Şcoala Biblică Maranata

Ioan PanicanScrisori de informare - Sesiunea de iarna 2017

Iubiţi fraţi,

Prin îndurarea Domnului, în perioada 28 decembrie 2017 – 02 ianuarie 2018, a avut loc sesiunea de iarnă a Școlii Biblice Maranata – Biserica Dragostei, la Casa Elim, Zărnești, județul Brașov.

Au participat înspre 100 de persoane, din țară și din străinătate (Irlanda, Austria). Pentru fiecare suflet prezent la adunare, pentru gazdele noastre minunate și pentru toți cei care s-au ostenit și de această dată pentru bunul mers al acestei lucrări, Îi suntem nespus de recunoscători Domnului și Mântuitorului nostru Isus Hristos.

Slăvit să fie Domnului!

A slujit cu învățătură:
Ioan Panican: - „Unitatea cu Dumnezeu” – 1 Cor. 6:17;
Ioan Panican: - „Oile Mele” – Ioan 10:22-31;
Ioan Panican: - „Puterea Duhului” – Galateni 5:6;
Ioan Panican: - „Acceptați-vă slăbiciunea” – Filipeni 2:7; Gal. 5:17;
Ioan Panican: - „Duhul și firea” – Galateni 5:16.


Unitatea dintre Dumnezeu și cel credincios este arătată în Noul Testament în 4 forme:
1. Unirea dintre pietre și temelie. Pietrele nu-și duc greutatea proprie; o duce (ține) Temelia – Hristos. Cei care sunt pietre de la natură sunt vii, numai prin El. (1 Petru 2:5-8)
2. Unirea dintre viță și mlădiță. Numai uniți cu Hristos – vița, mlădița poate să dea roadă. (Ioan 15:1-8)
3. Unirea dintre un bărbat și o femeie. (Efeseni 5:22-33)
4. Unirea dintre cap și trup (mădulare). (1 Cor. 12:12-31)

În prima metaforă avem imaginea odihnei, în a doua avem imaginea vieții, în a treia imaginea dragostei, iar în a patra imaginea identității. În a treia imagine mai sunt două vieți, în a patra numai una. De aceea, metafora despre cap și trup este cea mai clară. Soțul poate călători departe de soție, dar capul de trup nu. Orice om la care este o distanță și de un milimetru de la cap la trup este mort. Există o unitate a simțirii. Dacă te doare capul, te simți rău de tot. Pe Isus Îl dor toate durerile noastre, pe noi toate durerile Lui.

Există și o unitate a posesiunii. Capul nu are nimic ce nu aparține și mâinii. Noi posedăm tot ce posedă Hristos – Capul. Suntem la fel de plăcuți Tatălui ca Hristos, căci pe noi ne vede în El, și pe El în noi. Dacă sunt îndrăgostit de o fată îmi place la ea și capul și trupul. Tot așa, Tatăl ne iubește și pe noi ca pe Hristos. Ceea ce Dumnezeu a unit, omul să nu despartă. Să nu admiți nici măcar în gând că ai fi mai puțin iubit decât El. (Ioan 17:23b)

Ideea unității dintre omul credincios și Dumnezeu este o parte esențială a gândirii creștine.

Fiecare om aparține unei categorii anume, de care depind acțiunile lui. Ioan 10: v 26. V.27 oile lui Isus ascultă glasul Lui, nu al altor stăpâni. Oile lui Isus disting ca fiind al Lui glasul care îi îndeamnă la bine. Deut. 33:3: „sfinții au primit cuvintele Tale.” Oile vin după Isus. La celelalte animale, păstorul merge după ele cu biciul. La oi, păstorul merge înainte și ele îl urmează voluntar, din dragoste. Oile lui Isus în veac nu vor pieri. Hristos Cel veșnic viu, doar El ne poate scăpa de la pierzare. Porțile Locuinței morților nu vor birui Biserica, dacă membri Bisericii vor fi rămas credincioși. (Apoc. 2:10) V.29 nimeni nu poate smulge oile lui Isus din mâna Tatălui. Psalmul 47:9: „Dumnezeu este mai înalt și mai presus decât orice.”

Dacă iubim și umblăm în dragoste, drumul acesta ne duce la darurile duhovnicești, la putere. Este o nouă putere care influențează toate domeniile vieții creștine. Credința și dragostea sunt două lucruri care lucrează împreună.

Prin mântuire, omul intră în Împărăția lui Dumnezeu și primește o nouă putere, merge de la puterea lui la puterea lui Dumnezeu care produce o viață nouă. Când puterea lui Dumnezeu influențează toate zonele vieții noastre, atunci vine puterea Duhului și avem o viață de biruință.


Dacă umblăm prin Duhul, răstignim firea. Firea nu poate fi răstignită cu puterea avută în trecut ci prin puterea Duhului care lucrează în Împărăția lui Dumnezeu.

Puterea vine prin ascultarea de Isus și acționează prin credința în ceea ce a spus Isus.

Isus a devenit Omul desăvârșit, dar totuși un om, o ființă cu limite esențiale. Unelelucruri putea să le facă, altele nu. (Matei 6:1-5; 13:55-56)

Și noi suntem oameni. Să nu disperăm când nu putem face anumite lucruri. Galateni 5:17 – nu puteți face tot ce doriți. Nu putem birui complet pofta firii. Nu putem depăși toate împrejurările potrivnice. Suntem mărginiți. Doar la Dumnezeu totul este posibil.


Isus nu ne ridică deasupra a ceea ce este omenesc, ci ne face sfinți în slăbiciunea naturii noastre omenești.

Să ne acceptăm slăbiciunea și să-I aducem ca prinos de recunoștință dragostea noastră. Slăvit să fie Domnul!

Au slujit prin cântare: grupul de copii, Rodica Scheel, Daniel Iștoan cu Nicolae Moigrădan, Elena Albu, Ramona Vișan, Valentin Vișan, Luis Adam (acordeon) Ina Țiclea, Ami Țiclea, Katia Mihăileanu, Carmen și Elena Hanuseac, Luminița și Remus Măgherușan, familia Țiclea, familia Aniței, familia Tofan, Linda Nica și Rodica Scheel, grup Zalău, familia Hanuseac, Ina și Viorica Țiclea (limba rusă), Emy Albu (nai), Crinela Sângeorzan, Ioan Panican; poezie: Ștefan Aldea, grupul de copii, Virgil Hanuseac,Rahela Blaga, Luis Avram, Elisabeta Aniței, Florin Avram, Natanael Ghimpu, Petre Ursu, Alina Buie, Viorica Țiclea; mărturie: Rodica Scheel, Iacob Sângeorzan, Ana Lucaciu, Ian Țiclea, Elena Hanuseac, Luminița Măgherușan, Ionel Albu, Tiberiu Dumitrache, Ovidiu Mihai Lungu, Traian Tacu, Doru Țiclea, Crinela Sângeorzan, ș.a.

Din cuvântul de rămas bun al participanților:
Ovidiu Mihai Lungu – Sibiu: Am venit din curiozitate. Nu știam ce se petrece aici. Am avut parte de bucurii mari în Cuvânt, în cântare, în rugăciuni și în părtășia frățească. Bucuria divină a venit când mi-am deschis inima. (1 Ioan 3:1)


Doru Țiclea – Cluj Napoca: Pentru anul 2018 urarea mea este IOV:
1. Inimă mulțumitoare – are un ospăț necurmat
2. Ochi buni – nu negativi – pozitivi.
3. Vorbirea – fără reproșuri, ci de apreciere.
 

Tiberiu Dumitrache – Vaslui: Mulțumesc Domnului că a îngăduit familiei mele să fie aici. M-am întâlnit cu Dumnezeu în locul acesta. Am primit o haină nouă. Îmi doresc mult să mai venim în locul acesta.
 

Ian Țiclea – Cluj Napoca: Ce dulce și plăcut este să fie frații împreună. (Col.3:23)
 

Traian Tacu – Frumușița: Îi mulțumesc Domnului că am fost aici la sărbătoarea trecerii dintre ani, nu în locurile blestemate unde mă găseam altădată.
 

Costel Corniciuc – Zalău: Domnul m-a săturat în locul acesta. Am strâns și pentru alții. (Rut 2:14)
 

Virgil Hanuseac – Șcheia: Momente foarte înălțătoare. Domnul S-a ocupat de noi de toți, de toate nevoile noastre.(Ier. 9:23-24)
 

Cristi Abotezătoae – Botoșani: Domnul S-a ocupat mult de mine aici. Tema esențială pentru mine: Duhul și firea.


Nicu Moigrădan – Zalău: Îmi doresc mult să nu fiu lumesc. (Col. 3:1-2)
Daniel Iștoan – Zalău: Să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte. Să nu dăm înapoi!


Florin Pop – Zalău: A fost un moment de cercetare văzând ce lucrări mari a făcut Domnul în viața fraților și surorilor. Să ne smerim!
 

Petre Ursu – Eforie: Mulțumesc Domnului că m-a adus aici. Am avut mari bucurii. Să fim veghetori la anii care ne-au mai rămas de trăit. (Ps. 90:12) Am venit cu dureri mari la genunchi și Domnul m-a vindecat.
 

Florin Joacălesne – Bacău: Hristos în noi nădejdea slavei.
 

Cristian Blaga – Cluj Napoca: Aici este un rug aprins, este locul în care Se pogoară Domnul. (Rom. 12:9- 15)
 

Gheorghe Lucaciu – Apahida: Dau slavă lui Dumnezeu că am ajuns aici. Am avut o mare bucurie din nou în locul acesta. A trecut însă prea repede timpul.


Iacob Sângeorzan – Irlanda: Domnul să ne dea înțelepciune ca prin ceea ce facem să-L onorăm pe Păstorul nostru Isus, ca oi binecuvântate din staulul Lui. (Col.4:5)


Ștefan Aldea – Arad: 2 Petru 3:17 – să nu ne pierdem tăria.


Florin Avram – Brăila: Mulțumesc Domnului pentru ospățul din locul acesta. Am fost foarte impresionat de modul în care am petrecut trecerea dintre ani; pe genunchi, cu Domnul și cu frații. Vă mulțumesc tuturor pentru dragostea
 

Natanael Ghimpu – Galați: A fost sesiunea care m-a atins cel mai mult.
 

Daniel Tofan – Galați: Este mare har să mă fi născut într-o familie de oameni credincioși. Să plecăm de aici pe un alt drum.
 

Alina Puia – Zalău: Domnul să ne facă mai mult decât biruitori în anul în care am intrat. (1 Ioan 5:20)
 

Raluca Astalaș – Zalău: Îmi place disciplina de aici.
 

Dumitra Tacu – Frumușița: Am venit cu mari dureri la picioare. Plec vindecată, fără nici o durere.


Adriana Tacu – Frumușița: Domnul mi-a vorbit foarte mult în locul acesta, mi-a deschis ochii și Îi sunt recunoscătoare.


Crinela Sângeorzan – Irlanda: Sunt pentru a cincea oară aici. Am fost foarte impresionată de 1 Petru 1:5-8.


Elena Avram – Brăila: Mulțumesc Domnului pentru învățăturile primite. Să fim sensibili.


Adriana Birișan – Cluj Napoca: Viața mea este o școală cu examene luate și picate. (Ps. 32:8)


Rahela Blaga – Cluj Napoca; Mulțumesc Domnului pentru timpul minunat petrecut aici, pentru învățătura primită. (Ps. 62:11)


Ligia Perța – Cluj Napoca: Încă din prima zi Domnul mi-a vorbit în locul acesta. Îi sunt foarte recunoscătoare.


Charlotte Barbu – Galați: Domnul să alunge toate duhurile negative de la noi. Să luăm toată armătura. (Efeseni 6:12)


Rebeca Brișcan – Zalău: Am venit pentru prima oară aici și Domnul mi-a dat tot ce aveam nevoie: pace și bucurie.


Daniela Iștoan – Zalău: Am avut mari lupte. Aici Domnul mi-a vorbit mult și mi-a dat mari bucurii. Să nu ne părăsim încrederea.


Dumitrița Giura – Timișoara: Am primit hrană din belșug și plec cu setea astâmpărată. (Ps. 51:10)


Elena Hanuseac – Șcheia: Mulțumesc Domnului pentru această întâlnire minunată. Au auzit cuvinte minunate pentru o viață minunată. Îmi
doresc să onorez pe Domnul cu toată familia. (Ps. 73:28)


Viorica Țiclea – Cluj Napoca: Uităm de multe ori că am fost răscumpărați cu un preț așa de mare. Îmi doresc ca anul acesta să fim mai mulțumitori Domnului.


Sorina Dumitrache – Vaslui: Am luat hotărâri noi pentru Anul Nou, pe care îmi doresc să le țin, prin harul Domnului. Vă mulțumesc tuturor pentru dragostea cu care ne- ați primit.


Elena Albu – Bacău: Mulțumesc Domnului pentru toate descoperirile din Cuvânt.


Să îndrăznim să-L mărturisim pe Domnul în toate locurile. Să-I facem cinste!

Flăcăii obosesc şi ostenesc, chiar tinerii se clatină; dar cei ce se încred în Domnul își înnoiesc puterea, ei zboară ca vulturii; aleargă, şi nu obosesc; umblă, şi nu ostenesc. Isaia 40:30-31

În umilință și cu dragoste,

Ioan Panican

 

 

[ Scrisori de informare - Sesiunea de iarna 2017 ] Fotografii - Sesiunea de iarna 2017 ]

Home ] Sus ] Activitate ] Inscrieri ] Arhiva Articole ] Contact ]