Şcoala Biblică Maranata

Articole - Sesiunea de vara 2012

Ioan PanicanIubiţi şi binecuvântaţi de Domnul

 

Prin îndurarea Domnului, scumpii noştri Dorel şi Mărioara Măcelaru, tot călătorind prin viaţă, au ajuns la frumoasa vârstă de 50 de ani în căsătorie. Ce har minunat!

Căsătoria este un lucru de onoare, şi înseamnă loialitate şi dragoste.

Oameni săraci, la începuturile căsătoriei lor, şi multă vreme după aceea, fratele Dorel şi sora Mărioara au trăit, prin credinţă, o viaţă frumoasă şi nespus de bogată şi adâncă, în semnificaţii şi experienţe de zi cu zi, umane şi divine.

„Ca nişte întristaţi, şi totdeauna suntem veseli; ca nişte săraci, şi totuşi îmbogăţim pe mulţi; ca neavând nimic, şi totuşi stăpânind toate lucrurile.” 2 Corinteni 6:10

Care este secretul acestei splendide reuşite?

Dragostea celor doi pentru Domnul Isus şi încrederea în El. Nu în oameni, nu în ei înşişi, nu în doctrine sau în ritualuri religioase şi forme goale.

Mult dragii noştri, Dorel şi Mărioara Măcelaru, s-au ţinut de Domnul Isus şi unul de celălalt, în toţi aceşti 50 de ani, încât acum este greu să ştii care este unul şi care este celălalt.

„… şi cei doi vor fi un singur trup.” Efeseni 5:31b

Au spus şi au făcut multe lucruri în aceşti minunaţi ani de căsnicie, şi, prin harul Domnului, vor spune şi vor face lucruri multe şi minunate, şi de aici înainte. Slăvit să fie Domnul!

Credinţa lucrează în dragoste. Înainte ca cineva să vorbească sau să cânte despre Domnul Isus Mântuitorul, trebuie ca Domnul să trăiască în inima acelei persoane. Elocvenţa în mărturia personală, în predică, în poezie sau în cântare, nu depinde de erudiţie (de talent sau educaţie), ci de ardoarea Duhului Sfânt dinlăuntrul nostru. Fără Duhul Sfânt,Hristos nu este viu în inimile noastre.

Soţii Dorel şi Mărioara Măcelaru au fost şi sunt călăuziţi, inspiraţi şi întăriţi de Duhul Sfânt, în trăirea lor cu Domnul pe pământul acesta.

„Ţinta poruncii este dragostea, care vine dintr-o inimă curată, dintr-un cuget bun, şi dintr-o credinţă neprefăcută.” 1 Timotei 1:5

Ce minunat este faptul că noi ştim, din Cuvântul Domnului, că suntem străini şi călători pe pământul acesta, şi că nu aparţinem acestei lumi!

Ce minunat este faptul că ştim că nu avem de trăit doar această scurtă viaţă!

Ce minunat este să ştim că Dumnezeu, care ne-a dat un trup pentru activitatea noastră prezentă, ne va da un altul, de slavă, dacă va găsi plăcere în munca noastră, la sfârşitul vieţii noastre.

„Mai bun este sfârşitul unui lucru decât începutul lui; mai bine cel bun la suflet decât cel îngâmfat.” Eclesiastul 7:8

Ce minunat este să ştim că avem un Dumnezeu liniştit care linişteşte totul în viaţa noastră!

Familiei Măcelaru i-a fost dat să treacă prin multe şi mari încercări, dar au ieşit biruitori, prin harul Domnului Isus, pe care L-au iubit şi L-au slujit cu scumpătate.

Dumnezeu este dragoste şi cine i se închină Lui, trebuie să i se închine în duh şi în adevăr.

Trupul nostru de carne este hrană transformată. Tot aşa şi duhul nostru, omul nostru lăuntric.

Hristos este Pâinea Vieţii.

Dacă vrem să ne îmbrăcăm cu omul cel nou, un om al dreptăţii şi al sfinţeniei, ne hrănim cu Hristos.

Hrănindu-ne cu bucate spirituale alese, aşa creştem noi ca sfinţi.

Dumnezeu m-a onorat cu prietenia acestor oameni minunaţi. Ii mulţumesc mult Domnului pentru harul acesta nemeritat.

Plini de recunoştinţă şi dragoste, îi încredinţăm pe cei doi, şi întreaga lor familie, în braţul Domnului.

„Dumnezeul păcii să vă sfinţească El însuşi pe deplin; şi: duhul vostru, sufletul vostru şi trupul vostru, să fie păzite întregi, fără prihană la venirea Domnului nostru Isus Hristos. Cel ce v-a chemat este credincios, şi va face lucrul acesta.” Amin. 1 Tes. 5:23-24

 

Ioan Panican

Program - Sesiunea de vara 2012 ] Scrisori de informare - Sesiunea de vara 2012 ] [ Articole - Sesiunea de vara 2012 ] Fotografii - Sesiunea de vara 2012 ]

Home ] Sus ] Activitate ] Inscrieri ] Arhiva Articole ] Contact ]