Şcoala Biblică Maranata

Ioan PanicanScrisori de informare - Sesiunea de primavara 2011

Iubiţi fraţi,

Prin îndurarea Domnului, în perioada 28 martie – 2 aprilie 2011, a avut loc sesiunea de primăvară a Şcolii Biblice Maranata – Biserica Dragostei.

 

Au participat în jur 70 de fraţi şi surori, din diferite zone ale ţării.

 

Mulţumim Domnului şi pentru cele 19 suflete care au participat pentru prima oară la lucrările Scolii.

 

Fraţii noştri, mult iubiţi şi mult doriţi, de la Adunarea Oastea Domnului – Galaţi, au venit în număr mai mare decât în trecut, şi anume în număr de 13. Slăvit să fie Domnul!

Au slujit ca învăţători:

 

- Ioan Şerban:

Credinţa celui neprihănit” (Habacuc 2:1-4)

„Strigă!”(Isaia 40:6)

 

- Ioan Panican:

Lucrarea Duhului Sfânt în lume”(Geneza 24)

De la Înviere la Cincizecime(Fapte1:3)

Cum să sfârşim alergarea cu bine”(2Timotei4:1-8)

 

- Ioan Chivoiu:

O jertfă bine primită” (Geneza 4:1-16)

Mielul lui Dumnezeu ”(Ioan 1:29-41)

 

- Emil Meştereagă:

Ce aşteptă Domnul de la noi când venim în Casa Lui?” (Apoc.3:14-21)

Mila a doua(Matei 5:41)

Porunca iubirii(1Ioan 2:4-6)

Cu Domnul la Cină(Rut 2: 13-14)

 

În timpul unei lecţiuni biblice, tânărul Marius Boca din Bistriţa, vestitor al Evangheliei, a mărturisit cum i s-a descoperit Domnul în vis, în momentul în care a hotărât să instaleze în casă cablu cu programe de televiziune. Spunea dumnealui că în felul acesta Domnul i-a arătat că deschide uşa casei lui pentru o mulţime de demoni, care urmau să pună stăpânire pe el şi familia lui. În consecinţă, fratele nostru a respins imediat şi categoric ofertele celor de la cablu, şi prezenţa televizorului în casa dumnealui.

 

Noi suntem convinşi că tot ce înseamnă astăzi media (televiziune, radio, internet, ziare, reviste) face parte din sistemul de distrugere a societăţii umane numită în Scripturi „Fiara”. Să luăm aşa dar bine seama şi să ne păzim de Cel Rău, pe noi şi familiile noastre.

 

Şezătorile duhovniceşti, desfăşurate după timpul de cină, s-au prelungit uneori mult după miezul nopţii. Au fost bucurii sfinte, mari şi multe la număr, adeseori cu belşug de lacrimi, bucurii primite prin Duhul Sfânt, care nu pot fi descrise întru totul cu cuvinte omeneşti.

 

Au slujit cu poezie duhovnicească: Aldea Ştefan, Cândea Liliana, Chivoiu Ionel, Cândea Nicolae.

 

Au slujit cu cântări duhovniceşti: ostaşii de la Galaţi, familia Măcelaru, Blaga-Ţiclea-Bogdan, Chivoiu Ionel, familia Nica, Şerban Ioan, Stoica Eugen, Tofan Vasile şi alţii.

Între cei care au participat pentru prima oară, şi au slujit în mijlocul nostru, prin cântare şi mărturie mişcătoare, se numără şi familia mult iubită Dorel şi Mărioara Măcelaru. Am fost mult binecuvântaţi şi prin cartea autobiografică scrisă de sora noastră Mărioara Măcelaru – „Însemnări pe uşorii casei”. Experienţe minunate cu Domnul, trăite într-o viaţă de om.

 

Soţii Măcelaru au adus pe lume 10 copii, sora Mărioara fiind avertizată în mai multe rânduri de către medici că, dacă va mai rămânea însărcinată şi dacă va mai naşte copii, va fi în primejdie de moarte, atât dumneaei cât şi copilul. Fratele Dorel şi sora Mărioara însă au ascultat mai mult de Dumnezeu decât de oameni. Aşa se face că astăzi sunt părinţi şi bunici fericiţi şi mult binecuvântaţi, cu mulţi copii şi mulţi nepoţi.

 

Fratele Dorel Măcelaru este fondatorul orchestrei din Biserica Elim Timişoara. Şi astăzi, la frumoasa vârstă pe care o are, aleargă din loc în loc, în ţară şi străinătate, pentru a pune umărul la constituirea altor orchestre bisericeşti, spre slava Domnului.

 

Au mai depus mărturie mult binecuvântă, cu privire la felul minunat în care Dumnezeu Şi-a proslăvit Numele în vieţile lor: Emil Dumitraşcu, Leonard Frangulea, Petrică Sigartău, Mihai Stanciu, Nicolaie Stanciu, Ghiţă Turcu, Doru Ţiclea.

 

Dintre multele lucruri minunate rostite în aceste mărturii, reţinem un cuvânt frumos rostit de unul dintre fraţi: „Dumnezeu mi-a făcut parte de un foarte mare şi nemeritat har, şi anume: să mă îndrăgostesc de El şi de Cuvântul Sfânt Biblia.

 

Tot prin mila Domnului, în săptămâna aceea de har, am avut şi 4 sărbătoriţi: Răzvan Cândea – 20 de ani, George Cosma – 29 de ani, Ioan Albu – 38 ani şi Emil Meştereagă – 46 ani. Vineri seara, pentru mai multe ore, am mulţumit Domnului şi pentru sărbătoriţii noştri scumpi, şi i-am binecuvântat, pe ei şi familiile lor, prin cântări, poezii, îndemnuri, daruri sfinte (versete biblice), şi sărutări frăţeşti, însoţite de lacrimi. După miezul nopţii, am primit şi o felie din tortul pregătit pentru acest eveniment, cu dragoste, de către familia Lidia şi Aurel Botea, din oraşul Codlea.

 

Din cuvântul rostit de către sărbătoriţi amintim:

 

Şezătoare duhovnicească

Ø Emil Meştereagă: „Primul care m-a felicitat cu ocazia zilei de naştere a fost tatăl meu. M-a sunat dis-de- dimineaţă şi mi-a spus: „Dragul tatii, să nu uiţi niciodată că tot ce eşti şi tot ce ai este din mâna Domnului! ”

 

Ø Ioan Albu: „Eu îmi petrec ziua de naştere cu copiii străzii. Îi aduc acasă, îi spăl, îi îmbrac frumos şi-i aşez la masă. Ca semn de recunoştinţă înaintea Domnului.

 

Ø Răzvan Cândea: „Vreme de 2 ani am fost un tânăr rebel, am crezut că pot să-mi conduc singur viaţa spre bine. M-am înşelat amarnic. Acum, pe tronul vieţii mele domneşte Hristos. Aceasta este adevărata viaţă, acum sunt cu adevărat binecuvântat, şi pot fi o binecuvântare pentru familia mea şi semenii mei.

 

Şi pentru ca paharul nostru să fie plin şi să dea pe deasupra, în cea din urmă zi, preaiubitul nostru frate Bernhard Feder, gazda noastră si împreună lucrător cu noi în ogorul Evangheliei, a venit în adunarea noastră cu unul dintre fondatorii Casei Elim, fratele Walter Maisel din Germania.

 

Fratele Walter a mărturisit adunării despre felul în care Dumnezeu i-a întors inima spre El. Fratele Walter, primit cu mare bucurie în adunarea noastră, a fost răsplătit cu rugăciuni, cântări şi sărutări frăţeşti. Mirat de cele văzute şi auzite, fratele Walter a spus: „Plec foarte încurajat din locul acesta. Nu credeam că mai există astfel de adunări frăţeşti, atât de calde.

 

Pentru toate aceste lucruri minunate, lăudăm pe Domnul, şi Îi dăm Domnului, şi numai Lui, toată slava, toată cinstea şi toată gloria!

Cât priveşte personalul administrativ al Casei Elim, de multă vreme nu se mai face deosebire între noi şi dumnealor, suntem de acum ca o familie, împreună lucrători în ogorul Evangheliei Domnului nostru Isus Hristos. Mulţumim Domnului pentru astfel de oameni minunaţi.

 

Am plecat spre casele noastre însufleţiţi de o mai mare râvnă pentru Împărăţia cerurilor. Ar mai fi încă multe, foarte multe alte lucruri de spus, ne oprim însă la acest unul singur cuvânt:

 

Slăvit să fie Domnul!

 

 „De aceea aşa vorbeşte Domnul: „Dacă te vei lipi iarăşi de Mine, îţi voi răspunde iarăşi, şi vei sta înaintea Mea; dacă vei despărţi ce este de preţ de ce este fără preţ, vei fi ca gura Mea. Ei să se întoarcă la tine, nu tu să te întorci la ei! (Ieremia 15:19)

 

În umilinţă şi cu dragoste,

Robul Domnului Isus,

 

Ioan Panican

Program - Sesiunea de primavara 2011 ] [ Scrisori de informare - Sesiunea de primavara 2011 ] Fotografii - Sesiunea de primavara 2011 ]

Home ] Sus ] Activitate ] Inscrieri ] Arhiva Articole ] Contact ]