Şcoala Biblică Maranata

Ioan PanicanScrisori de informare - Sesiunea de toamnă 2013

Iubiţi fraţi,

 

Prin îndurarea Domnului, sesiunea de toamnă a Şcolii Biblice Maranata – Biserica dragostei, a avut loc între 19 – 24 august, în localitatea Dezna. Localitatea Dezna este situată în partea de vest a ţării, la circa 10 km de oraşul Sebiş – judeţul Arad. Aşezământul aparţine familiei Florica şi Ioan Moza. Este pentru prima oară când ne-am desfăşurat lucrarea în acest loc pitoresc, şi Îi suntem nespus de recunoscători Domnului şi pentru acest har.

 

Au participat înspre 100 de suflete, din ţară şi din afara ţării (Austria, Belgia, SUA).

 

Au slujit ca învăţători:

Ioan Şerban:  

Uită-te la noi!” (F.A. 3:1-11);

Mântuirea noastră”  (Filipeni 2:12-13);

 

Eugen Stoica:

Adevărata credinţă” (Iuda v.3)

 

Ioan Panican:

Unitate în Hristos” (Romani 8:38-39);

Caută faţa lui Dumnezeu!” (Marcu 1:35-37);

Du-te pe drumul dragostei!” (1 Corinteni 12:31);

Zideşte cameră pentru Cuvântul Domnului!” (2 Împ. 4:8-37);

Binecuvântarea generaţiilor” (Psalmul 78:3-7);

Să ştim cum lucrează Legile Domnului” (Pv. 18:21).

 

Trăim în vremurile de pe urmă şi trebuie să ne împotrivim învăţăturilor false, ţinând sus Cuvântul Vieţii. Este adevărat că mântuirea este în dar şi este pentru oricine, dar ea lucrează numai acolo unde Isus domneşte. Pocăinţă înseamnă schimbare. Nu mai poţi merge pe drumul pe care ai mers înainte. Cuvântul Domnului este corect şi bun, şi ne face înţelepţi. Fără Cuvântul Domnului suntem ca un om fără coloană vertebrală.

 

Biserica are datoria să caute faţa Domnului, să Îl laude pe Domnul şi să facă voia Lui. Fiecare creştin trebuie să aibă această dorinţă de a vedea faţa Domnului. Nu se cere perfecţiune, se cere o inimă curată. Ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu! (Matei 5:8).

 

Binecuvântarea este o moştenire de la Dumnezeu şi merge din generaţie în generaţie. Este minunat să ştii că faci parte dintr-o generaţie sfântă. Să-L facem de cunoscut pe Domnul şi celor care vin în urma noastră. Dacă nu-L ascultăm pe Domnul şi ne închinăm altor dumnezei, vin consecinţele, dar dacă Îl ascultăm pe Domnul, vin binecuvântările. Să nu te închini înaintea lor şi să nu le slujeşti; căci Eu, Domnul, Dumnezeul tău, Sunt un Dumnezeu gelos, care pedepsesc nelegiuirea părinţilor în copii până la al treilea şi la al patrulea neam al celor ce Mă urăsc, şi Mă îndur până la al miilea neam de cei ce Mă iubesc şi păzesc poruncile Mele. (Exod 20:5-6).

 

Cine îşi dă viaţa Domnului Isus este binecuvântat.

 

Ce facem noi, are generaţia următoare. Dar bunătatea Domnului ţine în veci pentru cei ce se tem de El, şi îndurarea Lui pentru copiii copiilor lor, pentru cei ce păzesc legământul Lui, şi îşi aduc aminte de poruncile Lui, ca să le împlinească. (Psalmul 103:17-18).

 

Dacă nu înţelegem legile Domnului, Satana ne strică viitorul. În cuvânt este o mare putere. Dumnezeu prin cuvânt a creat lumea, noi prin cuvânt ne creăm viitorul, noi, nu Dumnezeu. Moartea şi viaţa sunt în puterea limbii; oricine o iubeşte, îi va mânca roadele. (Pv. 18:21). Ce spunem astăzi  cu          limba, vom avea şi vom fi peste 5 ani. Cine este omul, care doreşte viaţa, şi vrea să aibă parte de zile fericite? Fereşte-ţi limba de rău, şi buzele de cuvinte înşelătoare! Depărtează-te de rău, şi fă binele; caută pacea, şi aleargă după ea! (Psalmul 34:12-14).

 

Au slujit, în cadrul minunatelor şezători duhovniceşti, după cum urmează: cântare: Elena Aldea, familia Dorel Ambrău, familia Dorel Bogdan, Iulian Chelu, Traian Cipcigan, Voichiţa Demian, familia Onişor Gherghel, familia Precup Nica, Eugen Stoica, Vasile Tofan, familia Doru Ţiclea; poezie: Ştefan Aldea, familia Nicu Cîndea, Emanoel Coleş, Ami Ţiclea, Doina Vălean;  mărturie: Dorel Ambrău, Cristi Bogeanu, Rodica Gherghel, Ioan Moza, Ioan Şerban, Feri Solontai, Mariana şi Ghiţă Turcu, Viorica şi Doru Ţiclea, Fratele Ciprian ş.a.     

 

Prin îndurarea Domnului, la sfârşitul timpului binecuvântat de părtăşie petrecut cu  Domnul şi cu  fraţii la adunările Maranata, avem bunul obicei de a pofti fiecare participant să spună un cuvânt de rămas bun înainte de a ne despărţi. Rostite din prea plinul inimii noastre, şi cuvintele acestea au menirea să ne mângâie, să ne încurajeze şi să zidească în noi credinţa sfinţilor.

 

Aşadar, ne facem şi de această dată datoria, şi vă trimitem cuvântul rostit de unii dintre  participanţi.

 

Camelia Popu: „Plec şi de data aceasta întărită, plină de pace şi bucurie, mulţumitoare Domnului.”

 

Remus Popu: „Să căutăm să fim evlavioşi. Vom fi prigoniţi, dar lucrul acesta este de mare folos şi pentru viaţa aceasta şi pentru cea viitoare.”

 

Feri Solontai: „Sunt pe calea Domnului din 1982. Niciodată nu am primit o învăţătură aşa curată ca aici. Îi mulţumesc mult scumpului nostru Isus. Am petrecut zile atât de frumoase. Vă mulţumesc tuturor.”

 

Onişor Gherghel: „Am învăţat lucruri multe şi frumoase în locul acesta. Domnul ne binecuvântează însă numai atunci când împlinim învăţăturile şi poruncile Lui. Să nu ne înşelăm singuri. (Psalmul 115:15).”

 

Nicolae Cîndea: „Aveam mare nevoie de clipele acestea de har. Mulţumesc Domnului Isus şi fraţilor mei. Să lăsăm în urma noastră un drum frumos.”

 

Gheorghe Turcu: „Să ne aducem aminte în fiecare zi unii de alţii şi să ne vedem feţele prin Duhul.”

 

Eugen Cristea: „Mulţumesc Domnului pentru cuvintele sfinte auzite în locul acesta. Mulţumesc şi fratelui Moza care ne-a primit cu atâta dragoste.”

 

Dan Ghimbăşanu: „Mulţumesc Domnului pentru că am putut veni în locul acesta împreună cu soţia şi cele trei fete.”

 

Ştefan Aldea: „Îmi doresc mult ca plecând din locul acesta să am o purtare aleasă.”

 

George Comşa: „Prin bunătatea lui Hristos m-aţi dus iarăşi la Calvar. Mărire Domnului, căci mi-a făcut mult bine!”

 

Dorel Bogdan: „Rămâneţi tari! (Galateni 5:1).”

 

Precup Nica: „Eu sunt cel mai bucuros. Mă găsesc pe meleagurile natale. Sunt 45 de ani de când am avut harul naşterii din nou.”

 

Ioan Moza: „Mulţumesc Domnului care a ales locul acesta pentru aceasta frumoasă adunare. Vă aştept iarăşi cu dragoste. (Evrei 3:13).”

 

Eugen Stoica: „Domnul să vegheze asupra noastră când ne vom pierde din vedere unii pe alţii.”

 

Dorel Ambrău: „Vei fi binecuvântat la venirea şi plecarea ta. (Deut. 28:6)”

 

Marius Mihai: „Aici am gustat şi am văzut bunătatea Domnului.”

 

Adriana Cristea: „Mulţumesc Domnului pentru masa duhovnicească pregătită şi întinsă înaintea noastră în aceste zile.”

 

Doina Vălean: „Suntem atât de valoroşi înaintea Domnului. El a pus în fiecare om atâtea lucruri valoroase. Când vorbim rău despre cineva, rănim sufletul Domnului.”

 

Rodica Bogdan: „Să luptăm lupta cea bună! (1 Timotei 6:12)”

 

Alina Adam: „Aici am găsit cuvintele vieţii veşnice. Parcă nu am vrea să mai plecăm din locul acesta. (Ioan 7:37-38)”

 

Liliana Cândea: „Să ne lipim mai mult de Domnul, oricât de mulţi s-ar lepăda.”

 

Credem că şi de data aceasta Domnul, în marea Lui bunătate şi dragoste, a scris o carte de aducere aminte cu privire la toate aceste lucruri.

 

Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toţi cu pace, cu înţelepciune, cu bucurii sfinte şi cu mult har.

 

În umilinţă şi cu dragoste,

 

 

Ioan Panican

Program - Sesiunea de toamnă 2013 ] [ Scrisori de informare - Sesiunea de toamnă 2013 ] Articole - Sesiunea de toamnă 2013 ] Fotografii - Sesiunea de toamnă 2013 ]

Home ] Sus ] Activitate ] Inscrieri ] Arhiva Articole ] Contact ]