Şcoala Biblică Maranata

Teodor PandreaScrisori de informare - Sesiunea de toamna 2009

Iubiţi fraţi, în Domnul

Vremurile în care ne este dat să trăim sunt numite în Sfânta Scriptura "vremurile din urmă" sau "zilele din urmă".

Biblia descrie cu acurateţe aceste "zile din urmă": crize economice, sociale, morale, spirituale, etc., crize care cuprind lumea întreagă.

Cuvântul Domnului ne vorbeşte, însă, şi de criza prin care va trece Biserica în aceste "vremuri din urmă": din exterior prin persecuţii, iar din interior prin amăgire (Mat. 24:9, 10, 23, 24; 2Tes. 2:9; Apoc. 13:7, 13-17)

Iată de ce se cuvine să mulţumim Domnului o data mai mult pentru harul de care ne-a făcut parte şi în toamna aceasta, de-a ne întâlni nestingheriţi de nimeni şi de nimic, la Şcoala Biblică Maranata, între 19-24 octombrie, la "Casa Elim".

Ne-am bucurat şi de această dată de părtăşia frăţească şi de învăţătura din Sfânta Scriptură.

Dan Boingeanu a făcut o paralelă între crizele din timpul Judecătorilor din Vechiul Testament şi crizele pe care le trăim noi, în aceste vremuri:

- criza morală, amestecul Bisericii cu lumea.

- criza spirituală; "Au părăsit pe Domnul" Jud. 2:12

- criza socială; "Fiecare făcea ce îi plăcea" Jud. 21:25

- criza economică, foametea.

Viorel Candrianu - Genesa 26:12-33. „Când filistenii astupă fântânile”:

a. Sapi alte fântâni.

b. Cureţi fântânile vechi, "fântânile lui Avraam", şi le dai aceleaşi nume.

Bernhard Feder - Apoc. 2:18-25. "Duhul Izabelei în Biserică"

Chivoiu Ionel - Romani 1:16-18. "Eu sunt dator"!

Virgil Achihai - Marcu 4: 35-41 "Potolirea furtunii".

Beniamin Poplacean - 1 Sam. 9:28, Ioan 4:19-24. "Adevăraţii închinători"

- 2 Cronici 5:2-14 "Sfinţirea Templului"

- Neemia."Rezidirea"

Ioan Panican - "Piedici în creşterea duhovnicească".

Luc Henrist - 1 Împăraţi 21: 1-16 „Teologia înlocuirii”. Fratele Luc este un foarte bun prieten al României şi apropiat lucrărilor Şcolii Maranata, mult iubit de fraţi.

Pentru prima dată, au fost cu noi la închinare şi pastorii Ilie Gogoşoiu şi Ioan Leric din Bucureşti. Pastorul Leric, fost întemniţat de comunişti pentru credinţă, a cunoscut îndeaproape familia Wurmbrand.

Au participat, prin îndurarea Domnului, peste 60 de persoane, din ţară şi din afara ţării.

După cum bine se ştie, următoarea întâlnire va avea loc tot la "Casa Elim", între 14-19 dec., prin mila Domnului.

Slăvit să fie Domnul!

Teodor Pandrea

Program - Sesiunea de toamna 2009 ] [ Scrisori de informare - Sesiunea de toamna 2009 ] Fotografii - Sesiunea de toamna 2009 ]

Home ] Sus ] Activitate ] Inscrieri ] Arhiva Articole ] Contact ]