Şcoala Biblică Maranata

Ioan PanicanScrisori de informare - Sesiunea de toamnă 2016

Iubiţi fraţi,

 

Prin îndurarea Domnului, în perioada 05 – 10 septembrie 2016, a avut loc sesiunea de toamnă a Școlii Biblice Maranata – Biserica Dragostei, la  Tabăra Speranța Herina, județul Bistrița-Năsăud.

 

Au participat înspre 70 de persoane.

         

Este o nouă minune pe care a făcut-o Domnul pentru noi toți, într-o lume atât de încurcată și de îngrijorată – cum este lumea în care ne este dat să trăim, – să putem sta liniștiți, pentru câteva zile, în părtășie cu Domnul și cu frații.

         

Mulțumim Domnului și pentru prea iubitul nostru frate Cornel Băngean, administratorul Taberei „Speranța”, care s-a pus la dispoziția lucrării din acele zile cu toată dăruirea și cu toată familia. Slăvit să fie Domnul!

         

Au slujit cu învățătură:

Ø Ioan Panican: - „Planul lui Dumnezeu pentru viața ta” – Ieremia 29:11;

Ø Ioan Panican: - Isus și Legea” – Matei 5:17-20;

Ø Ioan Panican: - Curajul adevărului” – 1 Ioan 4:18, Ioan 8: 30-32;

Ø Ioan Panican: - Iona” – Marcu 1:17;

Ø Ioan Panican: - Avraam, tatăl tuturor credincioșilor” – Genesa 17-21.

 

Predica de pe munte se mai cheamă și harta Împărăției lui Dumnezeu. Noi trăim în această Împărăție, suntem copiii Împăratului și trebuie să-I dăm slavă, trăind o viață de neprihănire. Predica de pe munte a fost rostită și împotriva fățărniciei (prefăcătoriei).

Isus a venit să împlinească Legea și Proorocii (Matei 5:17).

 

Legea are valoare veșnică, în cele mai mici detalii (Matei 5:18).

 

Legea a fost dată prin Duhul Sfânt. Isus a venit să ne ajute să împlinim Legea prin Duhul Sfânt. Când Duhul Sfânt vine peste noi ne face stabili, tari și plini de putere.

Isus a venit să extindă Legea dată de Dumnezeu (Romani 8:2-4).

 

Cum putem fi mari în Împărăția cerurilor?

1.     Păzind poruncile,

2.     Și învățând și pe alții să le păzească (Matei 5:19).

 

Legea este sfântă (Romani 7:12).

 

Dragostea de Dumnezeu și de aproapele nostru este împlinirea Legii. Dragostea ne face să împlinim Legea cu bucurie (Romani 13:8-10).

 

Tatăl și Fiul vin acolo unde domnește dragostea… vom locui împreună cu el.

 

Israel era în robie, într-o situație foarte grea, în întuneric, dar în mijlocul întunerecului au primit un cuvânt din partea Domnului. Ce minunat este cuvântul: Așa vorbește Domnul oștirilor! (Ieremia 29:4)

 

Tu poate treci printr-un astfel de capitol întunecat în viață, sau poate chiar toată cartea vieții tale a fost neagră. Crede astăzi cu toată inima că Dumnezeu are un plan și pentru tine și pentru viața ta. Vrea să-ți dea un viitor și o nădejde. Dumnezeu are putere să schimbe tot răul în bine (Ieremia 29:11).

 

Este foarte important, în astfel de situații, să știm de unde am venit și unde suntem pe drum când Dumnezeu ne eliberează, ca să nu ne întoarcem și să mergem iarăși pe același drum.

 

Pentru aceasta trebuie să-L căutăm pe Dumnezeu din toată inima, și să nu alergăm la oameni (Ieremia 29:13-14).

 

Dumnezeu are putere asupra lutului, dar a dat lutului posibilitatea de a alege. Lutul trebuie să fie moale, maleabil. Rugăciunea și Duhul Sfânt te țin moale (ascultător) în fața Domnului.

 

Lutul trebuie să se învârtă pe roată. Când tu te miști, Dumnezeu formează viața ta. Tu trebuie să faci mereu pași în credință, altfel Dumnezeu nu poate face nimic cu tine. Totul depinde de cât de mult se lasă lutul prelucrat (Ieremia 18:1-10).

 

Chemarea lui Isus înseamnă pentru noi o schimbare radicală, ceva ce nu am fost înainte. Un om mântuit devine un câștigător de suflete (evanghelist).

 

Isus le-a zis: „Veniți după Mine, și vă voi face pescari de oameni.”(Marcu 1:17)

După chemare, mulți trec prin experiențele lui Iona.

 

Cartea Iona este o comoară de mare preț. Un studiu biblic intitulat Când mila biruie judecata, alcătuit din șapte părți: chemarea, fuga (răzvrătirea), încercarea, falimentul, pocăința (întoarcerea), marea biruința și lecția învățată.

 

Pentru mersul la Ninive se îngrijește Domnul de prețul călătoriei. Pentru mersul la Tars, plătești tu prețul călătoriei (Iona 1:3).

 

Când nu suntem în voia Domnului, vine vântul pe toate zonele vieții, vine necazul și peste cei din jur, nu ne distrugem doar pe noi. Încurci tu viețile celor din jur datorită răzvrătirii tale? (Iona 1:4)

 

Când ajungem în  prăpastie singurul lucru care ne mai rămâne de făcut este să alergăm la Dumnezeu.

 

Iona s-a rugat serios în pântecele peștelui, s-a pocăit de răul care l-a făcut și a învățat să prețuiască pe cei pe care îi disprețuia. Acum a fost gata să le propovăduiască oamenilor lucruri pe care nu le place să le audă (Iona 2: 1-9).

 

Dumnezeu nu a intervenit până când Iona nu s-a pocăit (Iona 2:10).

 

Dumnezeul nostru este un Dumnezeu care dă mereu o nouă șansă. A vorbit a doua oară lui Iona (Iona 3:1). Dacă te întorci la El, îți va da o a doua șansă în căsnicia ta, în lucrarea sau chemarea ta. Tu trebuie să-ți schimbi mintea și atitudinea și să faci ce-ți cere El.

 

După pocăință, Iona s-a dus la Ninive și cu o frază a schimbat întreaga cetate: om potrivit, loc potrivit, oameni potriviți, mesaj potrivit.

 

Lecția învățată. Nimic din ceea ce facem pentru noi înșine nu va rămâne nedistrus. Nimic nu durează veșnic. Nici noi și nici civilizațiile.

 

Doar Dumnezeu rămâne pe veci, și pe veci rămân și cuvintele Sale: „Și Mie să nu Îmi fie milă de Ninive…!

 

Să nu cruțe El oare pentru vecie sufletele care I se încredințează?

 

Au slujit, în cadrul minunatelor şezători duhovniceşti, după cum urmează: cântare: Lia Surdu, Elemer Muzur, Rodica Scheel, Samuel Buzle, Karoly Koczi, Nicu Ciurto, Alexandru Trișcă, Mariana Pamfil, Magdalena și Precup Nica, Viorica Buruiană, Carmen Hanuseac, grup Ambrău, Cristina Toma, Iasmina Birta, Cristian Iancu, familia Onigaș Ioan și Virginia, familia Vasile Tofan, Vasile Fodorean, Ami și Fivia Țiclea, grup Sărata; poezie: Viorica Buruiană, Vasile Fodorean; mărturie: Carmen Hanuseac, Lia Surdu, Mihaela Szabo, Elemer Muzur, Cornel Băngean, Viorica Buruiană, Karoly Koczi, Nicu Ciurto, Ovidiu Milian, Alexandru Trișcă, Mariana Pamfil, Mariana Țiclea, Ioan Onigaș, Virginia Onigaș, Cristina Toma, Cristian Iancu, Rus Romulus Tiberiu, Vasile Tofan, David Bălean, Carmen Hanuseac, Vasile Fodorean, ș.a.

         

Din cuvântul de rămas bun:

          Gheorghe Turcu – Vulcan: Am venit foarte apăsat în locul acesta, dar Domnul m-a ridicat. Psalmul 23

          Vasile Tofan – Galați: Am venit foarte descurajat. Am strigat la Domnul cu întreaga familie și Domnul m-a ridicat în fiecare zi, pas cu pas. Mărire Domnului!

          Dorel Bogdan – Sânandrei: Am avut mari impedimente, dar am dorit mult să vin la Izvorul vieții. Am fost săturat după dorință. Galateni 5:1

          Daniel Tofan – Galați: Domnul a fost aici cu noi și ne-a întărit. Domnul Se luptă pentru noi, noi să stăm liniștiți înaintea Lui. Să ne rugăm necurmat unii pentru alții.

          Alexandru Trișcă – Piatra Neamț: Mi-am dorit mult o părtășie sfântă ca aceasta. Ne așteaptă vremuri grele. Să rămânem tari în credință.

          Gheorghe Lucuța – Oradea: Evrei 13:24

          Vasile Naș – Cluj Napoca: 1 Timotei 6:11. Îmi doresc mult să ajung și eu la toate aceste lucruri.

          Moise Lucuța – Viena: Am 14 copii și 50 nepoți. Am lucrat mult în viață, dar am neglijat biserica. Nici odată nu am avut o bucurie sufletească mare ca în locul acesta.

          Cristian Iancu – Inand: 2 Samuel 10: 11-12. Numai Domnul ne poate întări și ne poate îmbrăca pentru lupta credinței.

          Florin Birta – Chișoda: Prov. 22:20 este rezumatul a tot ceea ce a însemnat venirea mea în locul acesta.

          Vasile Fodorean – Cluj Napoca: Această lucrare este ziditoare și folositoare. Să meargă mai departe, prin harul Domnului.

          Karoly Koczi – Dumitrița: Am venit apăsat, dar aici am primit bucuria Duhului Sfânt. Îi mulțumesc Domnului că într-o zi S-a oprit și în dreptul meu.

          Emanuel Țiclea – Cluj Napoca: Psalmul 115:15

          Carmen Hanuseac – Cluj Napoca: Îi mulțumesc Domnului pentru întreaga lucrare săvârșită în locul acesta: învățare, mustrare, îndrumare, întărire. Apocalipsa 3:11.

          Mariana Turcu – Vulcan: Am venit aici trântită la pământ. Aici Domnul mi-a vorbit și m-a ridicat. Vă mulțumesc tuturor.

          Rodica Scheel – Prod: Au fost aici câteva zile de mari binecuvântări și mângâieri. Cel mai mult m-a bucurat zâmbetul pe care l-am văzut aseară, la rugăciune, pe chipul sorei Mariana Turcu.

          Iasmina Birta – Chișoda: Să sporim în dragoste unii față de alții. 

          Viorica Buruiană – Timișoara: Aici am primit putere, nădejde, înțelepciune. Aici am simțit dragoste de la fiecare. Parcă ne cunoaștem din totdeauna. Efeseni 2:10

          Daniela Galea – Chișoda: Școala Maranata este pentru mine ca un centru de recuperare spirituală.

          Dana Băngean – Bistrița: Am dorit mult să veniți iarăși la noi.

          Virginia Onigaș – Bistrița: Mă bucur că Domnul a făcut să răsară iarăși Soarele Neprihănirii peste mine. Îi cer Domnului să-mi lărgească inima să vă pot păstra pe toți în rugăciunile mele.

          Ami Țiclea – Cluj Napoca: De câte ori vin aici, Domnul mă eliberează de tot răul.

          Mariana Țiclea – Cluj Napoca: Și venirea mea la Școala Maranata este o mare binecuvântare. Am așteptat cu mare interes și sesiunea aceasta.

 

Rămâi cu noi Eternă Sărbătoare,

Căci Tu ne ești al vieții noastre Rai.

În noaptea-ntunecoasă ne ești Soare,

Rămâi cu noi, Eternă Sărbătoare,

Odihna mântuirii să ne dai!

 

Fraților, dacă s-a rătăcit vreunul dintre voi de la adevăr, și-l întoarce un altul,

să știți că cine întoarce pe un păcătos de la rătăcirea căii lui,

va mântui un suflet de la moarte și va acoperi o sumedenie de păcate. - Iacob 5:19-20

 

 

Ioan Panican

Program - Sesiunea de toamnă 2016 ] [ Scrisori de informare - Sesiunea de toamnă 2016 ] Fotografii - Sesiunea de toamnă 2016 ]

Home ] Sus ] Activitate ] Inscrieri ] Arhiva Articole ] Contact ]