Şcoala Biblică Maranata

Ioan PanicanScrisori de informare - Sesiunea de toamna 2011

Iubiţi fraţi,


Prin îndurarea Domnului, între 26 oct. - 01 nov. 2011, a avut loc sesiunea de toamnă a Şcolii Biblice Maranata – Biserica Dragostei, la Casa Elim, Zărneşti.


Îi suntem nespus de recunoscători Domnului şi pentru această întâlnire, pentru acest timp de har petrecut pe Muntele Domnului, în Casa Domnului, la picioarele Domnului, în părtăşie frăţească.


Slăvit să fie Domnul!


Au fost mai bine de 70 de suflete, din ţară şi din afara ţării: Canada, Statele Unite ale Americii şi Italia. 26 dintre aceştia au fost pentru prima oară.


Suntem recunoscători Domnului pentru fiecare suflet în parte. Fiecare om are mare preţ în ochii Domnului.


Au slujit ca învăţători:


Ø Virgil Achihai: „Simeon şi Ana - sfinţi ai Domnului” (Luca 2:25-38);


Ø Ioan Şerban: „Pavel şi sfinţii din Efes” (Efeseni 1:25-38);

„Vouă vă este prielnică vremea” (Ioan 7:6);


Ø Ioan Panican: „Duhul şi firea” (Romani 8:1-2);

Înţeleptul câştigă suflete” (Proverbe 11: 30);


Ø Viorel Candrianu: „Copacul verde şi cel uscat” (Ezechiel 17);


Ø Bernhard Feder: „Ridicaţi-vă ochii” (Ps. 121:1);


Ø Beniamin Poplăcean: „Închinarea lui Ghedeon” (Jud. 6:11-24);

„Oameni duhovniceşti pentru slujba închinării” (Ps. 84);

„Închinarea cu miros plăcut” (Ioan 12:1-11).


În cadrul şezătorilor duhovniceşti de seară, spre bucuria inimilor noastre, s-a constituit şi o mică orchestră: Adam Marin - saxafon, Iulian Truscai - trompetă, Precup Nica - flügelhorn, Dorel Bogdan şi Dorel Măcelaru – acordeon.


Fratele Adam Ioan, un credincios foarte drag inimii mele, locuieşte de mai mulţi ani în Canada, la Kitchener, şi a participat pentru prima oară la lucrările noastre. Trecut de frumoasa vârstă de 70 de ani, fratele Adam Ioan a fost o mare binecuvântare pentru noi, prin entuziasmul tinereţii şi vigorii sale spirituale.


Au depus minunate mărturii: Adrian Frăţiloiu, Gigi Juravle, Iosif Magda, Doina Magda, Valentin Mureşan, Nemeş Niculina, Iosif Şandor, Mitică Ţofei, Luminiţa Măgheruşan.


Au slujit prin poezie: Rodica Gârboan, Ligia Ciocan şi Lenuţa Poplăcean.


Printre participanţi, s-a numărat, pentru a doua oară, şi tatăl meu Aurel Panican, acum în vârstă de 87 de ani.


Plin de putere şi bucurie sfântă, fratele Aurel, într-o seară, în timpul şezătorii duhovniceşti, s-a ridicat deodată şi a întrebat: „Dar mie, când îmi vine rândul la cântare?” „Acum!” a răspuns toată adunarea. Şi tatăl meu a venit ÎN faţa fraţilor şi a cântat trei cântări sfinte. L-am însoţit toţi împreună cu orchestra.


Mărire Domnului pentru astfel de oameni!


În mila şi îndurarea Lui, Domnul a făcut lucrări minunate şi în viaţa a două surori însărcinate: Oana Magda şi Laura Novăcean. Ne-am rugat cu toată adunarea pentru aceste două surori, pentru rodul pântecelui lor.


Aflată la vârsta de 27 de ani, sora Oana urma să nască pentru prima oară. Având în vedere lucrul acesta, medicii au spus că va fi o naştere dificilă, şi că posibil va trebui să se apeleze la cezariană. Nu a fost deloc aşa. Sora Oana a născut foarte uşor, în câteva minute, fără cezariană. A născut un băieţel sănătos, cu numele Iosif Vladimir, în data de 7 noiembrie 2011.


Mirat, medicul a întrebat pe soţul Oanei: „Cum de a avut loc naşterea aşa de uşor?” Fratele David a răspuns: „A fost o naştere binecuvântată, deoarece s-au rugat lui Dumnezeu, pentru această cauză, zeci de persoane.”


Binecuvântat să fie Numele Domnului, pentru David, Oana, Iosif Vladimir, şi pentru familiile şi pentru copiii noştri.


Cealaltă femeie însărcinată, sora Laura Novăcean, a venit îngrijorată la adunare. Medicii i-au văzut un hematom lângă sarcină. Sora Laura se afla însărcinată în luna a doua.


Ne-am rugat cu toată adunarea şi pentru sora Laura, pentru vindecare. Domnul ne-a făcut de cunoscut că a ascultat cuvântul nostru de rugăciune.


După încheierea lucrărilor, sora Laura a fost din nou la medic pentru ecografie. Ecograful a confirmat vindecarea, nu mai era hematomul lângă sarcină.


Slăvit să fie Domnul!


Vă scriu toate aceste lucruri, numai pentru întărirea credinţei noastre, a tuturor. „Isus Hristos este acelaşi ieri şi azi şi în veci!” (Evrei 13:8)


Sora Ina Dobrotă, mama Laurei, o săptămână după terminarea adunării noastre, a încheiat legământ cu Domnul în apa botezului, într-o biserică din Sibiu. La acest minunat eveniment, a participat şi pastorul B. Poplăcean care a vestit Cuvântul Domnului cu autoritate.


Bucuria părtăşiei noastre a fost marcată şi de prezenţa la adunare a fratelui Marin Ladar, chemat de Domnul în lucrarea de misiune în Mozambic, Africa. Dumnealui ne-a prezentat un material documentar despre misiunea sa atât ca un slujitor al Evangheliei, cât şi ca medic cu o inimă aleasă, pentru a veni în ajutorul celor sărmani şi săraci.


Mulţumim Domnului şi pentru cei doi sărbătoriţi, Doina Magda şi Adrian Frăţiloiu, care ne-au oferit un alt prilej de bucurie sfântă, în Domnul, cu Domnul şi cu fraţii.


Ar mai fi multe de spus. Ne oprim însă aici, nu înainte de a vă încredinţa în mâna Domnului, pentru sfârşitul acesta de an, şi pentru începutul anului care ne stă în faţă.


„Ascultaţi-Mă, casa lui Iacov, şi toată rămăşiţa casei lui Israel, voi pe care v-am luat în spinare de la obârşia voastră pe care v-am purtat pe umăr de la naşterea voastră: până la bătrâneţea voastră Eu voi fi Acelaşi, până la cărunteţele voastre vă voi sprijini. V-am purtat, şi tot vreau să vă mai port, să vă sprijinesc şi să vă mântuiesc.” (Isaia 46:3-4)


Dorinţa inimii mele pentru noi toţi, este ca şi în anul care vine, „Domnul să ne fie desfătarea.” Psalmul 37:4


Dumnezeu să vă binecuvânteze!

Robul Domnului Isus,


Ioan Panican

Program - Sesiunea de toamna 2011 ] [ Scrisori de informare - Sesiunea de toamna 2011 ] Fotografii - Sesiunea de toamna 2011 ]

Home ] Sus ] Activitate ] Inscrieri ] Arhiva Articole ] Contact ]