştinţă,

în umilinţă şi în dragoste,

Robul Domnului Isus,

Ioan Panican

 

 

Program - Sesiunea de iarna 2012 ] [ Scrisori de informare - Sesiunea de iarna 2012 ] Scrisori misionare - Sesiunea de iarna 2012 ] Articole - Sesiunea de iarna 2012 ] Fotografii - Sesiunea de iarna 2012 ]

Home ] Sus ] Activitate ] Inscrieri ] Arhiva Articole ] Contact ]