Şcoala Biblică Maranata

Ioan PanicanScrisori de informare - Sesiunea de toamnă 2017

Iubiţi fraţi,

 

Prin îndurarea Domnului, în perioada 04 - 09 septembrie 2017, a avut loc sesiunea de toamnă a Școlii Biblice Maranata – Biserica Dragostei, la  Tabăra Speranța Herina, județul Bistrița Năsăud.

Au participat mai bine de 100 de persoane, unii dintre participanți  venind la lucrările de după amiază, din bisericile și localitățile dimprejur. Pentru toate aceste lucruri, îi suntem nespus de recunoscători Domnului, gazdelor noastre, și tuturor celor care s-au ostenit și de această dată cu această lucrare binecuvântată.

         

Îi mulțumim Domnului și pentru încercarea prin care i-a fost dat familiei Tofan să treacă. Fratele Vasile a fost internat de urgență la Spitalul județean din Bistrița și a fost operat de colecist. A revenit în mijlocul nostru cu 2 zile înainte de încheierea lucrărilor și am lăudat cu toată adunarea Numele Domnului pentru felul minunat în care potrivește El toate lucrurile. Slăvit să fie Domnului!

 

A slujit cu învățătură:

Ø Ioan Panican: -Nelimitat în putere și bunătate” – 1 Împ. 20;

Ø Ioan Panican: - Credincios până la moarte” – Apoc. 2:10;

Ø Ioan Panican: - Isus și cei ce cred în Numele Lui” – Ioan 2:23-25;

Ø Ioan Panican: - Suflete învrăjbite” – 1 Sam. 1:6-8;

Ø Ioan Panican: - Călătoria spre Canaan” – Gen. 12

 

Gândurile și imaginile despre Dumnezeu care nu vin din Cuvântul lui Dumnezeu, sunt idolatre.

 

Prin Isus, Îl cunoaștem pe Dumnezeu așa cum este: nelimitat în putere și în bunătate.

 

În 1 Împ. 20 ni se povestește că sirienii fiind bătuți de evrei într-o luptă pe care au dat-o împotriva lor în munți, și-au spus că Dumnezeul evreilor este un Dumnezeu al munților, pe când în văi, sigur este neputincios. Bazați pe această convingere i-au atacat pe evrei a doua oară, de această dată în vale, dar au fost bătuți mai rău.

 

Isus știa că Dumnezeu nu este numai al munților, ci și al văilor. Și este esențial pentru cei credincioși să își însușească această concepție despre Dumnezeu.

 

Împrejurările schimbă lucrurile, dar nu și pe Dumnezeu. El este nelimitat în putere și în bunătate, în orice loc, în orice timp (și în sec. XXI), și în orice împrejurare.

 

Isus credea că Dumnezeu este și Dumnezeul munților, dar și Dumnezeul văilor. Că a fost Dumnezeul minunilor în vremea patriarhilor și în pustie, dar că este același Dumnezeu și în vremea vieții Lui pământești. De aceea s-au și săvârșit prin Isus minuni.

 

Dumnezeu este al tuturora, al generalilor și al ostașilor de rând, al predicatorilor mari, dar și al predicatorilor mici. El nu privilegiază pe nimeni. Isus Și-a ales ca apostoli pescari și vameși care la început au fost necredincioși. Ce plămădeală! El credea în puterea și bunătatea nelimitată a lui Dumnezeu. Cu acești apostoli a schimbat El lumea. Slăvit să fie Domnul!

 

Biblia spune că suntem străini și călători pe acest pământ. După viața pământească urmează viața veșnică. Viața continuă după moarte.

 

La naștere, sufletul moare față de realitatea spirituală și se închide în lumea simțurilor (materială, fizică, trupească). La moarte, sufletul se eliberează de lumea simțurilor și reintră în lumea realităților spirituale. Descompunerea fizică este naștere spirituală. Avraam și-a dat duhul și a murit, după o bătrânețe fericită, înaintat în vârstă și sătul de zile; și a fost adăugat la poporul său. (Gen. 25:8)

 

Moartea este pentru cel credincios trecerea într-o altă ceată, superioară, de slujitori ai lui Dumnezeu. El se obișnuiește zilnic cu gândul morții. Fiecare culcare în pat îi este ca o culcare în mormânt.

 

Apostolul Pavel, vorbind despre moartea sa, spune: „clipa plecării mele este aproape.” (2 Tim. 4:6). Se ridică ancora, se întind pânzele, se iese din port spre mare. Credinciosul, prin moarte, intră în oceanul unei sfere mai largi, și a unor oportunități mai mari. De aceea, moartea nu îl tulbură.

 

Nimeni dar să nu ne se mai îndoiască cu privire la realitatea învierii. Ce legătură poate fi între Hristos și Belial? Sau ce legătură are cel credincios cu cel necredincios? (2 Cor. 6:15).

 

După moarte, nimeni nu spune: „O, să fi avut mai mult bine cât am fost pe pământ!”, ci „să fi făcut mai mult bine!”, căci moartea individualizează și conștiința este singura voce care se mai aude. Suferințele pricinuite altora, îi urmăresc pe necredincioși ca o umbră.

 

Oricine crede în Fiul, nu este judecat, dar cine nu crede a și fost judecat.” (Ioan 3:18)

 

Credinciosul merge de-a dreptul la Isus pentru a primi noi însărcinări. Necredinciosul nu știuse că tot timpul este observat și judecat de Dumnezeu. Acum, după moarte, el își vede judecata și începe starea de conștiință – iad.

 

Creștinul adevărat „moare înainte de a muri”, „și trăiește înainte de a trăi”

 

Dacă deci ați înviat împreună cu Hristos, să umblați după lucrurile de sus, unde Hristos șade la dreapta lui Dumnezeu. Gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. Căci voi ați murit, și viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Când Se va arăta Hristos, viața voastră, atunci vă veți arăta și voi împreună cu El în slavă. Col. 3:1-4

 

Nimic nu este mai important decât să fim oameni de încredere în ochii lui Dumnezeu. Când Isus era pe pământ mulți mergeau după El pentru că vedeau semnele pe care le făcea. Ei credeau în semne, dar nu credea în Cel care le făcea. De aceea : „Isus nu se încredea în ei.” El este foarte prudent înainte de a Se încrede în cineva. El nu crede în convertiri ușoare și nu poate încredința tainele Împărăției Sale unor astfel de oameni. Situația este aceeași și astăzi. Cei ce sunt pământești nu pot să placă lui Dumnezeu, oricât le-ar plăcea lor de Dumnezeu. (Rom. 8:8)

 

Firea pământească nu este decât carne neputincioasă, de aceea trebuie să ne naștem din nou. Cucerirea unui suflet de Adevărul lui Hristos este nașterea din nou.

 

Sufletele învrăjbite sunt osândite veșnic, iar indignarea justificată nu este nimic altceva decât strălucirea înțelepciunii satanice.

 

Ana, mama lui Samuel, nu a răspuns la insultă cu insultă. Nici la „înțepăturile” Peninei, și nici la „înțepăturile” lui Eli. De aceea a plecat binecuvântată de la Casa Domnului, și l-a primit pe Samuel, prin care Dumnezeu a făcut o mare lucrare de trezire spirituală în Israel. Nu întoarceți rău pentru rău, nici ocară pentru ocară; dimpotrivă, binecuvântați, căci la aceasta ați fost chemați: să moșteniți binecuvântarea. (1Petru 3:9)

 

Când îi tratăm greșit pe cei din jur, indiferent cât de întemeiată ar fi o astfel de atitudine, rugăciunile sunt împiedicate. Să luăm bine aminte, să luăm foarte în serios Cuvântul Domnului! Bărbaților, purtați-vă și voi, la rândul vostru, cu înțelepciune cu nevestele voastre, dând cinste femeii ca unui vas mai slab, ca unele care vor moșteni împreună cu voi harul vieții, ca să nu fie împiedecate rugăciunile voastre. (1Petru 3:7)

 

Au slujit prin cântare: Dana Lăcătușu, Rudi Lăcătuș, Heidi Lăcătuș, familia Suciu, Timotei Băngean, Cristi Iancu, Anca Aniței, Elisabeta Aniței, Ina Țiclea, familia Tofan Vasile, familia Ambrău, Lidia și Aurelian Fodorean, Carmen Hanuseac; poezie: Lia Surdu, Darius Avram, Luis Avram, Florin Avram, Heidi Lăcătuș, Naty Suciu, Nelu Suciu, Andrei Suciu, Vali Vișan, Ionică Danciu, Rut Suciu, Lidia Roman; mărturie: Lia Surdu, Dana Lăcătușu, Florin Avram, Rudi Lăcătuș, Nelu Suciu, Cristi Iancu, Ghiță Turcu, Alexandru Bălean, Angela Bălan, Dorel Bogdan, Vasile Tofan, Daniel Tofan, Aurelian Fodorean, Alex Aniței, Ovidiu Milian, Heidi Lăcătuș, ș.a.

 

Din cuvântul de rămas bun al participanților:

Moise Eusebiu – Galați: Mă rog Domnului ca tot ce-am învățat aici să lucreze la întărirea credinței și caracterului meu.

Ovidiu Milian – Hidișel: Am crescut spiritual, m-am simțit ca în familia. Să ne slujim unii altora în dragoste. 1 Petru 3:8-9

Cristian Iancu – Oradea: Îi mulțumesc Domnului și pentru sesiunea aceasta. Mă impresionează mult disciplina din lucrarea aceasta.

Rudi Lăcătuș – Cluj Napoca: M-am cântărit venind aici și am văzut că am slujit deseori pe Dumnezeu cu superficialitate. Îmi doresc ca de acum încolo să-I slujesc Domnului cu seriozitate.

Florin Avram – Frumușița: Avem atâta nevoie de învățătura curată din Cuvântul Domnului. Evrei 11:7

Cosmin Tofan – Galați: Am venit cu jumătate de inimă și plec cu inima plină de pace și bucurie. Slăvit să fie Domnul!

Nicolae Moigrădan – Zalău: Am venit descurajat în locul acesta. Aici am fost întărit și doresc să mă apropii de Domnul cu toată inima, nu cu plictiseală și cu gândul că le știu pe toate. Mă voi ruga mereu Domnului pentru lucrarea din locul acesta.

Ian Țiclea – Cluj Napoca: Să ne rugăm pentru frații slujitori care sunt greu încercați în vremurile acestea.

Milică Tofan – Galați: Mă rog Domnului să ne unească tot mai mult în jurul Lui. Iosua 1:9

Gheorghe Turcu – Vulcan: Vă rog să mă iertați dacă v-am greșit cu ceva.

Alexandru Aniței – Feldioara: Am învățat multe lucruri de mare preț în locul acesta, pentru mine și familia mea. 1 Petru 1:22

Andrei Suciu – Baia Mare: Să mergem din locul acesta întăriți în credința adevărată. Evrei 11:1

Ioan Lăcătuș – Reșița: Mulțumesc Domnului pentru harul de a fi fost aici în această săptămână.

Gheorghe Lucuța – Oradea: Aici ne întărim mult în credință. Să rămânem tari în Domnul! 1 Cor. 16:13

Natanael Suciu – Baia Mare: La început, nu am crezut că voi fi binecuvântat venind aici, dar binecuvântările primite în locul acesta au depășit mult așteptările mele. Slăvit să fie Domnul!

Ioan Suciu – Baia Mare: M-au bucurat mult cântările din locul acesta. Nu mă mai săturam să le ascult și să le cânt.

Aurelian Fodorean – Tinca: Să-l punem pe Dumnezeu la încercare.

Dorel Bogdan – Oradea: Fiecare venire la Școala Maranata este o mare provocare. Să mergem de aici cu traista inimii bine cusută, să nu mai curgă făina Cuvântului Domnului din inima noastră. La această școală am avut de-a lungul timpului mari beneficii.

Daniel Tofan – Galați: Parcă nu voiam să vin aici. Cel rău se luptă să ne împiedice să facem voia Domnului, Domnul însă a biruit și de această dată. Aici s-a făcut o lucrare mare pentru familia noastră. Am fost întăriți prin toți frații.

Emanuel Țiclea – Cluj Napoca: Mi-aș fi dorit ca învățăturile de aici să le fi cunoscut de mai multă vreme. Aș fi fost mai tare în încercări.

Mariana Țiclea – Cluj Napoca: În locul acesta, cei care s-au rătăcit de pe calea Domnului găsesc iarăși drumul mântuirii. Iacov 5:19-20

Olimpia Suciu – Baia Mare: Sunt pentru prima oară la Școala Maranata. Domnul mi-a vorbit și am luat noi hotărâri. Am fost mult binecuvântați în locul acesta. Ne-am odihnit și în trup și în suflet.

Elisabeta Aniței – Feldioara: Aici m-am simțit protejată, ocrotită, hrănită și încurajată în rugăciune, cântare, cuvânt, părtășie frățească. Îmi doresc mult să fiu o lumină printre colegii mei de la facultate.

Ioana Tudor – Cluj Napoca: Mulțumesc că m-ați primit cum se cuvine. Nu am știut bine exact unde vin și sper să mai ajung în locul acesta.

Florica Ambrău – Dobrești: Aici primesc mereu răspuns la întrebările pe care le am.

Daniela Lăcătușu – Reșița: Tot ce am făcut aici să fie numai spre slava lui Dumnezeu.

Mirela Tofan – Galați: Mulțumesc Domnului că am fost aici în această grea încercare prin care ne-a fost dat să trecem. Am avut zilnic sprijinul întregii frățietăți. Cât de bine potrivește Domnul lucrurile din viața noastră.

Lidia Fodorean – Tinca: Să fim o lumină în întunericul lumii.

Angela Bălan – Madrid: Să merită cu prisosință să venim la lucrările Școlii Maranata. Rom. 8:28

Ligia Cârța – Baia Mare: Mulțumesc Domnului pentru învățăturile primite în locul acesta și, mai ales, pentru mustrări.

Heidi Lăcătuș – Cluj Napoca: Mulțumesc Domnului că ne-a ajutat să înțelegem Cuvântul Lui.

Luis Avram – Frumușița: Domnul să fie cu noi toți, în orice loc. Amin!

 

Preaiubiților, acum suntem copii ai lui Dumnezeu. Și ce vom fi nu s-a arătat încă. Dar știm că, atunci când Se va arăta El, vom fi ca El; pentru că Îl vom vedea așa cum este. Oricine are nădejdea aceasta în El se curăță, după cum El este curat. 1Ioan 3: 2-3

 

În umilință și cu dragoste,

 

 

Ioan Panican

Program - Sesiunea de toamnă 2017 ] [ Scrisori de informare - Sesiunea de toamnă 2017 ] Fotografii - Sesiunea de toamnă 2017 ]

Home ] Sus ] Activitate ] Inscrieri ] Arhiva Articole ] Contact ]