Şcoala Biblică Maranata

Ioan PanicanScrisori informative - Sesiunea de primavara 2018

Iubiţi fraţi,

Prin îndurarea Domnului, în perioada 02 – 06 aprilie 2018, a avut loc sesiunea de primăvară a Școlii Biblice Maranata – Biserica Dragostei, la Casa Elim, Zărnești, județul Brașov.

Au participat înspre 50 de persoane, din țară și din străinătate (USA, Spania, Portugalia, Ungaria, Israel, Rep. Moldova). Pentru fiecare suflet prezent la adunare, pentru gazdele noastre minunate și pentru toți cei care s-au ostenit și de această dată pentru bunul mers al acestei lucrări, Îi suntem nespus de recunoscători Domnului și Mântuitorului nostru Isus Hristos.

Slăvit să fie Domnului!

A slujit cu învățătură:

  • Ioan Panican: - „Veșnicia în inimile noastre” – 1 Cor. 15:19; Col. 3:1-4;
  • Ioan Panican: - „Despre mustrare” – Tit 2:15; 2Tim.4:1-2; 3:16-17:
  • Ioan Panican: - „Împărăția lui Dumnezeu” – Matei 6:33;
  • Ioan Panican: - „Curajul adevărului” – 1 Ioan 4:18;
  • Ioan Panican: - „Biruința în furtună” – Romani 8:37; 1 Ioan 4:4.
  • Ioan Panican: - „David și Goliat” – 1 Samuel 17;

Când pierdem perspectiva vieții veșnice, luăm hotărâri greșite și trăim ca lumea. Să ne gândim mereu la veșnicie!

O sută de ani raportați la veșnicie înseamnă zero, 400 de ani înseamnă zero, oricât de mulți ani înseamnă zero; dar ceea ce facem în acest timp zero hotărăște ce vom fi în veșnicie.

Toți vom sta odată în fața scaunului de judecată a lui Hristos. (2 Cor. 5:9-10)

Vom fi judecați cu privire la:

1. Cum ne-am zidit viața personală; cum am lucrat împreună cu harul lui Dumnezeu pentru a ne dezvolta un caracter asemănător lui Hristos; cum am influiențat viața semenilor noștri.

2. Cum am zidit Împărăția lui Dumnezeu în inimile oamenilor, potrivit chemării și darurilor noastre.

Noi alegem; zidim în veșnicie sau pe pământ.

Capacitatea noastră de a zidi Împărăția lui Dumnezeu se bazează pe ascultarea noastră de Duhul Sfânt.

Teama și spaima dispar când știm că cerul este adevărata noastră casă. Pe pământ suntem străini și călători. (Fil. 3:20)

Când ne pocăim și credem în Isus, intrăm în Împărăția lui Dumnezeu. Când Îi spunem „Da” lui Isus, Împărăția lui Dumnezeu se mută în inima noastră.

Isus propovăduia Împărăția lui Dumnezeu peste tot unde umbla și ne-a trimis și pe noi să facem același lucru.

Când ajutăm oamenii să fie mântuiți, noi facem pământul mai asemănător cu cerul; acolo toți sunt mântuiți. (Ps. 22:22)

Biserica este pe pământ ca să răspândească Împărăția pas cu pas, valorile cerului: pace, bucurie, neprihănire, bunătate, iertare, dragoste.

Să nu încetăm să investim în Împărăția lui Dumnezeu. Dumnezeu ne-a chemat să fim împreună lucrători cu El.

Pocăința înseamnă luptă, nu suntem trimiși la o petrecere. Sunt două împărății care sunt vrăjmașe.

Scopul vrăjmașului este să aducă vânt și furtună în viața credinciosului. Să ne oprească din lucrare, să ne țină tăcuți, paralizați de frică, să ne distrugă.

Isus a spus că în lume vom avea necazuri. Peste cel peste care suflă vântul, nu se pune praf niciodată.

Apostolul Pavel nu a călătorit la Roma în confort și siguranță, pe un vas de croazieră. A călătorit în lanțuri și pe o corabie care a naufragiat. Dacă ai o chemare specială și vânturile vor fi speciale.

Isus a biruit pe Satana prin ascultare de Dumnezeu. Când suntem în Isus Hristos și avem pace cu Dumnezeu suntem mai mult decât biruitori.

Învingători sunt aceia care găsesc binele în mijlocul răului.

Dintre toate biruințele, cea mare este să te birui pe tine însuți.

Adevărata biruință este atunci când Dumnezeu primește slava.

Înainte ca David să îl înfrângă pe Goliat, el a trebuit să înfrângă gândurile și opiniile celor din jur. Așa trebuie să facem și noi.

Au slujit prin cântare: Rodica Scheel, Natalia Andrieș și Elena Avram, Sara Costache, Emanuela Stan, Edy Satinger, Precup Nica, Edy și Eldad, Mirela și Liviu, grup Spania, Mihai Catrinoiu; poezie: Iosua și Elisabeta Balaican, Ștefan Aldea, Mihai Catrinoiu, Florin, Luis și Darius Avram, Radu, Radu Furdulea, Petre Ursu, Magdalena Nica, Mariana Pamfile; mărturie: Rodica Scheel, Rodica Duma, Emanuela Stan, Ruben Ioan Hontau, Edy Satinger, Precup Nica, Nicușor Popilian, Mirela Mihăilă, Radu Pop, Marian Petre, Mariana Pamfile, Anca Hoduț, Eldad Pavîlcu, Dorel Bogdan ș.a.

Din cuvântul de rămas bun al participanților:

Balaican Petrișor – București: Mulțumim Domnului pentru învățăturile gustoase primite aici. Vă rog să purtați în rugăciune Oltenia. Să ne revedem cu bine.

Precup Nica – Brașov: Să păstrăm unirea Duhului prin legătura păcii.

Radu Pop – Spania: Sunt pentru a doua oară la Școala Maranata, dar parcă vă cunosc de-o viață. Plec ridicat, întărit și cu zâmbetul pe buze.

Ruben Ioan Hontau - Arad: Ps. 90:12.

Alexandru Leonte – Spania: După ce plecăm de aici, se văd rezultatele. Vă mulțumesc mult că aveți o inimă bună și ascultați necazurile noastre. Este mare har.

Ștefan Aldea – Arad: Vin întotdeauna cu bucurie aici. Sunt impresionat de disciplina și de cuvântul din locul acesta. 1 Ioan 3:21.

Florin Avram – Galați: Suntem în săptămâna patimilor. Am primit învățături sănătoase. Mulțumesc Domnului pentru toți de aici.

Gheorghe Turcu – Vulcan: Să ne ajutăm unii pe alții să ajungem în Împărăția lui Dumnezeu. Să ne întărim în credință și să fim tot mai aproape de Domnul.

Nicușor Pompiliu – Portugalia: Sunt pentru prima oară aici. Suntem o familie. Am apreciat mult hrana dădătoare de viață, Cuvântul Domnului, cu care este hrănit poporul în locul acesta. Matei 10: 28-38.

Dorel Bogdan – Oradea: Galateni 5:1; 2 Ioan 8.

Doru Ilioi – Suciu de Jos: Aici am avut o continuare a părtășiei din Israel. Am mai fost la o sesiunea a Școlii Maranata în SUA. O săptămâna de felul acesta ne îmbogățește viața. Pierdem mult când nu venim.

Edy Satinger – Israel: Școala Biblică Maranata este o mare binecuvântare. Mulțumesc Domnului pentru credincioșia de 12 ani a acestei lucrări care este pentru întărirea inimii noastre. Ps. 9:1-2 – aceste verste să fie prezente zi și noapte în viețile noastre.

Thomas Gradisch – Codlea: Nici tăierea împrejur nici netăierea înprejur nu sunt nimic, ci credința care lucrează în dragoste.

Costina Satinger – Israel: Am venit aici bolnavi, dar Domnul S-a îndurat de noi și ne-a vindecat, ne-a întărit, ne-a ridicat, ne-a umplut de pace și bucurie. Vă mulțumesc mult pentru dragostea mare pe care o aveți pentru Israel. Ps. 122:6.

Elena Balaican – București: Se merită să venim la Școala Maranata și pe jos, de la orice distanță.

Rodica Duicu – Oradea: Locul acesta este minunat. Lucrarea de aici este minunată. Am fost zidită zilnic pe Cuvântul Domnului! Fil. 4:8.

Emanuela Stan – Ungaria: Sunt pentru prima oară la Școala Maranata. Am aflat lucruri importante aici. Mulțumesc Domnului pentru mărturiile de aici prin care am fost cercetată. Mulțumesc pentru sinceritatea voastră. Vreau să nu mai lipsesc niciodată. Ps. 90:1.

Natalia Andrieș – Rep. Moldova: Am venit descurajată aici, dar Domnul m-a întărit și mi-a răspuns la multe frământări. Domnul este soluția și salvarea noastră la toate problemele.

Mariana Pamfil – Galați: Sunt de multă vreme pe calea credinței, dar aici am avut multe lucruri importante de învățat. Mulțumesc tuturor celor care se jertfesc pentru lucrarea aceasta. 2 Ioan: 3.

Anca Hoduț București: Am venit aici cu multe întrebări și Domnul mi-a răspuns în fiecare zi. Am fost zidită și de mărturiile auzite. Fil. 4:13.

Nicoleta Oprea – SUA: Sunt mulțumitoare și recunoscătoare Domnului pentru că am ajuns din nou în locul acesta împreună cu băiatul meu Michael. Vă mulțumesc tuturor pentru dragostea și atenția ce ne-ați arătat-o. Am apreciat mărturiile tuturor. M-au întărit.

Rodica Scheel – Sibiu: Domnul lucrează în mod excepțional pentru copiii Lui. Mă rog pentru toți oamenii și pentru copiii mei, ca Dumnezeu să-i scape de vremurile care vor veni.

Şi viaţa veşnică este aceasta: să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat, şi pe Isus Hristos pe care L-ai trimis Tu. Ioan 17:3

În umilință și cu dragoste,

 

Ioan Panican

Program - Sesiunea de primavara 2018 ] [ Scrisori informative - Sesiunea de primavara 2018 ] Fotografii - Sesiunea de primavara 2018 ]

Home ] Sus ] Activitate ] Inscrieri ] Arhiva Articole ] Contact ]