Şcoala Biblică Maranata

Ioan PanicanScrisori de informare - Părtăşia cu surorile - 2007

Scrisoare de informare

Mult iubiţii mei fraţi,

HRISTOS A ÎNVIAT!

Prin îndurarea Domnului, în zilele de 19–21 aprilie, la Casa ELIM – Zărneşti, a avut loc o nouă întâlnire a Şcolii Biblice Maranata - Biserica Dragostei, întâlnire la care au participat pentru prima dată şi soţiile cursanţilor.

A fost un timp minunat, de har, petrecut în Casa Domnului, la picioarele Mântuitorului, în sfântă părtăşie frăţească.

Au slujit ca învăţători:

1. CONSTANTIN JOLDES

- Măsura credinţei

- Rezolvarea conflictelor

2. PETRU DUGULESCU

- „CE”-urile căsătoriei

- Lucruri făcute „după aceea”

3. IOAN PANICAN

- Bărbatul şi femeia: consideraţii biblice

Domnul Isus ne-a binecuvântat cu trei zile de sărbătoare duhovnicească.

În ziua de 19 aprilie, mult iubitul nostru frate Iulian Chelu a căpătat din mâna Domnului frumoasa vârstă de 55 de ani, iar în ziua de 20 aprilie, şi eu, tot prin îndurarea Celui Prea Înalt, am căpătat vârsta de 50 de ani.

Am rostit, cu întreaga adunare, în smerenie un cuvânt de rugăciune cu mulţumire.

Fratele Bernhard Feder s-a rugat Domnului în limba germană, iar fratele Constantin Joldes s-a rugat Domnului în limba română.

Fratele Iulian Chelu a citit Psalmul 20.

Fratele Petru Dugulescu a adus învăţături din Psalmul 90.

Slujba de mulţumire a fost împodobită cu cântări, poezii şi mărturii:

- Liviu Cicorschi

- Petru Dugulescu

- Familia Nica Precup, ş.a.

S-a cântat imnul creştin „Ne-ntoarcem ca să-Ţi mulţumim”.

Un singur cuvânt se cuvine a mai fi adăugat în încheiere: SLĂVIT SĂ FIE DOMNUL!

Robul Domnului Isus,

Ioan Panican

P.S. În urmă cu o săptămână, în zilele de 12-14 aprilie, m-am aflat, prin harul Domnului, în mijlocul fraţilor de la Galaţi şi Constanţa. Am avut bucuria sfântă de a sluji în mai multe biserici, între care şi în biserica slujită de preaiubitul nostru frate Costică Tudose.

Duminică seara, în data de 15 aprilie, cele două biserici baptiste din Galaţi, Biserica „Sfânta Treime” şi „Golgota”, au organizat împreună o slujbă de mulţumire. Am fost onorat să fiu şi eu parte la această slujbă însemnată, şi aduc fraţilor noştri din partea celor două comunităţi, şi din partea pastorilor Ovidiu Ghiţă şi Radu Paşcanu, salutări sfinte.

La acestea, se adaugă şi salutul frăţesc al celorlalte biserici unde mi-a fost dat să slujesc.

ANII NOŞTRI

Petru Dugulescu

Anii noştri, ani puţini,
Cum se duc de iute!
Şi pe loc de-ai vrea să-i ţini –
Tot îţi vor scăpa din mâini,
Că-s făcuţi din săptămâni,
Zile şi minute.

Anii noştri de necaz,
Cum îşi sapă cale!
Lăsând cute pe obraz,
Jug ce-apasă pe grumaz,
Ce-ai fost ieri, nu mai eşti azi!
Mergi cu ei la vale ...

Anii noştri de dureri –
Şi de pribegie,
Aparţin, acum lui ieri,
Nu poţi vamă să le ceri,
I-ai parcurs spre nicăieri
Sau spre veşnicie!

Anii noştri, şaptezeci –
Sau ceva mai bine ...
Nu poţi limita s-o treci,
Dar aşa cum îi petreci,
Ţi-or aduce pentru veci
Slavă sau ruşine.

Anii noştri zburători,
Unul câte unul –
Precum cârdul de cocori,
Sau ca stol răzleţ de ciori,
Ani trecuţi şi viitori,
Îşi urmează drumul.

Anii noştri luptători,
Ne-au lăsat un nume,
De eroi sau dezertori
Credincioşi sau trădători,
Tu te-ntreabă uneori:
- „Cum ţi se mai spune?”

Anii noştri trecători,
Ani de pregătire,
Din ai tinereţii zori
Te anunţă c-ai să mori ...
C-ai să urci sau, să cobori,
Către nemurire.

Anii noştri – ani de dor –
Şi de aşteptare –
Din ai nopţii foişor,
Ca străjerul veghetor,
Ne-trebăm în viitor:
- „Cât mai este oare?”

Conditii de participare - Părtăşia cu surorile - 2007 ] Program - Părtăşia cu surorile - 2007 ] [ Scrisori de informare - Părtăşia cu surorile - 2007 ] Articole - Părtăşia cu surorile - 2007 ] Fotografii - Părtăşia cu surorile - 2007 ]

Home ] Sus ] Activitate ] Inscrieri ] Arhiva Articole ] Contact ]