Şcoala Biblică Maranata

Articole - Sesiunea de iarna 2011

 

Ioan Panican KNOX, INDIANA, 23-26 FEBRUARIE 2011

 

 

 

CHEMARE

 

Iubiți frați,

 

La sfârșitul anului trecut, Domnul, în mila și în îndurarea Lui, a vorbit astfel: “Anul care vine va fi mai greu decât cel ce se încheie, dar pentru cei care se tem de Mine, zice Domnul, pentru cei ce stau aproape de Mine, va fi un an de indurare”.

 

În urmă cu ceva vreme, a fost un alt însemnat cuvânt de descoperire pentru noi: “Aşa vorbeşte Domnul; iată, poporule, un val mare şi rece vine peste tine şi cei mai mulţi dintre voi nu sunteţi pregătiţi să-i faceţi faţă. Cei mai mulţi dintre voi veţi fi doborâţi şi acoperiţi de ape şi nu vă veţi mai ridica niciodată. Dar, pe cei care vor rămânea în picioare, Eu, zice Domnul, îi voi curăţi şi îi voi sfinţi, şi voi face semne mari şi minuni în mijlocul lor, şi se va şti până la marginile pământului că nu este alt Dumnezeu afară de Mine, nici în Cer şi nici pe Pământ!”.

 

Societatea în care ne este dat să trăim este într-un continuu proces de degradare şi destrămare.

 

În ultimii zece ani, prin mila Domnului, am călătorit în multe locuri în ţara aceasta mare cât un continent, am slujit, în umilinţă, bisericilor noastre, de la un capăt la altul al Americii.

 

America de astăzi, nu este altceva decât un Egipt modern.

 

De la an la an, criza spirituală în Biserică a devenit tot mai mare, în ţara aceasta şi în lumea întreagă. Sunt vremurile de pe urmă. ”Ziua Domnului nu va veni înainte ca să fi venit lepădarea de credinţă” ( 2 Tes.2.3 )

 

Trăim vremuri de luptă şi de pregătire de luptă.

 

Prin ceea ce se întâmplă astăzi, în lume şi în Biserică, din unele puncte de vedere, se pregăteşte calea Antihristului. În limba greaca, cuvântul “ante” nu înseamnă doar împotrivitor, ci şi înlocuitor al lui Hristos.

 

Domnul Isus S-a dus în Cer să ne pregătească un loc, noi trebuie să-I pregătim Domnului un loc în inima noastră şi în inimile semenilor noştri.

 

Duhul care a fost peste Ilie, a fost şi peste Ioan Botezătorul. În Biblie stă scris că Dumnezeu va trimite acelaşi Duh peste unii dintre slujitorii Bisericii lui Hristos, în vremurile de pe urmă, pentru a pregăti Calea Domnului. Prin Duhul Sfânt.(Luca 3:3-6, Maleahi 4:5-6). Domnul a promis că va veni, datoria noastră este să pregătim Calea Domnului.

 

Acesta este motivul pentru care chemăm slujitorii Bisericii lui Hristos din ţara aceasta, la un timp de cercetare, curăţire, apropiere de Domnul şi umplere cu Duhul Sfânt. La un timp de post şi rugăciune.

 

Împreună cu alţi doi tovarăşi de lucru, mult iubiţii fraţi Ionică Buia şi Iosif Purcar, sub călăuzirea Domnului, am hotărât să vă chemăm, în perioada 23-26 februarie, departe de tumultul vieţii pământeşti şi de zgomotul lumii, într-un loc retras, pentru a împlini porunca Scripturii care spune: ”Ei stăruiau în învăţătura apostolilor, în legătura frăţească, în frângerea pâinii, şi în rugăciuni”’(Faptele Apostolilor 2:42)

 

În secolul XX, omenirii i-a fost dat să experimenteze două sisteme de inspiraţie demonică: nazismul şi comunismul. Acum, vine un al treilea sistem, numit în mod foarte înşelător umanism. Este societatea antihristică despre care ne vorbeşte în mod desluşit Cuvântul Domnului.

 

Puterea tot mai mare a păcatului şi a întunericului nu poate fi contracarată decât prin (de către) Duhul Sfânt.

 

Trebuie să ne unim, să ne ridicăm, să ne pregătim şi să luptăm lupta cea bună a credinţei sfinţilor.

 

Înainte de a răspunde chemării noastre, vă îndemnăm să puneţi înaintea Domnului, cu post şi rugăciune, lucrarea aceasta.

 

Noi nu dorim să participe, la acest timp de închinare, decât cei hotărâţi de Duhul Sfânt.

 

Apoi, vă rugăm să ne faceţi de cunoscut, în cel mai scurt timp cu putinţa, hotărârea pe care aţi luat-o, privind participarea sau neparticiparea dumneavoastră şi, eventual, a unora dintre colaboratorii dumneavoastră.

 

Vă încredinţăm în braţul Domnului!

 

 

Cu dragoste, în Hristos Domnul, robii Domnului:

 

 

I. Buia, I. Purcar, I. Panican.

 

 

20.01.2011

Program - Sesiunea de iarna 2011 ] Scrisori de informare - Sesiunea de iarna 2011 ] [ Articole - Sesiunea de iarna 2011 ] Fotografii - Sesiunea de iarna 2011 ]

Home ] Sus ] Activitate ] Inscrieri ] Arhiva Articole ] Contact ]