Şcoala Biblică Maranata

Ioan PanicanScrisori de informare - Sesiunea de toamna 2010

Iubiţi fraţi,

 

Prin mila Domnului, sesiunea de toamnă a Şcolii Biblice Maranata, s-a desfăşurat la Casa Elim, Braşov-Zărneşti, în perioada 20-25 septembrie 2010.


Au participat fraţi şi surori, suflete scumpe, din ţară şi din străinătate: Canada, Germania, Spania, SUA.


Deoarece locul nostru de adunare „nu ne-a mai încăput”- ce expresie interesantă -, mai mulţi fraţi au fost găzduiţi într-o pensiune din apropiere.


Domnul a revărsat şi de această dată har îmbelşugat peste adunarea noastră - Biserica dragostei -, motiv pentru care, la sfârşit, unii dintre participanţi
au mărturisit cu tristeţe: „Timpul petrecut aici a fost prea scurt”.


Au slujit ca învăţători:


- Virgil Achihai : Iacov 5.17,18 Lucrarea lui Ilie: Ilie închide cerul, pentru a deschide inimile oamenilor pentru Dumnezeu.


- Emil Meştereagă: Matei 7.21-29 Lucrarea de amăgire a vrăjmaşului.
 Matei 25.1-13 Veghere cu înţelepciune.


- Eftenaru Ion : Cartea Estera; tâlcuire.


- Chivoiu Ionel: Ieremia 30.1-18 Mângâiere în suferinţă.


- Candrianu Viorel : 2 Împăraţi 4.1-7 Harul, un diamant cu 100 de feţe.

 2 Împăraţi 7.1-20 Talantul pus în negoţ.


- Şerban Ioan : 1 Corinteni 14.26 Soluţii pentru biserica aflată în criză.

 Coloseni 3.16 Identificarea cântării duhovniceşti.


- Bernhard Feder : Faptele Apostolilor 1.4 Aşteptarea creştinului.


 Dintre slujitori, au participat pentru prima oară la adunarea noastră următorii:

- Ion Eftenaru - Galaţi, pentru mulţi ani împreună slujitor cu preaiubitul nostru frate Costică Tudose (întemniţat pentru credinţă, fratele Costică a trecut la Domnul în urmă cu câţiva ani.


- Ioan Şerban - Arad, slujitor al Domnului în Biserica „Aradul Nou”.


- Emil Meştereagă - Bucureşti, slujitor în Biserica „Vestea bună”.


Mulţumim Domnului pentru aceşti fraţi scumpi şi pentru lucrarea pe care Domnul a făcut-o, prin dumnealor, în mijlocul nostru.


Ne-a bucurat mult şi participarea, pentru scurtă vreme, a unora dintre slujitorii din bisericile din apropiere: Babuţa Sabin, Jugaru Eugen, Pop Aurel, Ilaş Mihai.


Am fost mult binecuvântaţi şi cu scumpii „bătrâni ai norodului”: Ioan Mihalaş, Aurel Panican şi Dumitru Ţofei. Când Duhul Sfânt lucrează în Casa Domnului, nu există loc pentru lucrarea Satanei numită, în mod foarte înşelător: „Conflictul între generaţii”. Participanţii au avut vârste cuprinse între 22 şi 86 de ani. Slăvit să fie Domnul!


Au fost şi de aceasta dată, prin harul Domnului, „şezători duhovniceşti” mult binecuvântate, uneori prelungite mult peste miezul nopţii.


În adevăr, putem spune că: „Nu ne-a mai încăput nici locul şi nici timpul”.
 

Vrednicul nostru frate şi împreună slujitor, Dan Bercian, a înregistrat nenumărate mărturii şi interviuri, a înregistrat şi cea mai mare parte a lucrărilor Şcolii, pentru Radio Unison - Zalău. Domnul să binecuvânteze însemnata lucrare pe care o face fratele Dan Bercian şi în acel loc, la radio.


După cum bine se ştie, în urmă cu câteva luni, fratele nostru Ionică Sighiartău, a trecut la cele veşnice. Dumnealui şi-a dorit mult să se alăture lucrărilor Şcolii Maranata. Nu a mai apucat. Au participat, însă, soţia şi unul dintre fii: Mia şi Robert Sighiartău. Sora Mia a mărturisit, emoţionată, cum a fost călăuzită de Dumnezeu, prin vis, să ajungă în mijlocul adunării noastre şi, cum, visul s-a împlinit întocmai. Slăvit să fie Domnul!


Ar mai fi multe de spus, dar credem că este înţelept să ne oprim aici. Domnul Isus, Mântuitorul nostru, să fie lăudat şi binecuvântat pentru toate aceste minunate lucruri.


Pace şi dragoste,


Robul Domnului,


Ioan Panican

Program - Sesiunea de toamna 2010 ] [ Scrisori de informare - Sesiunea de toamna 2010 ] Articole - Sesiunea de toamna 2010 ] Fotografii - Sesiunea de toamna 2010 ]

Home ] Sus ] Activitate ] Inscrieri ] Arhiva Articole ] Contact ]