Şcoala Biblică Maranata

Articole - Sesiunea de iarna 2008

Ioan Panican Veti pleca si veti uita

La ultima adunare Maranata - Biserica Dragostei, în luna decembrie a anului 2008, după ce am primit nenumărate îndemnuri şi sfaturi cu privire la curăţirea, sfinţirea şi lupta credinţei noastre, Domnul ne-a vorbit cu autoritate aşa: „Veţi pleca din locul acesta şi veţi uita Cuvântul Meu, pentru că aţi ridicat datinile şi obiceiurile mai presus de Cuvântul Meu”.

Şi acest lucru, strecurat în casele şi bisericile din România, ţine de „chipul veacului acestuia”.

Este o criză generalizată în lume, dar şi în Biserică, şi credem că trăim cu adevărat vremurile din urmă.

Cum s-a ajuns la această situaţie?

Stâlpii Bisericii Domnului Isus, cei care trebuiau să dea învăţături sfinte, au părăsit calea îngustă.

„Dar Duhul spune lămurit că, în vremurile din urmă, unii se vor lepăda de credinţă, ca să se alipească de duhuri înşelătoare şi de învăţăturile dracilor, abătuţi de făţărnicia unor oameni care vorbesc minciuni, însemnaţi cu fierul roşu în însuşi cugetul lor.”(1 Timotei 4:1-2)

Urgia ameninţă Noul Sion.

Mulţi din poporul Domnului s-au înclinat spre lume, au căzut în idolatrie, iar Domnul a şi intrat la judecată în dreptul lor.

Căci suntem în clipa când judecata stă să înceapă de la Casa lui Dumnezeu. Şi, dacă începe cu noi, care va fi sfârşitul celor ce nu ascultă de Evanghelia lui Dumnezeu? Şi, dacă cel neprihănit scapă cu greu, ce se va face cel nelegiuit şi cel păcătos?” (1 Petru 4:17-18)

Rana poporului este fără leac, atâta vreme cât nu este pocăinţă.

„Căci rana ei este fără leac; se întinde până la Iuda, pătrunde până la poarta poporului meu, până la Ierusalim.” (Mica 1:9)

În Biserică sunt boli, dureri trupeşti, lipsuri duhovniceşti, oamenii cer vindecare, şi vindecare nu este, pentru că păcatul pune un zid de despărţire între ei şi Dumnezeu.

„ci nelegiuirile voastre pun un zid de despărţire între voi şi Dumnezeul vostru; păcatele voastre vă ascund faţa Lui şi-L împiedică să v-asculte!” (Isaia 59:2)

Curvia şi preacurvia au intrat în rândul credincioşilor, tineri şi adulţi, deopotrivă.

„Le scapără ochii de preacurvie şi nu se satură de păcătuit. Momesc sufletele nestatornice, au inima deprinsă la lăcomie, sunt nişte blestemaţi!” (2 Petru 2:14)

Amăgitorul le întunecă mintea oamenilor, făcându-i să gândească că vor fi iertaţi ca şi curvarul din Corint. Numai cine citeşte în mod uşuratic cuvintele privitoare la curvarul din Corint, poate crede această mare minciună.

„aşa că, acum, este mai bine să-l iertaţi şi să-l mângâiaţi, ca să nu fie doborât de prea multă mâhnire. De aceea, vă rog să vă arătaţi iarăşi dragostea faţă de el;” (2 Corinteni 2:7-8)

O altă învăţătură străină, care este strecurată în Biserică şi amăgeşte pe unii din poporul Domnului, ar fi că sodomia sau inversiunile sexuale, de orice fel, între soţ şi soţie, nu ar fi păcat. Când L-a ispitit pe Domnul Isus în pustie, Diavolul s-a folosit şi de Cuvântul Scripturilor. Şi aici Diavolul se foloseşte de un verset din Biblie.

„Nevasta nu este stăpână pe trupul ei, ci bărbatul. Tot astfel, nici bărbatul nu este stăpân peste trupul lui, ci nevasta.” (1 Corinteni 7:4)

Mulţi sunt căzuţi în robia acestor păcate, de aceea astăzi mai mult ca odinioară, trebuie făcută strigarea din Osea.

"Veniţi să ne întoarcem la Domnul! Căci El ne-a sfâşiat, dar tot El ne va vindeca; El ne-a lovit, dar tot El ne va lega rănile…”(Osea 6:1)

Pentru cei ce sunt cap de familie este foarte important să spunem apăsat, şi pe această cale, două lucruri foarte importante:

Oprirea naşterilor de copii aduce moartea (vorbim limbă duhovnicească).

Onan, ştiind că sămânţa aceasta n-are să fie a lui, vărsa sămânţa pe pământ ori de câte ori se culca cu nevasta fratelui său, ca să nu dea sămânţă fratelui său. Ce făcea el n-a plăcut Domnului, care l-a omorât şi pe el.” (Geneza 38:9-10)

Naşterea de copii este răsplată şi binecuvântare.

"Iată, fiii sunt o moştenire de la Domnul, rodul pântecelui este o răsplată dată de El.” (Psalmul 127:3)

„El îi binecuvântă, şi se înmulţesc nespus, şi nu le împuţinează vitele.” (Psalmul 107:38)

Robul Domnului Isus,

Ioan Panican

Conditii de participare - Sesiunea de iarna 2008 ] Program - Sesiunea de iarna 2008 ] Scrisori de informare - Sesiunea de iarna 2008 ] [ Articole - Sesiunea de iarna 2008 ] Fotografii - Sesiunea de iarna 2008 ]

Home ] Sus ] Activitate ] Inscrieri ] Arhiva Articole ] Contact ]